Annonse
STAKKEVOLLVEIEN: Det blir fire kjørebaner med kollektivfelt i begge retninger på Stakkevollveien. Det er kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet nå enige om. Tegning: Asplan Viak

På rett spor igjen

Problemene med firefelts kjørebane på den nye Stakkevollveien ser ut til å være løst. Det nye forslaget, som både kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet bifaller, har med kollektivfelt i begge retninger gjennom hele traséen.

Det er i det hele tatt et framtidsprosjekt som nå er brakt på skinnene igjen.

Problemene med firefelts kjørebane på den nye Stakkevollveien ser ut til å være løst. Det nye forslaget, som både kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet bifaller, har med kollektivfelt i begge retninger gjennom hele traséen. Dette ble som kjent stridens kjerne da saken var oppe til kommunestyrebehandling i september.

Da reagerte representantene på borgerlig side med sinne og oppgitthet på at kollektivfeltene var innskrenket i forhold til det som både var bestillingen og i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret. For det viste seg at selve veitraséen ikke var bred nok til fire kjørefelt, samt gang og sykkelstier, mente planleggerne. Man hadde imidlertid vært svært rause med areal til gående og syklister, faktisk var halvparten av de 19,5 meterne avsatt til denne gruppen. Det er nå justert.

Kommunen hadde i realiteten ikke noe valg. Opposisjonen truet med å trekke seg fra bompengeforliket, og fylkeskommunen truet med at det spøkte for byvekstavtalen mellom kommunen, fylkeskommunen og staten.

Nå kan saken være løftet på rett spor igjen. Det er bra, for dette er en av Tromsøyas viktigste veistrekninger de kommende årene. Den nye veien skal tåle trafikken i framtidens Tromsø, med etablering av både nye boenheter og næringsarealer på nordøstsiden av øya. Byen vil være i sterk vekst de neste tjue årene, og befolkningen vil ikke få mindre behov for transport.

Derfor er det svært viktig at kollektivtrafikken har gode forutsetninger for å fungere. Skal folk fristes til å bruke bussen, må den være konkurransedyktig hva både pris og tidsbruk angår. Kollektivfelt betyr effektivitet, og er en svært viktig suksessfaktor for å få ned CO2-utslipp og svevestøv.

Fire kjørebaner, inkludert kollektivfelt i begge retninger, vil også være viktig for den framtidige metroringen i byen. Det er i det hele tatt et framtidsprosjekt som nå er brakt på skinnene igjen. Nå er alle planleggende parter fornøyd med kompromisset, og så er det bare å håpe på at kommunestyret kan enes om forslaget i sitt november-møte, slik at vi unngår flere utsettelser.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse