Annonse
Vi her i Troms fylke kan ikke sitte og tvinne tomlene samtidig som atomvåpnene kommer seilende inn i våre havner. Dette vil være nederlag for naturen, mennesker og Jorda i seg selv, skriver Ole Andreas Smith. USS virginia er en av angrepsubåtene som kan komme til å bruke industrihavna på Tønsnes. Foto: General Electric

​​​​​​​På tide å sette ned foten mot ubåtene

Det er på tide å gjøre Norden til en atomvåpenfri sone, og et første steg burde være å si nei til atomvåpen og atomdrevne ubåter i Tromsø kommune og resten av Nord-Norge.

I februar i år kom det frem at det kunne komme atomdrevne ubåter til Tønsnes havn i Grøtsundet. I september ble det kjent at ubåtene kunne komme så tidlig som i november. Nå er vi i november og vi i Nord-Norge må si nei til disse ubåtene.

I oktober 1975 kom Bratteli-doktrinen som skulle sikre at ingen atomvåpen eller atomdrevne ubåter skulle befinne seg i norske farvann. De ønsker at vi skal mens de passerer med materiale som potensielt kan fjerne store deler av Norge på kort tid.

Tidligere har samtlige norske regjeringer latt atomdrevne ubåter kjøre gjennom norske havområder, og flere ganger har det nesten gått galt. Feil kan forekomme, og da ønsker vi virkelig ikke å ha disse fartøyene i nabolaget. Jeg vil ikke at Tromsø skal være knutepunktet for atomdrevne ubåter og atomvåpen, men heller en by som tør å ta standpunkt og si nei til atomvåpen i Tromsø kommune

I høst gikk INF – avtalen ut. Dette var en avtale mellom Russland og USA som skulle sikre nedrustning av atomvåpen. På grunn av brudd på avtalen valgte begge landene å ikke inngå en ny nedrustningsavtale. Vi har dermed bare én resterende nedrustningsavtale, og den går ut i 2021. Uten disse avtalene kan verden raskt bli et farligere sted. Med ledere som Trump, Putin og Kim Jong-un, må vi gå inn for å ruste ned alt av atomvåpen. For det er kun på denne måten at vi kan leve i trygghet om at en atomdrevet utryddelse venter rett rundt hjørnet.

Tromsø ble en ICAN-by, i samme måned som det kom frem at det skulle komme atomdrevne ubåter til Tønsnes havn. Det betyr at Tromsø støtter ratifiseringen av FN- vedtaket om forbud mot atomvåpen. Et vedtak som Norge nekter å støtte. Når Tromsø sier de støtter ratifiseringen av FN-vedtaket, så må kommunen også si nei til atomdrevne ubåter og atomvåpen i vår kommune.

Da Tromsø støttet ICAN sin byappell, sa kommunen tydelig at vi ikke vil ha atomvåpen i vårt land og i vår verden. I denne appellen står det “Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø.” (ICAN Norge, 2019). Selv om Tromsø kommune har signert appellen, velger de likevel ikke å handle når ubåtene står og venter på rekke og rad for å komme til våre havner. Denne appellen skulle være byene sine måter å handle lokalt, derfor bør Tromsø kommunene, og ikke minst Troms fylkeskommune, si nei til å la ubåter fylt opp med kjernefysiske våpen og drivstoff komme til Tønsnes havn.

Vi her i Troms fylke kan ikke sitte og tvinne tomlene samtidig som atomvåpnene kommer seilende inn i våre havner. Dette vil være nederlag for naturen, mennesker og Jorda i seg selv. Det er på tide å gjøre Norden til en atomvåpenfri sone, og et første steg burde være å si nei til atomvåpen og atomdrevne ubåter i Tromsø kommune og resten av Nord-Norge.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse