Annonse
Forskningsminister Iselin Nybø

Historieløst av Iselin Nybø

Iselin Nybø ser ikke ut til å ha forstått verken UiTs historie eller mandat.

Statsråd Iselin Nybø refser Nordlys for vår analyse etter hennes anmodning til UiT om å vise tilbakeholdenhet på Helgeland. Det hører med til sjeldenhetene at en statsråd er så aktiv i forsvar av strategiene til et enkelt universitet som det hun gjør i tilfellet Nord universitet, der hun har inntatt en rolle som minner om pressetalskvinne.

Dessverre for Nybø sammenfaller hennes kritikk av Nordlys, med at Klassekampen publiserer korrespondansen mellom departementet og UiT-rektor Anne Husebekk. Etter dette har sakens alvorlighet økt, og det handler både om juss og politikk.

Statsråden argumenterer med at de overtydelige signalene hennes til UiT, som hun ikke benekter, ikke er en instruks eller forsøk på styring, men en “anmodning”. En slik kategori - “anmodning” - finnes imidlertid ikke i prinsippene for statens styring av universitetene. Ifølge loven skal departementet utelukkende forholde seg til universitetets styre når og dersom slike signaler skal gis, og det skal komme skriftlig.

Det statsråden kaller “en anmodning” er - uansett hvordan hun språklig forsøker å snu og vende på det – et styringssignal til UiT som ikke kan misforstås. Alvorlighetsgraden øker selvsagt også når man ser på innholdet i dette styringssignalet, og konsekvensene av det. Det er en direkte inngripen i universitetets autonomi - formidlet av Kunnskapsdepartementet på et åpent møte med landets øvrige universitetsrektorer tilstede. Men altså ikke overfor UiT sitt styre.

Men saken handler også om politikk: Kunnskapsdepartementets syn er at en eventuell UiT-etablering av studietilbud på Helgeland, først må samordnes med Nord Universitetet. Det ser ut til å bygge på en forestilling fra statsråden om at det nordnorske breddeuniversitetet UiT Norges Arktiske Universitet, må holde seg til fylkesgrensene når man opererer innenfor den nordnorske landsdelen.

Logikken fra Nybø ser ut til å være som følger: Til tross for at Nord Universitetet mer eller mindre har trukket seg ut av Helgeland-regionen, så er dette fremdeles Nords “terriorium” – og Nord må gi sin aksept før UiT eventuelt kan opprette nye tilbud.

Konstruksjonen UiT hadde en trang fødsel for 50 år siden, men har blitt en ryggrad i hele landsdelen. Ideen om et universitetet i Tromsø ble unnfanget av handselsmann Hans A. Meyer på Helgeland. Nå er det noen som forsøker å forhindre dette universitetet i å operere i det området hvor ideen ble født. Det er historieløst av Iselin Nybø å gi etter for en slik logikk. Mens rektor Anne Husebekk er lojal mot universitetets ånd og DNA, forsøker Iselin Nybø å redusere UiT til et fylkesuniversitet for Troms. 

Det siste virker det som om helgelendingene vil ha seg frabedt, og godt er det. UiT er viktig for Nord-Norge og hele den aktiske kunnskapsaksen. Og sist vi sjekket var Helgeland både en del av Nord-Norge og den arktiske akse. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse