Annonse
Gruppeleder Ingrid M Kielland
Tromsø SVs kommunestyregruppe støtter flyseteavgift men minner om at det er på høy tid å starte arbeidet med å bygge jernbane med lyntog i hele landet.

Paris forplikter

Flyseteavgiften er et skritt i riktig retning, skriver Ingrid M. Kielland.

Norges klimaforpliktelser tilsier at det er på høy tid å starte arbeidet med å bygge jernbane med lyntog i hele landet.

Det er et anerkjent prinsipp at det skal koste å forurense.Miljøavgifter har som hensikt å synliggjøre den forurensingsmessige kostnaden ved ulike varer og tjenester. Klima-avtalen i Paris og Norges klimamål innebærer at vi trenger et grønt skatte- og avgiftssystem som kan bidra til å redusere klimagassutslipp og vri transportmønsteret over på lavutslipps- og nullutslippsalternativer. 

Dette må også gjelde for flytrafikken, som står for 52 prosent av klimaeffekten fra nordmenns reiser. I 2014 var det 50 millioner passasjerer som reiste til og fra Avinors flyplasser i Norge. Passasjerveksten har vært enorm. Og en hovedårsak til denne veksten har vært kunstig lave priser både innenlands og utenlands. Dette må politikerne ta inn over seg når vi skal realisere Paris-avtalen.

Onsdag behandlet kommunestyret en høringsuttalelse om regjeringas forslag om flyeseteavgift på 80 kroner. Tromsø SVs kommunestyregruppe mener at en flyseteavgift på 80 kroner er et skritt i riktig retning.

Vi vil imidlertid påpeke at det vil er fornuftig å skjerme kortbanenettet, der prisene allerede er langt høyere enn på rutene mellom de store byene i Norge og resten av verden. SVs stortingsgruppe har derfor bedt regjeringen om å sørge for at områder av landet uten tilfredsstillende alternativer til fly ikke blir uforholdsmessig rammet av den nye avgiften.

Tromsø SV vil også understreke at det i deler av landet ikke finnes miljøvennlige alternative reisemåter. Norges klimaforpliktelser tilsier at det er på høy tid å starte arbeidet med å bygge jernbane med lyntog i hele landet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse