Annonse

Pasientene lider i et helsevesen preget av fryktkultur

Helsepersonellets ytringsfrihet er først og fremst viktig for pasientene. Derfor er det viktig å si fra om systemsvikt.

Ytringsfriheten sikrer at mennesker med kompetanse, også helsepersonell, offentlig kan bidra til å belyse konsekvensene av politiske eller administrative valg.

Overlege Geir Bjørsvik ved UNN trekker kortet «gamle arrogante overleger furter over tapt hegemoni» på Nordnorsk debatt 23. februar. Det er forslitt, billig og usant. De som rammes av sykehusenes fryktkultur er ikke bare leger. Vel så utsatt er sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter; helseprofesjonsgrupper med svakere tradisjon for autonomi og svakere fagforeninger.

Ytringsfriheten er ikke bare – ikke en gang først og fremst – viktig som en rettighet for den enkelte. Ytringsfriheten er avgjørende for at demokratiet skal fungere. Ytringsfriheten sikrer at mennesker med kompetanse, for eksempel helsepersonell, offentlig kan bidra til å belyse konsekvensene av politiske eller administrative valg. Ytringsfriheten forhindrer monopolisering av premissene for beslutninger som skal treffes. Dermed reduseres risikoen for at beslutningene blir ukloke. Dersom helsebudsjettet skal bli brukt til pasientenes beste og ikke sløses vekk på byråkrativekst og luftige ideer, må det være rom for helsepersonellets stemme.

For dem som måtte være interessert i virkeligheten i norske sykehus og ikke bare i rapportene fra foretaksdirektørenes betrodde og nære krets, kan jeg invitere på en tur til grasrota. Så kan man selv erfare hvordan pasienter skrives ut og reinnlegges som pakker – og hver gang gir plusspoeng i sykehusenes produktivitetsregnskap. Hvordan leger blir rost for strategisk diagnosesetting fremfor pasientomsorg, og dermed bidrar til pene rapporter. Hvordan bekymringer for pasientsikkerhet stoppes i systemet dersom de indikerer systemsvikt. Og hvordan fellesskapets penger sløses på tiltak som ikke kommer syke til gode.

Ja, vi har fremdeles et utmerket helsevesen i Norge. Det skyldes ikke foretaksdirektørenes ideer om ledelse, men tusenvis av helsepersonell som hver dag krummer ryggen og følger sin yrkesetikk, tross frustrerende rammebetingelser og stedvis udugelig lederskap. Men idealer kan smuldre under press. Vi kan ikke regne med at systemet skal holdes oppe av helsepersonellets innsatsvilje på ubestemt tid. Vi må aktivt ta var på velferdsstatens juvel: en offentlig, solidarisk og effektiv helsetjeneste av høy kvalitet for alle.

Derfor bilegges de gamle profesjonskonfliktene – lege mot sykepleier, sykepleier mot hjelpepleier. I stedet står vi skulder ved skulder og forteller hvordan virkeligheten er. Usminket. Pasientene er våre oppdragsgivere og vår forpliktelse, skattebetalerne er våre sponsorer. Begge har krav på å vite. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse