Annonse
Arbeidet med å avbyråkratisere omsorgssektoren og gi større faglig ansvar til de ansatte som jobber i førstelinjen, tett på brukerne, har lenge pågått i flere land. Tillitsreformen har sitt utspring i Nederland og Danmark og er nå vedtatt politikk i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, skriver Tove Karoline Knutsen. Foto: Colourbox

På lag med framtiden, Nordlys?

Det er faktisk en nokså bakoverskuende eksess dere bedriver i nedrakkingen av en høyst nødvendig omlegging av omsorgstjenestene i kommunen vår.

I en leder for noen dager siden tar Nordlys nok en gang til orde for at Tromsø kommune må skrote tillitsreformen. Avisen gjør seg dermed til talerør for byråkrati og status quo i eldreomsorgen, uten å komme med holdbare argumenter.

Tillitsreformen springer ut fra erkjennelsen av at nåværende system med en ressurskrevende og byråkratisk organisert tjeneste ikke er bærekraftig, sett i forhold til de betydelige utfordringene vi vil ha når den store etterkrigsgenerasjon - det vil si min generasjon - nå går inn i pensjonistenes rekker. 

Arbeidet med å avbyråkratisere omsorgssektoren og gi større faglig ansvar til de ansatte som jobber i førstelinjen, tett på brukerne, har lenge pågått i flere land. Tillitsreformen har sitt utspring i Nederland og Danmark og er nå vedtatt politikk i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Arbeiderpartiet har programfestet å prøve ut en tillitsmodell i organiseringen av eldreomsorgen, og både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund har bidratt i prosessen og stiller seg bak en slik reform. Det var derfor gledelig å lese innlegget i Nordlys nylig fra Ingrid Lettrem Olsen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Tromsø, som med klokskap og innsikt argumenterte for det viktige arbeidet man har begynt på i Tromsø kommune. 

Stortinget behandlet i forrige periode flere representantforslag om å avvikle detaljstyringen i omsorgstjenestene og gi mer tillit til fagfolkene. Bort med «stoppeklokke-omsorgen», større tillit til det faglige skjønn hos de ansatte og bedre samhandling med brukerne var gjennomgående i alle disse forslagene. I mai 2017 behandlet  Stortinget et representantforslag fra SV om å innføre prøveordninger i utvalgte kommuner med en tillitsbasert styringsmodell i omsorgssektoren. I komiteinnstillingen til forslaget heter det blant annet: 

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ønsker i likhet med forslagsstillerne å prøve ut en tillitsreform i eldreomsorgen. Dette innebærer å fjerne unødvendig byråkrati for å frigjøre de ansattes tid til å gjøre jobben sin. Større tillit til det faglige perspektivet og mindre kontroll er viktige stikkord for å lykkes med dette. Disse medlemmer viser til at man har gode erfaringer i flere land med en slik reform, og vil peke på at norske kommuner er i ferd med å sette i gang med å organisere eldreomsorgen ut fra en slik ide, blant annet Oslo og Tromsø».

Det er verd å merke seg at også KrF stemte for dette forslaget i Stortinget, mens altså Helga Marie Bjerke fra samme parti her i Tromsø merkelig nok har stått fram som en innbitt motstander av tillitsreformen lokalt. Dersom saken fremmes på ny i Stortinget vil det faktisk få flertall med Rødt og MDG. Det vil kunne gi flere kommuner mulighet til å gå nye veier i omsorgstjenestene, der de ansatte gis større ansvar og beslutningsmyndighet innenfor gitte faglige og økonomiske rammer og der brukernes ønsker og behov og den enkeltes evne til å mestre egen hverdag må stå i fokus.

Så derfor: Kom igjen, Nordlys, bli med på laget inn i framtiden! Det er faktisk en nokså bakoverskuende eksess dere bedriver i nedrakkingen av en høyst nødvendig omlegging av omsorgstjenestene i kommunen vår. Jeg heier på Tromsø kommune og på alle de flinke fagfolkene som skal løfte dette og som hver eneste dag står på for vår felles velferd. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse