Annonse
Jens Johan Hjort (H) og Gunnar Wilhelmsen (Ap) møttes til debatt på Storgata Camping i regi av Nordlys og Nordnorsk debatt. Foto: Mathilde Torsøe

Øynene som ser

Min kommentar etter debatten mellom Jens Johan Hjort og Gunnar Wilhelmsen på Storgata Camping.

Kommentator i Nordlys, Tone A. Jensen gir Høyres ordførerkandidat, Jens Johan Hjort, honnør for at han kunne sette på plass Aps sannsynlige ordførerkandidat, Gunnar Wilhelmsen i debattmøtet på Storgata Camping. Hjort hevda at det ikke er Kristin Røymo, men innbyggerne som har sørga for at kommunens disposisjonsfond har økt kraftig. Hvilken sensasjonell nyhet! Kan Tone A. Jensen og Jens Johan Hjort fortelle innbyggerne i Tromsø hvilke penger i kommunebudsjettet som ikke kommer fra innbyggerne i form av skatter og avgifter?

Det har vært en helt nødvendig og bevisst oppbygging av disposisjonsfondet som var tømt fullstendig da Hjort gikk av som ordfører etter valgnederlaget i 2015. Både besparelsen ved avvikling av byrådsmodellen og økninga av eiendomsskatten har bidratt godt til at det er skaffet et forsvarlig økonomisk handlingsrom. Dette på tross av større oppgaver fra staten som ikke er fullfinansiert, ikke minst innafor helse- og omsorgsfeltet. Prognosen nå for utgangen av 2018 er at det vil være vel 157 mill kr på disposisjonsfondet etter at merforbruket på 232 mill kr i helse- og omsorg er dekket. Samtidig har vi klart å gi innbyggerne i Tromsø et godt tjeneste og velferdstilbud.

Det ser ut til at både Hjort og Angell Jensen mener at et budsjettmessig merforbruk er ensbetydende med en elendig økonomi, noe det sjølsagt ikke er. Endringsprosessene i driften av helse- og omsorgssektoren i kommunen er omfattende og tar tid å gjennomføre. Som vi har sagt tidligere, så er ikke dette noe quick-fix. Men det er en utvikling i riktig retning der helsehjelp gis på riktig nivå, og kommunen skaffer seg helsebygg som kan redusere flere av dagens svært kostbare driftsformer. Hele kommune-Norge sliter med å skaffe nok kvalifisert helsepersonell. Dette medfører mye overtid, men ikke minst svært kostnadsdrivende innleie av personell fra bemannings- og vikarbyrå.

Tjenestekonsesjonsavtalen i hjemmetjenesten, som Privat Omsorg Nord as (PON) har med kommunen er også kostnadsdrivende. At Hjort serverte påstanden, som Tone Jensen bringer videre, om at PON gir bedre kvalitet enn den kommunale hjemmetjenesten, har de ingen dokumentasjon for. Eller mener de at tildelingskontoret tildeler mer bistand til de som velger hjemmetjeneste fra PON enn fra kommunen? Hvilken garanti har brukerne som velger PON at det er samme personen som kommer hver dag, som Hjort ga inntrykk av?

Det var skuffende at Jens Johan Hjort så lettvint stakk av fra ansvaret han som ordfører hadde for den alvorlige sabotasjen av realisering av E8 i Ramfjord. Jeg hadde faktisk trodd at han tok dette inn over seg på en grundigere måte. I tillegg skjøv han ansvaret for bygging av Tromsøbadet på oss som styrer nå, med begrunnelse at investeringsbeslutninga ble tatt etter valget i 2015. Her gikk han langt over streken. Jeg skal villig vedgå at jeg, som finansbyråd, skreiv under entreprenørkontraktene med Peab og flere andre i 2016. Men det er utrolig at Hjort underslår at regimet han var ordfører for alt hadde brukt over 70 mill kr i prosjektering og inngått opsjonsavtaler med entreprenørene som vi var bundet av, og der alternativet var ytterligere 10-talls millioner i erstatning for kontraktsbrudd. Det ville vært fullstendig uansvarlig av oss å velge det alternativet.

Når Hjort skal ordne opp i kommuneøkonomien ved å «prioritere», noe som Angell Jensen igjen gir han honnør for, nevner han parken ved havneterminalen på Prostneset. Området vil bli et fantastisk flott byrom, ikke minst for barn. (Apropos den barnefiendtlige byen som Tone Angell Jensen skreiv om for et par dager siden). Dette er en investering på vel 50 mill kr. Joda, det er viktig å prioritere. Det gjør vi hver dag. Hjorts bidrag er ikke akkurat noe som vil gjøre vei i vellinga.

Det kan absolutt bli en interessant valgkamp. Så får vi se om enigheten mellom debattantene vil manifestere seg ytterligere i tida fremover med hensyn på byrådsmodell som styringsform, byutvikling, forståelse av kommuneøkonomien og andre viktige spørsmål for Tromsøs innbyggere. På alle disse politikkområdene er det gode alternativ, og Rødt vil nok gjøre seg bemerket både i kampen mot byråd, for en byutvikling først og fremst for innbyggerne og ikke utbyggerne. Vi vil fortsette kampen mot privatisering og velferdsprofitt i Tromsø. Vi skal sikre at kommunens ressurser skal brukes til å gi innbyggerne best mulig velferds- og tjenestetilbud.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse