Annonse
Alle skandalesakene som har blitt rullet opp de senere årene er et tydelig bevis på at det er vanskelig å etablere gode oppfølgingssystemer der tillit blir erstattet av nitidig kontroll. Derfor ser vi nå at den ene kommunen etter den andre sier opp kontraktene med de private og tar tjenestene tilbake i egen regi, skriver Gunhild Johansen.

På vei mot velferd uten profitt

Det har ikke manglet på skandalesaker hvor de private selskapene har drevet ulovlig, svindlet kommunene for penger og satt de ansattes og beboernes liv og helse i fare.

At journalist Tone Angell Jensen i Nordlys er en varm tilhenger av privat omsorg, har hun grundig dokumentert gjennom flere kommentarer i avisa. Naturlig nok har hennes artikler handlet om situasjonen i Tromsø idag. Det kan være lurt å heve blikket og se litt hva som var i ferd med å skje, og som fikk SV, Ap og Rødt til å stoppe de årlige utlysningene av nye tjenestekonsesjoner som det borgerlige byrådet innførte i 2015. Vårt vedtak hindret selskap som Aleris Omsorg, Adecco, Attendo, Norlandia Care og Orange Helse å få innpass i hjemmetjenesten i Tromsø.

Det har ikke manglet på skandalesaker hvor de private selskapene har drevet ulovlig, svindlet kommunene for penger og satt de ansattes og beboernes liv og helse i fare. Tilbake sitter kommunene som sjokkerte tilskuere til det som har foregått på deres ansvarsområde uten at de har hatt innsyn eller kontroll. Her er noen få eksempler:

  • Oslo kommune sa i september 2017 opp avtalen med den private hjemmetjenesteleverandøren Aleris Omsorg på bakgrunn av mange alvorlige forhold, blant annet bruk av ufaglærte til hjemmesykepleiertjenester (Aftenposten.)
  • To ulike tilsynsrapporter fra mai og september i år har påvist svært kritikkverdige forhold, og at beboerne ved det Alerisdrevne Uranienborghjemmet i Oslo får uakseptable tjenester. Ledelsen ved sykehjemmet har bedt beboere og pårørende om ikke å hisse hverandre opp i sin kritikk av forholdene. Leder av Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie (H) sier at bydelen betaler for en tjeneste de ikke får og krever at kommunen sier opp avtalen dersom forholdene ikke rettes opp umiddelbart (Vårt Oslo).
  • Orange Helse sa opp kontrakten med Ålesund kommune da de ikke fikk nok «kunder» og inntjeningen ikke ble som forventet. Kommunen måtte overta alle brukerne.
  • Moss kommune sa i høst opp kontrakten med Norlandia Care etter at det ble oppdaget fluelarver i et sår på foten til en beboer i Nordlandiadrevne Skoggata bo- og servicesenter. Avviket ble ikke rapportert før lenge etter at det ble oppdaget, og først etter press fra pleierne. Eierne, brødrene Kristian og Roger Adolfsen, har nektet å beklage hendelsen overfor de pårørende.
  • Vitalegruppen, som leverer bo- og omsorgstilbud til rusavhengige og psykisk syke, fakturerte Spydeberg kommune helsetjenester for en død person i tre og et halvt år.  Til sammen skal Vitalegruppen ha overfakturert kommunen for 7.3 millioner kroner. Ordfører Petter Schou (H) bekrefter at kommunen har utbetalt penger for tjenester som ikke er utført og til forhøyet timepris. Det er utenfor enhver kontroll, sier leder av kontrollutvalget i kommunen, Turid Fluge Svenneby (Kommunal Rapport).
  • Vitalegruppen er også under granskning av Bærum kommune for juks. Kommunen betalte i fjor 45 millioner til firmaet for omsorgstjenester, men skal ikke ha blitt informert om manglende politiattester, bemanningskutt og overfakturering. Blant annet skal firmaet ha kuttet en nattevaktstilling som var en del av avtalen og som Bærum kommune betalte 200 000 kroner pr mnd for (Kommunal Rapport).
  • Små enheter (Unicare) i Asker legger ned etter at granskning har avslørt mangelfull sikkerhet og arbeidsmiljø etter at en ansatt ble drept av en 15-årig beboer. Enheten innrømmer at det burde vært to ansatte på vakt og ikke bare en. Politiet hadde tilbudt to voldsalarmer, men virksomheten hadde bare tatt i mot en. En feilvurdering, sier de etter drapet (Asker Budstikke).

Listen kan gjøres mye lengre, og jeg vil anbefale Facebooksiden Velferd uten profitt for de som vil vite mer. De kommersielle selskapene kan være ganske kreative når det gjelder forskjellige måter å øke profitten på. Mangelfull bemanning går igjen i mange saker, noe som setter sikkerheten på spill for både ansatte og brukere. Mange bedrifter nekter å organisere seg og de ansatte nektes tariffavtaler. Nulltimekontrakter er utbredt. Virksomhetene unnlater ved slike kontrakter å betale overtid og kan i tillegg smykke seg med lavt sykefravær ettersom de ansatte kun får betalt for faktisk utførte timer. Kommunene blir ikke varslet om slike brudd på Arbeidsmiljøloven, og fagforeningene sliter med å få innsyn i kontraktsforholdene (forsvares som forretningshemmeligheter).

I saksframlegget om fritt brukervalg i Tromsø anbefalte det borgerlige byrådet at kommunen ikke skulle legge begrensninger på antallet konsesjoner, og at det skulle legges til rette for åpen konkurranse mellom de private leverandørene. Videre heter det at «en overgang til å styre på kontrakt framfor på tillit innebærer at kommunen må utvikle robuste og effektive oppfølgingssystemer som tydelig tilkjennegir hvordan en systematisk vil følge opp tjenesteleveransen, f.eks. på kvalitet mv. og hvordan f.eks. avvik følges opp. I tillegg skal timelister, arbeidsplaner og arbeidsavtaler kunne kontrolleres ved stikkprøver.» 

Alle skandalesakene som har blitt rullet opp de senere årene er et tydelig bevis på at det er vanskelig å etablere gode oppfølgingssystemer der tillit blir erstattet av nitidig kontroll. Derfor ser vi nå at den ene kommunen etter den andre sier opp kontraktene med de private og tar tjenestene tilbake i egen regi. Dette er helt i tråd med folkeviljen. 88% av de som har tatt standpunkt til profitt i velferden, er i mot at kommunene skal overlate drift av velferdstjenestene til kommersielle selskap. Det er en av grunnene til at Samarbeidspartiene i Tromsø har satt i gang et stort forbedringsprogram i kommunen og satt en stopper for inntoget av kommersialisering av helse og velferd i kommunen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse