Annonse

Pinlig spill om Nobelkomiteen

Det hele er et politisk spill, og et spørsmål om man liker Hagens flegma og hans meninger, eller ikke.

Man kan si mye om Carl I. Hagen. Og selv har han sagt mye som svir, ikke minst om både nordlendinger og finnmarkinger.

Så dersom noen skulle stille seg først i protesttoget mot at Hagen får plass i Nobelkomiteen, burde det kanskje være folk i nord. Og la det være sagt, Hagen har de siste 40 årene stått for både retorikk og politikk vi fremdeles er dypt uenig med ham i.

Det er altså ingen tvil om at Hagen verken er eller har vært en samlende politiker. Men man behøver slett ikke være Hagen-tilhenger for å se den pinlig haltende argumentasjonen mot hans kandidatur til Nobelkomiteen.

Debatten er forvirrende, og mange ulike momenter er trukket frem, i tillegg til erfaringer med tidligere komitemedlemmer, blant andre Torbjørn Jagland (Ap) og Ågot Valle (SV).

Problemet er at det akkurat nå ikke ser ut til å finnes noen helt klar og helt utvetydig regel om at folkevalgte ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Det hele ser dermed ut til å koke ned til politisk spill, og et spørsmål om man liker Hagens flegma og hans meninger, eller ikke. Og siden mange åpenbart mener Hagen er for kontroversiell til å sitte i komiteen, må det altså for enhver pris forhindres. Man vil bare helst slippe å si det høyt.

Utfordringen er selvsagt at dette moralistiske argumentet, i motsetning til formalisme, i seg selv ikke kan forhindre det utfallet Fremskrittspartiet ønsker.

Fremskrittspartiet har etablert seg som regjeringsparti med stabil høy oppslutning blant velgerne.  Da må partiet, i tråd med sedvanen, selv få peke ut sine kandidater til komiteen uten obstruksjon.

Det er dessuten vanskelig å se på hvilken måte Hagen vil gjøre komiteen mer eller mindre uavhengig enn tidligere. Og når fedrelandets rykte og renomme ikke tok noen synlig skade av at Kåre Kristiansen (KrF) satt i nobelkomiteen i flere år, burde vi klare å stå han av med Carl I. Hagen også.

Stortinget bør nå huske at det de foretar seg i denne saken blir notert hos opinionen.  Vi er redd det kan bidra til en helt unødvendig polarisering å nekte Hagen en plass i Nobelkomiteen.

Det beste nå er å legge uenigheten til side, vise storsinn og akseptere at Fremskrittspartiet ønsker at Hagen trer inn i Nobelkomiteen.

Den tidligere FrP-lederen har søkt om fritak fra sitt verv som vararepresentant til Stortinget. Tidligere har flere andre stortingsrepresentanter fått denne type permisjoner.

Det bør Hagen også få, særlig fordi det etter alt å dømme vil dreie seg om en overgangsfase inntil et nytt og mer entydig regelverk som hindrer alle stortings- og vararepresentanter fra å være valgbare til Nobelkomiteen, er på plass.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse