Annonse
PCI-saken kan ikke forstås kun saklig. Her er det følelser og politikk og nettverk i sving. Hvis dette eventyret fører frem, hva blir det neste? Det vil nok komme nye krav, nå når metoden er testet på Helse Nord og kan føre så langt. Ingen er tjent med et kampanjebasert spesialisthelsevesen, skriver lege og Venstre-politiker Morten Skandfer. Foto: Colourbox

PCI tilbudet: tenk hele Nord-Norge

Ingen er tjent med et kampanjebasert spesialisthelsevesen.

Ledelsen i Helse Nord går fortsatt for et nytt PCI tilbud utenfor UNN. Det er på sin plass å reise spørsmålet om hvilke kostnader dette får for Helse Nord, UNN og befolkningen utenfor republikken Nordland. Hva med konsekvenser for befolkningen i Finnmark? 

Helse Nord fremmer 13. desember igjen PCI saken basert på et nytt kriterium: Opplevd likeverdighet. Da er det mye som må innvilges i årene fremover. Jeg er overrasket over at argumenter om 'opplevd usikkerhet og ulikhet'  kan føre helt frem til denne situasjonen. Det er noe helt nytt i slike saker. 

Forskning viser heller ingen forskjell i utfall for pasienter i Nordland vs Troms&Finnmark. Og; det er andre sykdommer som er i økning (diabetes, kreft) og må satses på. Midlene er begrenset; to PCI tilbud vil gå på bekostning av noe. Prehospital trombolyse ('plumbo') gir like god overlevelse og utføres i dag i distriktene, dette er en perfekt løsning for Nordnorge. Da vinner man tid til å fly pasienten inn til PCI ved behov for de som må ha det i tillegg.  

Gradvis er tilbudet til hjertepasienter bygd opp i nord til å være i norgestoppen. Tross små fagmiljø og lite pasientgrunnlag. Så hvorfor denne kampanjen for nok et PCI tilbud? PCI er et høyspesialisert tilbud som kan fungere som brekkstang for døgntilbud og krav om åpen hjertekirurgi. Mange tilsynelatende faglige avgjørelser dreier seg egentlig om status, ressurser og interesser. Mens helse Nord kan forsøke å bevilge seg til dette nye PCI tilbudet (og sukre pillen med økt bemanning på UNN) kommer man ikke unna at pasientgrunnlaget er det samme. Delt på to!  Alle PCI - spesialistene får gjøre færre prosedyrer med to sentre. Det har negativ betydning  for faglig dyktighet. UNN fremstilles som en gigant som støvsuger landsdelen for oppgaver og godt kan desimeres. I realiteten er også UNN marginal på mange måter, med små fagmiljøer og vil bli betydelig svekket selv med små reduksjoner eller ugunstige endringer i organisering. UNN er faktisk det minste universitetssykehuset i landet. PCI saken kan innvarsle et brudd med den spesialisthelsetjenesten vi kjenner i Nord-Norge. 

Men denne saken kan ikke forstås kun saklig. Her er det følelser og politikk og nettverk i sving. Hvis dette PCI-eventyret fører frem, hva blir det neste? Det vil nok komme nye krav, nå når metoden er testet på Helse Nord og kan føre så langt. 

Ingen er tjent med et kampanjebasert spesialisthelsevesen. 

Fra Bodø ønsker noen å tegne denne saken inn i en 'bykamp'-fortelling. Fordi de faglige argumentene er svake tyr man til det emosjonelle som er så fristende enkelt i helsespørsmål. Da havner man på 'opplevd likeverdighet'. Det fungerer godt i media.  Bunnen ble for min del nådd med oppslag som 'hjerteløse Tromsø' som 'ikke  bryr seg om nordlandshjerter'. Her må man se hva som gavner Nord-Norge! 

Jeg mener fremdeles det ikke må opprettes enda et PCI senter i nord, og er svært overrasket over at saken har kommet så langt i Helse Nord, selv når kostnadene er erkjent som betydelige og de faglige argumentene svake. Hvis dette går gjennom; Hva skal man da gjøre mindre av? Og hvor?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse