17. mai-feiring i Kirkenes under gjenreisninga. (Foto fra Finnmark fylkesbibliotek)

Det er feil at myndighetene ikke ville gjenreise Finnmark

I den opphetede debatten om sammenslåing av Troms og Finnmark kastes det mangt av meninger, ideer, oppfatninger og myter opp i luften. Så også når leder for Senterpartiet i Nesseby, Øystein Nilsen, skriver i Nordlys den 7. mars.

Det er artikkelforfatterens rett å ha sine meninger om både staten, regjeringen og dens ministre – også å peke på særegne trekk ved Finnmarks historie. Men det er historisk ukorrekt når han hevder at da Finnmark ble bygd opp igjen etter krigen, så skjedde det helt uten norske myndigheters velsignelse.

Norske myndigheter var tvert imot svært opptatt av gjenreisningen av Finnmark, men ville gjerne at dette skulle gjøres i ordnede former og på en planmessig måte. Derfor ville man gjerne vente noe med tilbakeflyttingen. Det var faktisk ikke slik at den norske regjeringen – verken regjeringen i London eller de nye regjeringsdannelsene etter krigen – ikke ønsket de tvangsevakuerte tilbake til Finnmark.

Og når Finnmarkskontoret ble lokalisert i Harstad, så hadde det både praktiske og forståelige grunner.

Det kan også nevnes at i samlingsregjeringen som ble dannet i juni 1945 var Hans Gabrielsen konsultativ statsråd for gjenoppbyggingen av Finnmark og Nord-Troms, en stilling som ble overtatt av Peder Holt i november samme år.

Det er altså lite historisk grunnlag for den beskrivelsen som Øystein Nilsen gir på dette punktet. Selv om følelsene i denne debatten nok er sterke, så må vi forvente en viss edruelighet i framstillingene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse