Annonse
Sammenstøt mellom israelske soldater og palestinske ungdommer - dette bildet er fra en hendelse i mai 2015. Foto: palestinakomiteen.no

Palestinske barn i israelske fengsler

Gjelder ikke FNs Barnekonvensjon også for Israel?

Palestinske barn og ungdom straffes hardt når de protesterer mot Israels okkupasjon av barnas heime- og oppvekstmiljø, og av fedrenes hageflekker og gårdsbruk.12000 barn har siden år 2000 blitt fengslet. Israel beskriver barna som terrorister når de kaster stein mot okkupasjonsstyrkene som beskytter settlerne når de i medhold av israelsk lovgivning, overtar palestinsk jord. Straffene er strenge. Hus og heim sprenges som straff om familiens  «forbrytelsene» anses alvorlig nok. Prinsippet om at straff skal så i rimelig forhold til forseelsen brytes. Strafferammen for barnas «forbrytelser» er opp til 20 år. Om lag 700 palestinske barn under 18 år blir årlig rettsforfulgt av israelske militærdomstoler på den okkuperte Vestbredden. Steinkasting mot okkupantene er brudd på Israels  lovgivning, og er strengt forbudt. 

I den norske opinionen er Israels barnemishandling underestimert. Israels fengsling av barn er brudd både på FN-resolusjonene som fordømmer Israels ulovlige okkupasjon, Israels brudd på folkeretten og på FNs Barnekonvensjon. Arnulf Øverlands ord:  «….Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv….» er beskrivende for Norges og norsk opinionens holdning til Israels framferd. 

Israel flytter stadig sine grensesteiner inn på palestinsk jord, oppretter nye bosettinger, bygger infrastrukturer, murer og kontrollpunkter som til sammen utvider Israels «livsrom» på bekostning av palestinernes. Atommakten Israel som har Midt-Østens sterkeste krigsmaskin og i tillegg er bestevenn med USA, kan trygt gjøre hva de gjør. Få protesterer, verken moralsk eller politisk. Den norske, folkelige samvittighet synes å tolerere uretten. I en etterkrigstid med sympati for Israel etter jødenes europeiske skjebne, har hver ny generasjon lært å forstå Israels ulovlige okkupasjoner som rettferdige og nødvendige tiltak mot terrorisme og urett. En Gudegitt rett Israel har ifølge jødedommen. Grundtvigs kristendomssyn; Menneske først„kristen saa….., som rettesnor for menneskelighet gjeld  ikke i palestinakonflikten. Vår moralske kapital er i vår tid devaluert til et nivå der begrepet terrorist kan anvendes på steinkastende barn mot en okkupant. 

Konsekvensene er at palestinsk ungdom frarøves et verdig liv. Tusenvis settes i fengsler, får sin skolegang og oppvekst ødelagt. Konsekvensene av Israels kulturell nedvurdering av palestinerne fører til ytterligere aparthid-politikk. Ved utgangen av 2017 satt 6154 palestinere fengslet, herav 311 barn. (Kilde: Den palestinske fange- og menneskerettsorganisasjonen Addameer)

Nylig ble 16 år gamle Ahed Tamini arrestert  på Vestbredden fordi hun  hadde hindret okkupantene  i å utføre oppdraget sitt, bitt en offiser i handa, kastet stein, og kommet med verbale trusler. Hendelsen skjedde inne på familiens gårdsplass rett etter at hennes fetter (14) på kloss hold ble skutt i ansiktet med såkalt gummikule (pastbelagt stålkule) Episoden ble filmet. Nå venter en lang fengselstraff.

Når menneskeverdet devalueres slik vi ser det i palestinakonflikten, utvikles det forakt for den andre, den annerledes tenkende, den annerledes etniske, den annerledes religiøse. Det finnes ingen enkle svar på hvorfor en nasjons «folkesjel» blir kald og kynisk, men der ulike ideologier, ulike verdensanskuelser, ulike religioner i ulike kulturelle maktkontekster møtes under konflikt, utvikles ofte gjensidige mistenksomhet. Resultatet er at selvgenererende, nesten automatiserte negative reaksjonsmønstre rotfestes i «folkesjela», og forsterkes gjennom utvalgt informasjonsstrøm og propaganda.

Vi har her til lands gjennom den 70 års lange Palestina-Israel-konflikten vendt oss til å tolerere den urett som ikke rammer oss selv. Den norske «folkesjela» synes nå å ha nådd et moralsk nivå der det aksepteres at barn kan skades, arresteres og dømmes av militære sjefer og domstoler til fengsel, uten at verken enkeltmennesket eller myndigheter protesterer. Har også vi nådd et moralsk bunnivå ?  Gjelder ikke FNs Barnekonvensjon også for Israel?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse