Annonse
Venstres fylkesvaraordfører Irene Dahl og fylkestingsrepresentant Jan Fjellstad. Foto: Venstre

På lag med framtida i fylkesbudsjettet

Irene Dahl fylkesvaraordfører og Jan Fjellstad fylkestingsrepresentant, Troms Venstre

Venstre i Troms har vært en del av posisjonen i Troms i fem år nå. Gjennom disse årene har vi til tross for anstrengt økonomi beholdt en desentralisert skolestedsstruktur, satt i gang bygging av nye skoler og fått mer fokus på læring; innhold og kvalitet. Framgangen i gjennomføring av opplæringa og formidling til læreplasser er nå brattere enn ellers i landet. Nå tar også fylkeskommunen sjøl samfunnsansvaret ved å ta imot 20 flere lærlinger.

Satser på skole

Venstres fylkesråd for utdanning har satt folk først, foran systemer, og gikk i spiss for å gi fullføringsrett for alle i Troms. Deretter fikk vi også nasjonalt en sømløs opplæringsrett, slik at vinduet i videregående skole for alle mellom 21-25 år for godt er åpnet. I tillegg skal voksne over 19 år få større reell tilgang til opplæring når fylkesrådet har lagt ny strategi for voksnes læring og kompetanse og nye Nettskolen i Troms tas i bruk. Fylkesrådspartiene Ap, SP, KrF og Venstre klargjør satsingene i framlagte budsjettet og økonomiplanen: 5 mill. til ny nettskole, 6 mill. til styrking av spesialundervisning, 10 mill. mer til lærlingesatsing og 1,45 mill. til skolebygg i Tromsø og Harstad og elevboliger på Bardufoss.

Grønne bygg, grønn samferdsel

Moderne skolebygg er energieffektive og bidrar positivt både driftsøkonomisk og i klimaregnskapet. Nye Bardufoss vgs er et miljøbygg, men bare reduksjonen fra to skoler til én, fra 22.000 m2 til 8000 m2, gir stor besparing. Lignende vil vi nå oppnå med ny skole i Harstad og nye Ishavsbyen i Tromsø.

Fylkesrådet prioriterer også det grønne skiftet med å investere i infrastruktur for el-ferger. Fylkeskommunen skal også prøve ut to el-busser med neste leverandør av kollektivtrafikk i Tromsø. Den nasjonale belønningsordningen gir kommunen og fylkeskommunen langt større muligheter til å forbedre kollektivtilbudet og legge bedre til rette for gående og syklister. Belønningsordningen vil Troms Venstre støtte opp om, slik at vi i tide kan gjøre trafikken tryggere, lufta reinere og folk friskere. Vi er glade for at Venstres samferdselsminister i 2005 introduserte belønningsordningen, ei stor statlig gulrot til lokal og regional satsing på kollektivtrafikk og mykere trafikanter.

Når fylkesrådet foreslår å sette av flere titalls millioner til bedring av vegene, gir også det miljøgevinst. Blant annet settes 30 millioner kroner ekstra til næringstunge fylkesveier, noe som også gir langt tryggere ferdsel for andre. Troms Venstre vil sammen med fylkesrådet fortsatt jobbe for å få næringstransporten over på bane. Det vil samtidig gi nye muligheter for reiselivsnæringa, og som bonus vil jernbane bli et viktig alternativ i persontrafikken.

Reform for å klare framtida

Framtida gir sannelig både muligheter og utfordringer. Den største utfordringen er fallende ungdomskull og mangel på kompetent arbeidskraft for tradisjonelle og nye yrker i en region i med næringsmessig vekst. Vekst gir stadig nye muligheter, blant annet muligheter til å velge bærekraftige og smarte løsninger for miljøet og en bærekraftig økonomi.

Troms Venstre og Finnmark Venstre mener at det nye arktiske fylket med kombinasjonen ressurser, kunnskap og folk har potensial til å bli landets sterkeste.

Fylkesnivået må overta mer makt, myndighet og midler fra staten, slik at fylkeskommunen står sterkere som samfunnsutvikler.

Fylkesrådet i Troms satser 11 mill. på en egen nordområdepakke. Stortinget har utpekt vårt nye fylke til å stå i en særstilling for å gjennomføre nordområdepolitikken og regional samhandling med Russland. Med budsjettsatsingene viser vi at vi tar den utfordringen på alvor. 8 mill. settes av til å bygge opp viktig samfunnskompetanse for å kunne innta en reell rolle som regional samfunnsutvikler, og det settes av 6 mill. til å etablere et eget kompetanseforum i Troms, slik at vi kan knytte relevante aktører sammen og sørge for at næringslivet og det offentlige kan få en helhetlig oversikt over kompetansebehovet i fylket, med påfølgende relevant og aktuell utdanning for arbeidslivet i Troms.

Nord-Norge blir stadig mer attraktivt. Venstre er framtidsoptimister og distriktsoptimister. Vi vil skape et større rom for å utvikle et sterkere og bærekraftig nord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse