Annonse
Ida Gårseth Hov

Personvernet må ikke undervurderes

Et alvorlig inngrep i den enkeltes privatliv.

Vi mener det er et alvorlig inngrep i den enkeltes privatliv og kan avsløre for mye detaljerte opplysninger om enkeltes privatliv,

Fremskrittspartiet (FrP) har alltid vært i mot Datalagringsdirektivet, i motsetning til Arbeiderpartiet og Høyre. Nylig slår en ny rapport fast at direktivet er i strid med menneskerettighetene, som også er i tråd hva EU-domstolen tidligere har konkludert.

FrPs syn på Datalagringsdirektivet får støtte i rapporten. Vi mener det er et alvorlig inngrep i den enkeltes privatliv og kan avsløre for mye detaljerte opplysninger om enkeltes privatliv, som for eksempel hva man gjør, hvem man omgås og hvor man befinner seg.

I tillegg kan den omfattende lagringen av tele- og internettdata gi folk en følelse av å være kontinuerlig overvåket. Dette er det motsatte av det frihetsprinsippet Fremskrittspartiet legger til grunn.

FrP har hele veien arbeidet mot at Datalagringsdirektivet skal bli implementert i norsk lov. Også EU-domstolen har tidligere kjent datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig. Med bakgrunn i det og den nye rapporten av professor Hans Petter Graver og advokat Henning Harborg plikter ikke lenger Norge å innføre datalagringsdirektivet.

Utredningen i rapporten konkluderer med at dagens norske lagringslov fra 2011, som ikke er satt i kraft, ikke lar seg forene med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

FrP vil kjempe videre for at det ikke lengre skal være aktuelt at direktivet og lagringsloven fra 2011 vil kunne bli implementert slik den er utformet. Vi mener personvernet må beskyttes, og at det selvsagt må ligge til grunn for et eventuelt nytt lovverk.

Selvsagt må politiet kunne samle og lagre informasjon for å avdekke grov kriminalitet, men det er å gå for langt å lagre alt av eposter, SMS-er og telefonsamtaler fra alle innbyggerne i landet. I EU-domstolen ble Datalagringsdirektivet blant annet kritisert fordi direktivet omfatter alle typer trafikkdata og alle borgere uten å analysere nærmere om det faktisk hjelper for å bekjempe alvorlig kriminalitet i et tidsrom på minimum seks måneder.

Formålet bak EUs datalagringsdirektiv er å bekjempe alvorlig kriminalitet, men har med god grunn blitt kritisert for å være et urimelig inngrep i privatlivet. Arbeiderpartiet og Høyre støttet innføringen av Datalagringsdirektivet. Fremskrittspartiet har hele tiden vært en klar motstander av direktivet.

Den nye rapporten bekrefter det vi har hevdet hele tiden, og gir oss god grunn til å fortsatt kjempe for personvernet. Personvernet skal aldri undervurderes, og med bakgrunn i rapporten og EU-domstolens konklusjon er dette en midlertidig seier for personvernet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse