Annonse
Roger Ingebrigtsen hopper bukk over det faktum at KRLE-undervisningen ikke skal foregå i kirken. Det har Utdanningsdirektoratet understreket i et rundskriv til skolene, etter at Norge ble dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen nettopp fordi KRLE-undervisning foregikk i kirken, skriver rektor Lars Georg Nordhus. Bildet viser Salangen kirke. Foto: Salangen kommune

Påskespill, inkludering og norske verdier

De fleste kommentarene har jeg fått på en Facebookside som heter «Frie Nasjonalister – politisk ukorrekt info». Dette er en Facebookside som Vidkun Quisling har gitt navn til, og man skal ikke ha mye historiekunnskap for å se at medlemmene på denne Facebooksiden også deler Quislings tankegods.

Den siste tiden har jeg blitt utsatt for oppmerksomhet etter at vi på Salangen skole ikke lenger setter opp påskespillet – et undervisningsopplegg som etter to – tre ukers øving – endte opp med en forestilling i kirka der elevene fremførte et spill om Jesu død og oppstandelse.

Mange av kommentarene som er kommet går på at jeg er med på å utslette norske verdier. Noen av disse kommentarene er direkte ufine. Andre kommentarer er greie og saklige. En av de saklige kommentarene er kommet fra Roger Ingebrigtsen.

For Ingebrigtsens del har nok iveren etter å kaste seg på kommentarbølgen gjort at det har gått litt fort i svingene. Han viser til et oppslag i Salangen-nyheter og mener at skolen har gått seg vill i inkluderingsiveren samtidig som han glatt hopper bukk over det faktum at KRLE-undervisningen ikke skal foregå i kirken. Dette faktum har Utdanningsdirektoratet understreket i et rundskriv til skolene, etter at Norge ble dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen nettopp fordi KRLE-undervisning foregikk i kirken.

Når jeg i tillegg sier at påskespillet ikke var inkluderende, var det blant annet fordi at klassene ble splittet i hele forberedelsestiden da elever søkte om fritak fra denne undervisningen.

Jeg er enig med Ingebrigtsen i at vi ikke skal være redd for å vise vår kristne kulturarv, men det kan ikke gjøres i et tre ukers undervisningsopplegg som ikke inkluderer alle elevene. Videre er jeg trygg på at våre dyktige lærere følger læreplanen og blant annet underviser elevene om påsken og påskens hendelser. Denne påske-undervisningen får alle elever og de har heller ikke anledning til å søke fritak fra denne. Dette fordi kunnskap om religion er viktig. En redegjørelse for hvorfor vi ikke lenger kan sette opp påskespillet i skoleregi ligger ute på Salangen kommunes Internettside.

Jeg tenker at vi som skole – dersom vi skal styre etter verdier – skal skjele til menneskerettighetene. Det bør for øvrig bør gjelde alle, ikke bare skoler.

De fleste kommentarene har jeg fått på en Facebookside som heter «Frie Nasjonalister – politisk ukorrekt info». Dette er en Facebookside som Vidkun Quisling har gitt navn til, og man skal ikke ha mye historiekunnskap for å se at medlemmene på denne Facebooksiden også deler Quislings tankegods.

Det er skremmende og nærmest uforståelig at vi nå, ca 80 år etter nazismens herjinger, ser en nasjonalistisk framgang i Norge og Europa. Å ta til motmæle mot disse nasjonalistiske ytringene er en plikt alle bør ha – om vi skal snakke om verdier. For meg er det en uendelig stor anerkjennelse at jeg ikke har samme verdisyn som medlemmene i «Frie nasjonalisters» og derfor sover jeg ikke dårlig når de mener jeg ødelegger norske verdier.

At elever, foreldre og kirken skulle ønske at en så fin framføring som det påskespillet har vært skulle fortsette, er forståelig. Samtidig tenker jeg at det må medføre et visst ubehag for vår menighet og menigheter rundt om i landet at nasjonalistisk tankegods klorer seg fast til kristendommen. Årsaken til at nasjonalistene gjør dette, bunner ut i fremmedfrykt og et hat mot andre religioner, særlig islam. Jeg tenker det er viktig at alle, også kirka, tar til motmæle mot disse nasjonalistiske ytringene som blander kirkas verdier med de nasjonalistiske. Vi ville vært tjent med at kirka ikke tålte så inderlig vel disse ytringene.  

Når det gjelder Roger Ingebrigtsen, så håper jeg at jeg har rett i at det har gått litt fort i svingene når det ene poenget i Salangen-nyheters artikkel ble utelatt. Er poenget derimot utelatt med vilje, kan slike innlegg mate nasjonalistiske flammer, noe jeg er helt sikker på at han ikke ønsker.

I kommentarene på «Frie nasjonalister-siden» er det mange som mener at jeg bør straffes for å bryte ned vårt verdigrunnlag, men jeg er sannelig ikke sikker på hvem som kommer til å kaste den første stenen når straffen skal fullbyrdes.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse