Annonse
Foto: Sametinget

Det plagsomme kaoset på Sametinget

Med dette kunnskapsnivået hos fremtredende samiske journalister, må vi aldri mer la oss overraske over at journalister i norske media ikke forstår hva som skjer på Sametinget.

Det har vært et maktskifte på Sametinget. Endelig skjer det noe, og endelig ruskes det opp i merksnodige ordninger, og kanskje etter hvert ruskes det opp i holdninger, politikk og tankegang som gjør at Sametinget nå har skremmende lav tillit ute hos befolkningen.

NSR som ble sparket ut av rådet, og enkelte media, har definert maktskiftet som fælt, og med NSR i en voldsom offerrolle. Mest av alt vil jeg lene meg tilbake med brus og popcorn og følge denne forestillingen, men nå er det på tide å sortere litt. I dag sorterer jeg med utgangspunkt i en artikkel hos NRK Sapmi og journalist Heatta, som under overskriften «Hvem rydder i kaoset på sametinget» 21.01.2017 skriver mangt og meget. Blant annet om plenumsledelsen på Sametinget.

Plenumsledelsens rolle og status

Da jeg kom inn på Sametinget for 11 år siden, fikk jeg raskt høre at nei, plenumsleder velger vi alltid fra opposisjon. Dette for at også opposisjonen skal ha en heltidspolitiker, så det blir litt balanse. Det var slags uskreven avtale mellom de to største partiene. Det rystet meg å høre det, og Nordkalottfolket har vært klar på at dette er en udemokratisk ordning som må ta slutt snarest.

For ordens skyld sier jeg også litt om plenumsledelsens oppgaver. Plenumsledelsen skal sørge for at plenum følger opp egne vedtatte regler og legge til rette for at debattene gjennomføres på en demokratisk måte. De styrer plenums gjøren og laden: innkaller til møter, lager møteplan, styrer plenumsamlinger etc. Men, aller viktigst, og svært viktig prinsipielt: Plenumsleder er den som har høyest rang på Sametinget. Høyere rang en sametingspresidenten. Under Kongens slottsmiddager, offentlige tilstelninger på nasjonalt nivå, er det plenumsleder som representerer oss – ikke sametingspresidenten. Utenlandske presidenter og høytstående personer som kommer til sametinget, er plenumslederens gjest, ikke presidentens. Det er et ansvarsfullt verv, og det krever evne til å legge politikken litt til side, tenke bredt, ydmykt og litt høytidelig, om Sametinget som institusjon.

Endelig kvitt en udemokratisk ordning

Tradisjonen har altså vært at man alltid velger plenumsleder fra opposisjon, og da fra største opposisjonsparti. Og, hva betyr dette i praksis:
Velgerne kan ikke ut fra stemmegivningen velge hvem de vil ha som plenumsleder – til det høyeste vervet på Sametinget!  For å kunne påvirke dette valget, har du måttet stemme for det partiet du antar blir største parti i opposisjon! Det har ingenting med demokrati å gjøre, og er en skrekkelig ordning. Som velger – og representant, følte jeg meg lurt. Skal ikke flertallet selv kunne bestemme hvem som er best egnet til det høyeste vervet på Sametinget?

Endelig har vi avsluttet denne udemokratiske ordningen. Det er et lite skritt i riktig retning, som kan gjøre at velgerne kan ha litt mer tillit til at deres stemme teller under valget. Og økt tillit er noe vi trenger i bøtter og spann. Når det er sagt – det er ingenting i veien for at flertallet velger en fra opposisjonen, men da velger man ut fra at man ser det er noen som er vel egnet til jobben, og at det er noen som flertallet av representantene synes egner seg til vervet. Da kan flertallet velge det. Det har vi sett flere ganger skje på Stortinget, og vil sikkert se igjen.

NRKs formidling av stakkars NSR

At NRKs Heatta faktisk forsvarer en ordning hvor man skal «gi» den høyest rangerte stillingen til opposisjonen, er sjokkerende og oppsiktsvekkende. Han hevder videre at «Plenumslederen er Sametingets øverste leder og plenumsledelsen skal bl a utøve parlamentarisk kontroll i forhold til sametingsrådet og til sametingsrepresentantenes utøvelse av ombudsplikten. Det var dette hensynet og hensynet til maktfordeling som var utgangspunkt for praksisen om at plenumsleder skulle velges fra det største opposisjonspartiet».

Det er jo tøv, direkte feil, og det er alvorlig at NRK driver denne type feilinformasjon.  Sametinget har en kontrollkomite, det er de som skal kontrollere, og de skal også kontrollere at plenumsledelsen gjør sin jobb. Med dette kunnskapsnivået hos fremtredende samiske journalister, må vi aldri mer la oss overraske over at journalister i norske media ikke forstår hva som skjer på Sametinget.

NRK Sapmi må gjerne snakke seg grønn og blå om konstitusjonell kutyme, men dette handler om demokrati, om å opptre ansvarlig og redelig i politikken, og å la flertallet bestemme hvem man skal ha som leder. Jeg skjønner jo at det kan føles kaotisk for det største opposisjonspartiet NSR, siden de ikke automatisk får høyeste rang og fremste leder. Men at dette skaper sånt kaos i NRK Sapmi sin redaksjon, er vanskeligere å forstå. 

- Jeg øyner nå et håp for Sametinget.  Kanskje begynner institusjonen å bli voksen, når man rydder opp i sånt uvesen. Jeg har tillit til at velgeren ser, og forstår at vi ikke kan ha et system hvor øverste leder SKAL komme fra de som ikke fikk makta. Det er fullstendig meningsløst i et demokrati. Flertallet velger. Så får NSR klage videre og pleie offerrollen, mens vi andre gjøre det vi er valgt for å gjøre: drive politikk. I forvissning om at også Sametinget nå har demokratiske valg av plenumsleder. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse