Annonse
BLÅØYD: Hver sommer melder 7000 blåøyde ungdommer deg til tjeneste for landets forsvar, blendet av reklamefilmer med nye storslagne glansbilder av et land som står opp for seg selv, skriver innsenderen. Dette bildet er fra øvelsen Cold Response i 2016fOTO: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Patetiske glansbilder!

Våre politikere har redusert Forsvarets kapasiteter til patetiske glansbilder!

Regjeringen har nettopp presentert det de kaller en "Historisk satsning på Forsvaret". Og regjeringen har helt rett – det er historisk! Aldri tidligere har Forsvaret vært mer marginalisert!

Glansbilder som glitrer og imponerer når de vises alene, men som er så små at de knapt er synlige i det virkelighetsbildet de skal settes inn i. Forsvarets kapasiteter har gjennom årtier blitt offer for politisk uansvarlig vanskjøtsel og hestehandler. De er som kapasiteter til forsvar av landet ikke lengere relevante til å levere avskrekking og sikre freden. Norges frihet er i dag helt og fullkomment prisgitt at andre respekterer vår suverenitet og selvstendighet som nasjon!

I 2003 avviklet Stortinget Forsvarets Overkommando og opprettet Forsvarsstaben der Forsvarssjefen og hans stab ble integrert med Forsvarsdepartementet. Det ble innført en ny styringsmodell “Integrert Strategisk Ledelse” som innebærer at politikerne fikk større kontroll med den militærfaglige styringen og med Forsvarets utvikling. Med stor entusiasme stakk forsvarspolitikere fra skiftende regjeringer pølsefingrene rett inn i puddingen og der startet katastrofen for Forsvaret. Forsvarssjefen som frittstående embetsmann ble lettere kastrert og fremstår som mer eller mindre diktert av Forsvarsministeren. Forsvarssjefens fagmilitære råd er regulert av rammebetingelser og forutsetninger lagt av politikerne, og er ikke et frittstående- og objektivt fagmilitært råd basert på den sikkerhetspolitiske situasjon i verden omkring oss. For politikerne er løsningen fantastisk. De oppnår at deres politiske prioriteringer fremstår som de fagmilitæres egne valg, og vil av publikum lettere oppfattes som objektivt, frittstående og militærfaglig tilrådelig, - noe de nødvendigvis ikke er. Slik slipper politikerne å svare for sine prioriteringer og dermed stå til ansvar overfor velgerne, - som heller ikke har noe korrektiv å evaluere den utøvde politikken mot.

Regjeringen har nettopp presentert det de kaller en “Historisk satsning på Forsvaret”. Og regjeringen har helt rett – det er historisk! Aldri tidligere har Forsvaret vært mer marginalisert! Fire - 4 - ubåter fordelt på en over 2000 kilometer lang kystlinje, der kanskje 1 eneste en er på vakt i nord. Dagens ubåtvåpen reduseres fra 6 til 4 båter og de er plassert i feil ende av vår langstrakte kyst. 4 glansbilder som etter planen skal bli det eneste våpnet fra marinen til å levere avskrekking innenfor grunnlinja, mot en inntrenger fra sjøsiden. Alt annet avvikles! Om ikke det er nok skal ubåtene stasjoneres i en åpen og ubeskyttet base sammen med resten av sjøforsvaret, etter at Arbeiderparti regjeringen i 2013 la ned og solgte verdens sterkeste ubåtbase til sterke protester fra de fagansvarlige i Forsvaret. Olavsvern Orlog Stasjon OOS var enestående i sitt slag i hele verden. Et enormt og topp moderne anlegg som gav ubåtene atomsikker beskyttelse inne i fjell, med beskyttet tørrdokk, verksteder og en enorm lagringskapasitet for deler og våpen. En orlogsbase som var vanskelig å nå for en fiende, forsvart av verdens beste naturlige hindringer og formidable minebelter i innselingen rundt Tromsø.

For virkelig å styrke forsvaret har Erna Solberg's regjering, besluttet å legge ned Kystkorvettene som hver for seg har samme slagkraft mot overflatemål og landmål som en fregatt. Også et mye brukt glansbilde, men tross alt en enestående kapasitet innenfor grunnlinja, med langt større fart, våpenrekkevidde, mobilitet, tilstedeværelse og dekningsområde en den ene ubåten som kanskje er på tjeneste i nord.

Et annet glansbilde er de nye jagerflyene, der politikerne også legger alle eggene i samme kurv. Flyene er planlagt stasjonert i tre ubeskyttede hangarer på Ørlandet, - også de i feil ende av landet. Vår formidable jagerflybase på Bodø Hovedflystasjon, bygget opp over et halvt århundre, strategisk plassert og med beskyttende bunkere til hvert eneste fly, besluttet Stoltenberg regjeringen i 2012 å legge ned til fordel for Ørlandet - som allerede er blitt dyrere enn hva en oppgradering av basen i Bodø hadde kostet. Og det er før man i det hele tatt har begynt å ta høyde for å gjøre Ørlandet til en beskyttet kampbase. Den maritime flybasen på Andøya har Erna Solberg’s regjering besluttet å legge ned, - for å styrke Forsvaret.

Og nå skal vi starte “Landmaktutredningen” uten forutgående høringer eller offentlig debatt. En håndtering som gir assosiasjoner til land vi normalt ikke liker å sammenligne oss med. Det er også bestemt at landmaktutredingen ikke skal fundamenteres på en trusselvurdering og hvilke kapasiteter som er nødvendig sett i lys den sikkerhetspolitiske situasjonen. Regjeringen lukker øynene for verden omkring seg og har gitt embetsverket en føring om at landmaktutredingen ikke må utløse høyere investeringer. Som nordlending er det passende å spørre om man da går inn i utredingen med hode eller ræva først?

Hver sommer melder 7000 blåøyde ungdommer seg til tjeneste for landets forsvar, blendet av reklamefilmer med nye storslagne glansbilder av et land som står opp for seg selv. “For alt vi har - og alt vi er ” heter det, - og det virker. Det ungdommen ikke blir fortalt er at i en krigssituasjon er de dømt til å være hjelpeløs løvemat. Det er ingen som står dem skulder ved skulder, for det er skummelt tynt i rekkene. Det er ingen som kan fylle plassen til falne kamerater, og det er ingen som kan gi dem avløsning. Helikoptrene som skal evakuere sårede, og gi styrkene mobilitet, har Stortingets forsvarsforlik tatt fra dem - i sin historiske satsning. Soldatene får heller ikke den treningen de fortjener, de har ikke det materiellet de fortjener, de har knapt artilleri, de har ikke tilstrekkelig med panservern eller luftvern, de har ikke ammunisjon og i leirene er mange av sengene tomme, -akkurat som reservedels- og forrådslagrene. Etter at våre politikere har nedlagt 93 % av Hæren, har vi ikke råd til å fylle selv de marginale avdelingene vi har på papiret.

Er de vernepliktige fortsatt klippefaste i sin tro på forsvar av landet etter endt førstegangstjeneste, fortsetter de i Heimevernet. Da mister de også kjøretøy, alt av tunge våpen og annen beskyttelse. Da står de tilbake med en uniform, et par støvler og et håndvåpen. Og 10000 av disse unike menneskene og forsvarsklippene blir i disse dager også fratatt dette. Regjeringen har i sitt historiske forsvarsløft besluttet å frata dem muligheten til å verne og trygge sine hjemsteder, -til sterke protester fra det frivillige mannskapet som berøres! Sjøheimevernet legges også ned i disse dager. I vår forsvars satsning skal vi avvikle en unik kapasitet med 150 hurtiggående småbåter som har sine tentakler inn i hver bygd og fjord langs vår langstrakte kyst. En lokalkjent styrke med meget kompetente mennesker som er spesialister på å kontrollere skip og holde oppsyn med aktiviteten i kystområdene. En kapasitet som er den beste etterretningsleverandøren og innsatskapasiteten i et hybrid beredskaps scenario langs kysten. Alle disse menneskene tjenestegjør ikke i uniform fordi de er pålagt det. De er i praksis frivillige! Det er ingen som tjenestegjør mot sin vilje! De gjør det fordi de tar ansvar for felleskapets behov. Det er følelser, ansvar og kjærlighet som driver dem. Hadde bare våre politikere vært laget av det samme materialet….

I dag opplever vi at embetsmenn med ansvar innenfor regional og nasjonal sikkerhet, brøler varsku fra alle kanter og på alle kanaler, - innenfor det handlingsrommet de er tildelt. Men statsledelsen virker uinteressert og flakkende i blikket. Forsvarssjefen er unntatt, - han sitter lydig ved ministerens høyre side. Når Erna Solberg overprøver flertallet av egne fylkeslag og reduserer 2% kravet til et langsiktig mål som skal innløses en gang før galaksen eksploderer, så vender hun samtidig ryggen til de vernepliktige. Norge har satset hele sitt forsvar på bistand fra Nato, men når regjeringen svikter Nato's investeringsmål, som den har forpliktet seg til, - så vender den også ryggen til den organisasjonen vi har basert hele vårt forsvar på. Høyre gikk i 2013 til valg på en ”massiv styrkning av Forsvaret og landmakten”, men Erna demonterer demokratiet når hun tilsidesetter mandatet hun fikk fra velgerne, og flertallsstyret som prinsipp for sitt eget partidemokrati. Det er en god oppskrift på politikerforakt!

Våre vernepliktige tar på seg det mest uselviske oppdrag som noen kan påta seg i samfunnet! Med en svært begrenset personlig oppside, - mest til fordel for fellesskapet. Selve kjernen i verneplikten er at de vernepliktige setter samfunnets- og Statens interesser foran sine egne. På vegne av folket og folkeforsvaret innløser de folkets del av pakten med Staten og påtar seg ansvaret med å stille seg mellom en fiende og oss andre. Våre politikere svarer dem med å pisse på dem, i stedet for å stå bak dem, - last og brast. Over lang tid har skiftende regjeringer i vårt Storting sviktet i Statens viktigste oppgave overfor folket, men nå er det en ny situasjon og det finnes ingen unnskyldning mer. Erna Solberg's regjering synger videre på en gammel tekst, mens verden har skiftet melodi. Ordene deres låter falskt i ørene til de som fortsatt gidder å lytte. “..også vi når det blir krevet”, - synger folk flest hver 17 mai, og for de som tidvis kler seg i uniform har ordene et svært reelt og potensielt dramatisk innhold!  Hva synger du, - Erna Solberg? Det er din vakt, - men du tar ikke ansvar!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse