Annonse
Arctic Arts Summit 2017 er verdens første konferanse for nordlig kunst og kultur i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Russland, Canada og USA. Innfelt direktør for Festspillene i Nord-Norge Maria Utsi og prosjektleder for kulturkonferansen Jens-Eirik Larsen.

På tide å se innefra og ut

Med Arctic Arts Summit er endelig kunst og kultur på vei inn i diskusjonen om den arktiske utviklingen.

Arktis er mer enn ressursforvaltning og havforskning. Arktis er også det nordlige mennesket, og framtidens nord skal leves og utvikles av folk – i balanse og kontrast til råvarerikdom, sikkerhetspolitikk og miljøspørsmål.

Det siste tiåret har det blitt en populær øvelse å arrangere nordområdekonferanser. Alle ser mot nord, mot et nærmest utømmelig ressursreservoar. Derfor er det egentlig oppsiktsvekkende at Arctic Arts Summit er et pionérprosjekt –  en konferanse som snakker om nord på en ny måte.

Arctic Arts Summit, som pågår over to dager i Harstad denne uken, skriver historie. Vi gjør det ved å samle nærmere 100 kulturorganisasjoner og -institusjoner og 250 kunstnere, kulturpolitikere og andre meningsbærere fra alle de åtte arktiske landene. De samles til faglig debatt om hvorfor og hvordan kunst og kultur skal ta en tydeligere plass i det stadig mer internasjonale ordskiftet om utviklingen i Arktis.

Det bor over fire millioner mennesker i de sirkumpolare nordområdene, i subarktiske og arktiske strøk, i et landskap som også i dag oppfattes som nord for det urbane, nord for det moderne og nord for egeninteressene. Fire millioner er ikke mange i den store globale sammenhengen, men nettopp disse fire millionene må være utgangspunktet for den framtidige arktiske utviklingen.

Derfor er nettopp kunsten livsviktig i nord. Som en manifestasjon av menneskets plass og som arena for nytenkning og brytning. En refleksjon av hvem vi er og vil være i framtida. De arktiske kunstnerne uttrykker seg om både nåtid og fortid, og gir ikke minst glimtvis et blikk inn i fremtiden. De analyserer mekanismene som ligger til grunn for vår felles utvikling, vår samtid og sameksistens.  Deres kunstneriske perspektiv er derfor trolig like interessante og retningsgivende for hvor vi som samfunn vil, som prognosene for råvareprisene i nord.

Det sirkumpolare nord er en mosaikk av fortellinger, noe Arctic Arts Summit forsøker å belyse. De internasjonale nordområdene har ulik historikk, befolkningssammensetning, bosetningsmønster, utdanningsnivå, vidt forskjellig næringsstruktur og ulik status i nasjonal og internasjonal sammenheng. Nettopp derfor er en sterk kultursatsning og en større faglig diversitet i nordområdedebatten avgjørende for å utvikle et helhetlig fremtidsbilde.

Arctic Arts Summit 2017 er verdens første arktiske kulturkonferanse. Fra Norge samler vi trådene og skaper en internasjonal arena for nordlig kunst og kultur i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Russland, Canada og USA. Allerede før konferansen starter ser vi at den vil bli en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv, og en arena for å bringe kunsten og kulturen inn i den arktiske politiske debatten – ikke som et eksotisk gjestespill, men på permanent basis. I årene som kommer skal Summiten arrangeres annenhvert år og flytte fra land til land i det sirkumpolare området. Parallelt skal vi sammen bygge sterke operasjonelle kunst- og kulturfaglige nettverk på tvers av Arktis, som kan initiere nyproduksjon, kunstnerisk samarbeid og kulturpolitisk analyse og debatt.   

Vår del av verden har alltid vært, og vil for alltid være et område folk flest betrakter på avstand. Det forhindrer ikke at Nordområdenes verdi fastsettes i internasjonale finanssenter, i New York, i Singapore og Beijing. Svært sjeldent defineres premisser og verdi i Harstad, Nuuk og i Rovaniemi. Disse områdene på toppen av verden kan, som den kanadiske professoren Daniel Chartier kommer til å påpeke under Arctic Arts Summit, fortsatt betraktes som et innbilt landskap – et landskap preget av fantasifortellinger og drømmer – ofte om økonomisk vinning.

Norge har vært og er pådriveren for å nyansere bildet av Nord, og har bidratt til en global interesse for Arktis. Vi har tatt en ledende og tydelig posisjon for bærekraftig utvikling av ressursene i Arktis og den permanente plassering av Arktisk råds sekretariat i Tromsø er et synlig bevis og anerkjennelse av norsk lederskap og initiativ. De norske ambisjonene i nord er klare, og utenriksminister Børge Brende slo i mai 2016 (i EU magasinet The Parlament) fast at hans visjon for Arktisk er at dette området av verdens skal bli ”the best-managed region in the world, striking the balance between conservation and sustainable use”.

Den massive nordområdesatsningen har lagt grunnlaget for en svært viktig og utfordrende utvikling, men bildet av Nord er langt fra utfylt. Arktis er mer enn ressursforvaltning og havforskning. Arktis er også det nordlige mennesket, og framtidens nord skal leves og utvikles av folk  – i balanse og kontrast til råvarerikdom, sikkerhetspolitikk og miljøspørsmål.

Nordområdeutvikling må derfor reflektere det menneskelige Arktis og fortellingene om nord må utvides, debatteres og korrigeres. En framtidig nordområdediskurs må brytes både samfunnsvitenskapelig, humanistisk og kunstfaglig. Et framtidsbilde uten en sterk fortelling om menneskets plass er ufullstendig, og nye perspektiver må reflekteres innenfra og ut. Alt for lenge har bildet av nord blitt tegnet fra utsiden. Med Arctic Arts Summit tar kunst- og kulturfeltet plass ved det internasjonale tegnebordet.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse