Illustrasjonsfoto: Nordlys arkiv

PCI-tilbudet i Nord-Norge; hvorfor så lite engasjement i Troms?

Det jobbes altså godt og målbevisst for de store sakene i Nordland. Der har mange miljøer i Troms mye å lære.

Helse Nord RHF sendte i november en viktig sak på høring med utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? De oppfordret til innspill som tar stilling til om det bør opprettes et eget PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset. PCI er utblokking av kransårene i hjertet, og kan gjøres hvis man ikke får løst opp blodpropp i hjertets kransårer under et hjerteinfarkt. Det er en spesialisert og høyteknologisk behandling som krever mye erfaring. Det får man ikke hvis prosedyren utføres skjelden. I Nordnorge er det allerede et lite pasientgrunnlag, og ytterligere et senter vil svekke tilbudet kvalitativt, ikke styrke det. Dette er en meget viktig sak som gjelder mange. Det dreier seg om medisinsk kvalitet og kompetanse. Men i Nordland har saken havnet i kategorien lokaliseringsstrid.

Nå er høringsfristen ute. Av over førti høringsuttalelser er det bare tre fra Troms. Ingen fra Troms Fylkeskommune, ingen fra Tromsø eller Harstad Kommuner. Dette er en påfallende passiv holdning i en så viktig sak. Fagmiljøet ved UNN har levert en god uttalelse, selvfølgelig. De trettiseks høringsuttalelsene fra Nordland er en lang liste av helseaktører og politiske organer på alle nivå. Til og med næringsforeningen i Bodø har uttalt seg til fordel for et PCI tilbud ved Nordlandssykehuset. Det virker jo noe kampanjeaktig. Det har vært fakkeltog og skarpe ledere i Avisa Nordland om helselobbyen i Tromsø; den hjerteløse byen i nord.

Hadde det vært så vel at det var en sterk lobby i Tromsø! I Bodø er det derimot en forbilledlig koordinert, samlet og aktiv instilling til viktige saker. Vi så det også i prosessen etter at jagerflybasen ble vedtatt lagt til Ørlandet; etter en kort kriseperiode kom det i gang et tverrpolitisk og koordinert arbeid for å flytte flyplassen for å kunne doble byens areal. Man benyttet et mulighetsvindu. Likeledes klarte politikerne å samles om et felles konsept for ny innfartsveg. Som nå bygges. Og utredning av flytting av flyplassen er inne forslag til NTP. Alt dette ble utredet, besluttet og oppstartet på tre år.

I Tromsø kan slike prosesser ta flere tiår. Og ofte for lite koordinert. Det jobbes altså godt og målbevisst for de store sakene i Nordland. Der har mange miljøer i Troms mye å lære. Når det gjelder høringen om PCI  behandling, så er fristen ute og Helse Nord RHF må ta sitt valg. Jeg håper de ser forbi kampanjer og fakkeltog og vektlegger de faglige argumentene og beholder PCI-tilbudet i Nordnorge ved UNN som i dag. Rett og slett fordi det faglig er best for pasientene i Nordnorge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse