Annonse

Pinlig, Kent Gudmundsen!

Høyres Kent Gudmundsen kritiserer Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fordi han gjorde den store arbeidsledigheten til hovedsak ved årets 1. maitale i Tromsø. Høyre-representanten presterer til og med å kalle dette en “svertekampanje” og mener arbeidsledigheten ikke angår oss i Nord-Norge, fordi vi ikke er rammet. Du store allverden! Hvor sneversynt og usolidarisk kan man tillate seg å være?

For det første er Nord-Norge slett ingen øde øy. Det som skjer i resten av landet angår i høyeste grad også oss, og det er ingen som kan garantere at vi i fremtiden skal kunne ha den høye sysselsettingen vi har idag. Akkurat nå er vi i den gunstige situasjonen at vi har en stor sjømatnæring som nyter godt av lav kronekurs og et betydelig marked. Hvorvidt dette vil fortsette, kan ingen si med sikkerhet. Dessuten er den store ungdomsledigheten et problem også for oss her i nord, ikke minst på bakgrunn av at vi har høy frafallsprosent blant elever i videregående skole.

At Kent Gudmundsen ikke ser dette, er rett og slett oppsiktsvekkende. Enda verre er det at regjeringen ikke tar i bruk de verktøyene som trengs for å få bukt med en arbeidsledighet som er den største på flere tiår. Derfor er det nokså ubegripelig at Gudmundsen i fullt alvor mener at en kritikk av dette fortjener betegnelsen “svertekampanje”. 

Til Kent Gudmundsens orientering kan jeg forøvrig melde at det også var et par andre viktige saker som ble tatt opp i Jonas Gahr Støre sin tale 1. mai. Det ene var at stortingsflertallet heldigvis har stoppet regjeringens angrep på viktig lovverk som skal ivareta allmennhetens eierskap til fiskeressursene og aktive fiskeres rettigheter når det gjelder å høste av rikdommen i havet. Dette vil være en viktig kampsak for Arbeiderpartiet også framover, for den kampen er slett ikke vunnet en gang for alle. Høyresidens privatiseringsideologi har slått inn også på dette området og det er ingen grunn til å tro at de gir opp sine forsøk.

Den andre saken Jonas tok opp i sin 1. maitale, er den store oppgaven vi som folk står overfor når det gjelder å inkludere de menneskene som er kommet som flyktninger til vårt land. Arbeiderpartiets leder la stor vekt på at regjeringen nå må prioritere integreringsarbeidet overfor de som har fått opphold i Norge og som skal leve sitt liv her. Det er forøvrig disse menneskene regjeringens integreringsminister stadig omtaler med mistenksomhetens nådeløse tonefall. Flyktningene har fått klar beskjed fra statsråd Listhaug om at de ikke kan regne med å bli “båret på gullstol” inn i landet, og at de må belage seg på å “yte, ikke bare nyte”.

Jeg er fristet til å si at her har du “svertekampanjen” din, Kent Gudmundsen. Og den rammer de mest sårbare blant oss.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse