Annonse
Dessverre er det sllik at selvom bygatene er saltet til døde, er det som oftest  naturlig vei i resten av kommunen og fylket, skriver Ove Høgtun. Foto: Simen Fangel

Piggdekk, svevestøv, og slu politikere

Vet disse unge idealistene i kommunestyret hvilket ansvar de tar på seg ved å forsøke å dreie transportinfrastrukturen over i hasardiøs retning? Hvor mange invalider og drepte skal til for å forsvare disse 39 mill. sølvpenger som skal inndrives til en slunken kommunekasse?

Tromsø er en innflytterkommune. En stor andel av innbyggerne har sine røtter og hjemstavn i distriktene. Det er bilen som skaper forbindelsen mellom byen og hjemstedet.

De unge idealistene i kommunestyret mener at vi fint kan kjøre piggfritt i 75% av tiden. Dessverre må vi vanlige dødelige også kjøre i den resterenmde 25% av tiden. Selv om det går bra i 99% av kjøreturen så er det de siste fraksjonene som fører til lemlestelse og død.

Dessverre er det sllik at selvom bygatene er saltet til døde, er det som oftest  naturlig vei i resten av kommunen og fylket.

Eksempelvis kjørte en person med sin familie hver helg en vinter til Svolvær i forbindelse med sykdom i familien. Vedkommende mener at uten piggdekk ville familien garantert ha vært med i ulykkesstatistikken den angjeldende vinteren.

Heldigvis var det den vinteren mulig å bruke familiens begrensede ressurser til å kjøpe gode piggdekk i stedet for piggdekkoblater.

Erfaringsmessig vil det som regel være varierende føre på en vintertur fra Tromsø til eksempelvis nordre-Nordland, vekslende mellom snøføre,  blankis, og ned mot -30C på innlandet. Selvfølgelig kan man kjøre piggfritt på tørrsnø, men når man passerer Bjerkvik er det mer vanlig med sørpe og regn. Det er krevende nok å holde seg på veien når regnet speiler seg i isen. Når man så møter en tunglastet trailer på tverra er det godt å kunne stoppe på 50 meter med piggdekk fremfor 100 meter med piggfrie dekk. Med piggdekk har man i tillegg kanskje mulighet til å vri seg forbi uten skader.

Vet disse unge idealistene i kommunestyret hvilket ansvar de tar på seg ved å forsøke å dreie transportinfrastrukturen over i hasardiøs retning? Hvor mange invalider og drepte skal til for å forsvare disse 39 mill. sølvpenger som skal inndrives til en slunken kommunekasse?

Det heter så fint i avisen  at «ulykken skjedde fordi han kom over i feil kjørebane». Vi bilister forlanger at avisene pesiserer, i de tilfellene det er relevant, at ulykken skjedde fordi noen villfarne politikere hadde forledet bilisten til å kjøre med uegnede dekk!

Det mest ironiske i saken er at disse politikerne gjemmer seg bak «miljøkrav» relatert til svevestøv.

De kan umulig ha lest rapporten fra den kommunale undersøkelsen av luftkvaliteten i Tromsø som ble gjort ved hjelp av støvsamlere på bybussene. Konklusjonen sto i byavisene i sommer, og viste at byluften var fin, med unntak av området ved betongfabrikken, veiutbyggingen på Gimle, Madsens gruslager nedenfor Langnesbakken, og utbyggingsområdene ved Bjerkaker og ved Fagereng. Svevestøvet finnes der det jobbes med, og søles med sand. Å skylde  på bildekk virker dertfor å være en total skivebom. At luften i Tromsdalen skal være forurenset må bero på synsing, da kommunen ikke har noen målestasjon der.

Det ble annonsert fra disse «politikerne» at målestasjonen som står i støvgufset ved betongfabrikken skulle flytttes til Charlottenlund for å få et mer representativt bilde av luftforurensningen i byen. Hvorfor er ikke dette gjennomført?

Tromsø har ikke landets dårligste luftkvalitet.  Men vi har kanskje landets slueste politikere?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse