Annonse
Eldre og uføre kommer godt ut under årets oppgjør. Illustrasjonsfoto. Foto: Vidar Ruud, ANB

Pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten

Mange pensjonister har god økonomi og klarer seg godt, men mange pensjonister har lave pensjoner, høye boutgifter og høye sykdomsutgifter.

For femte året på rad står pensjonistene uten økt kjøpekraft. Etter at pensjonistene mistet forhandlingsretten har trygdeoppgjøret blitt gjennomført som en teknisk regulering av pensjonen. Det betyr at pensjonen nå blir regulert med lønnsveksten minus en faktor på 0,75%. Konsekvensen er at alderspensjonistene har tapt kjøpekraft hvert eneste år etter 2015. Konkret har pensjonistene tapt 0,4 %, 1,8 % og 1,0 % i perioden 2015, 2016 og 2017.

Mange pensjonister har god økonomi og klarer seg godt, men mange pensjonister har lave pensjoner, høye boutgifter og høye sykdomsutgifter. For denne gruppen er reduksjon av kjøpekraften og økingen av egenandeler og boutgifter med på å forringe deres livskvaliteter. I dag lever ca. 50.000 enslige minstepensjonister under EUs lavinntektsgrense. 9 av 10 av disse er kvinner.  

Dersom man skal stanse den negative økonomiske utviklingen for pensjonistene, må pensjonen reguleres i takt med den generelle lønns- og prisvekst, og det må utarbeides en egen opptrappingsplan av minstepensjon. Slik kan man bedre pensjonistenes kjøpekraft og sikre at oppgjørene får en sosial profil.

Pensjonistene som tidligere ble representert ved Pensjonistforbundet, har etter pensjonsreformen ikke lenger plass ved forhandlingsbordet. Forhandlingsretten for pensjonistene må gjennomføres slik at det årlige trygdeoppgjøret igjen kan gjennomføres som forhandlinger mellom pensjonistorganisasjonene og staten.

Når samfunnet har råd til skattelette i milliardklassen til dem som har mest, så har vi råd til en anstendig pensjon for landets alders- og uførepensjonister. Pensjonistene er lei av å tape inntekt.

Den nasjonale landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd har derfor krevd:

  • pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten
  • pensjonen må reguleres i takt med den generelle lønns- og prisveksten
  • det må utarbeides en opptrappingsplan av minstepensjonen
  • dersom partene ikke oppnår enighet , skal trygdeoppgjøret videresendes til Stortinget

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse