Annonse
Gjennom en kostbar etablering og oppbygging av et nytt tilbud i Bodø, blir Finnmark, som har høyest dødelighet blant hjertesyke, rammet på en uredelig og stygg måte. Det er nærliggende å tro at Helse Nord-sjef Lars Vorland (bildet) har latt seg presse av Bodø-miljøet til å gå inn for dette, skriver Arne Reginiussen. Foto: iFinnmark

PCI-saken: Er våre liv mindre verdt enn de som bor i Nordland, Lars Vorland?

En direktør som virker å være villig til å ofre menneskene i Finnmark for å blidgjøre Bodø-miljøet som han selv er en del av, ja han bør skiftes ut snarest.

​Ikke før har debatten rundt ambulanseflyene roet seg, før Lars Vorland igjen prøver å gjøre helsetilbudet for befolkningen i Finnmark dårligere. Nok en gang prøver direktøren i Helse Nord å rasere PCI-behandlingen i Tromsø gjennom å splitte og dele opp et skjørt fagmiljø for hjertebehandling ved UNN i Tromsø. Dette er en kamp han har tatt før, men da endte han opp med å trekke forslaget.

Gjennom en kostbar etablering og oppbygging av et nytt tilbud i Bodø, blir Finnmark, som har høyest dødelighet blant hjertesyke, rammet på en uredelig og stygg måte. I denne saken kan det være snakk om liv eller død. Det er nærliggende å tro at Vorland har latt seg presse av Bodø-miljøet til å gå inn for dette.

Når Bodø, Sandnessjøen og Rana allerede har den høyeste overlevelsen i hele landet etter hjerteinnfarkt er det ingenting som tyder på at behovet er så stort her at man skal svekke tilbudet for Finnmarks befolkning. Det er alltid tilbudet i Finnmark Vorland og Helse Nord er villig til å ofre. Det har han vist i ambulanseflysaken, og det viser han igjen.

Helse Nord har sprengte budsjetter og det kommer ikke friske penger inn noe sted. Det er satt iverk strenge sparetiltak - da blir det feil å bruke millioner på et senter i Bodø fagfolkene mener det ikke er bruk for. I tillegg til en investering på 18 millioner, planlegger man å bruke 11 millioner i året på å drifte dette. Hvis det er så mye penger i Helse Nord-systemet burde Vorland brukt dette på prehospitale tjenester i Finnmark. Det han nå foreslår blir feil både faglig og økonomisk.

Tallene for hjerteinnfarktregisteret viser at det er Finnmark som trenger et bedre tilbud, ikke Helgeland og Nordland. Finnmarkingenes liv bør ikke være mindre verdt enn andre i Nord-Norge. At ordførerne i Troms, Finnmark og på Svalbard har gått imot, virker Vorland å se bort fra. Også Finnmarkssykehuset er skeptisk i saken og skriver følgende i sin høringsuttalelse: «Finnmarkssykehuset har forståelse for at både pasienter og ansatte i Nordland ønsker å opprette et behandlingstilbud nærmere der de bor. Det er imidlertid viktig at slike endringer i tjenestetilbudet i regionen ikke forringer verken det totale tilbudet eller tilbudet til den sykeste og mest perifert beboende befolkningen; Finnmarkspasientene.»

Dersom det er slik at man skal ha PCI-senter i Bodø så må det også kommet et PCI-senter i Finnmark. Det er her behovet er størst. Fagmiljøet ved UNN er allerede skjørt, og Helse Nord må ta innover seg det og stanse planene. Det er rett og slett ikke nok pasienter til å fragmentere tilbudet.

Vi forventer at Helse Nord-ledelsen lytter til de veldig tydelige signalene fra Finnmark. Dersom styret i Helse Nord går inn for dette, sitter både styret og direktøren igjen med sterkt redusert tillit her i fylket. Kanskje helseministeren burde lete etter et nytt Helse Nord-styre og en ny direktør som kan virke samlende og ikke splittende som man har sett i både denne saken og saken om ambulanseflyene.

En direktør som virker å være villig til å ofre menneskene i Finnmark for å blidgjøre Bodø-miljøet som han selv er en del av, ja han bør skiftes ut snarest. Når man har ansvaret for helsa til folk kan man ikke være seg selv nærmest, men må se helheten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse