Annonse
Altfor mange venter unødvendig lenge med å legge om fra piggdekk til sommerdekk. Resultatet er helsefare for barn og myke trafikanter. Foto: Nordlys/arkiv

Piggdekk på bar asfalt

Den siste uka i april sjekket artikkelforfatteren bilene på P-plassene ved UiT, for å finne ut hvor mange piggdekk som ennå rullet i bytrafikken.

Hvorfor er det sånn at mange velger å fortsette å kjøre med piggdekk etter at snøen er borte?

Når Tromsø-bilister diskuterer vinterdekk så brukes oftest sikkerhet og fremkommelighet som argumenter for å velge piggdekk. Piggdekkandelen er da også svært høy, så det må være veldig trygt å ferdes i trafikken i denne byen. Spesielt vinterstid.

Det er nå lenge siden Tromsø-veiene ble snøfri, og de siste dagene har vi fått en fin forsmak på den sommeren vi ønsker oss. Meteorologene gjorde en fremragende jobb, og varslet i god tid at Nord-Norge ville oppleve russe-varme. Likevel fortsetter mange Tromsø-bilister å kjøre med piggdekk, altså lenge etter at sikkerhets- og fremkommelighetsargumentene har smeltet vekk.

Det fins gode argumenter for å unngå bruk av piggdekk på bar asfalt. Barn og myke trafikanter tygger støv og utsettes for økt helserisiko. Astmatikere og andre med luftveisutfordringer tvinges til å holde seg innendørs. Omgivelsene plages av støy. Og asfalten slites raskere ned og fører til dårligere veidekke og høyere vedlikeholdskostnader på veibudsjettene. I tillegg gir piggfri kjøring faktisk bedre kjørekomfort, fordi dekkstøyen reduseres inne i kupéen også. Jeg har også registrert påstander om at drivstofføkonomien forbedres.

For å få konkrete holdepunkter for omfanget av piggdekkbruk har jeg nå i den siste uka i april undersøkt dekktype på et hundretalls parkerte biler på min arbeidsplass ved UiT. De daglige tellingene varierer mellom 68% og 74% piggdekk. Tallene har gått litt opp og ned, dvs. det har ikke vært noen klar nedgang fra dag til dag. Forøvrig omfatter de piggfrie bilene både sommerdekk og piggfrie vinterdekk, så andelen som har unnlatt å bytte fra piggdekk til sommerdekk er enda høyere.

Etter 1.mai risikerer man bot dersom man stoppes i trafikkontroll med piggdekk på bilen. Mandag 2 .mai var piggdekkandelen på P-plassen halvert, men det betyr likevel at omlag en tredel av bilistene kjørte rundt med ulovlige dekk denne dagen.

Hvorfor er det sånn at mange velger å fortsette å kjøre med piggdekk etter at snøen er borte? Skyldes det mangel på kunnskap? Er det liten forståelse for plagene man påfører andre? Er selve dekkomleggingsprosessen så tids- og ressurskrevende at undersøkelsesvinduet mitt på ei uke blir for snevert? Kan det tenkes mer “tekniske” forklaringer, som at utvalget i undersøkelsen ikke er representativt? Eller fins det andre årsaker?

Og det viktigste spørsmålet: Kan noe gjøres for å redusere bruken av piggdekk, spesielt på bar asfalt?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse