Annonse
På Lørdagsuniversitetet 25. januar holdt førsteamanuensis Gro Hilde Ramsdal et sterkt innlegg om frafall i videregående skole. Tittel på innlegget var "Hvem dropper ut av skolen og hvorfor?" Ramsdals klare henstilling på vegne av de unge var: "Don't leave me now".

"Please don't leave me now!"

Vi frykter at elever som allerede er risikoutsatt står i fare for å ikke få hjelp i tide og at oppfølgning de sårt trenger både faglig og sosialt, uteblir.

Tromsø kommune sliter økonomisk. Sparekniven rammer mange, men når det er våre barn og unge som rammes, er det mange som reagerer.

Barnevernet i kommunen, Utdanningsforbundet, representanter fra politiet og flere andre har stått fram og uttrykt bekymring for kuttene som skal skje i skolesektoren i Tromsø kommune framover. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten stiller seg bak de bekymringene som allerede er belyst i media.

Vi vet at det er mange barn og unge i vår kommune som ikke har det bra nok.

Helsesykepleierne i kommunen rapporterer om mange arbeidsoppgaver og at de dessverre altfor ofte må avvise elever som kommer på åpen dør.

Helsedirektoratet utarbeidet i 2010 normtall for helsesykepleiers tilstedeværelse i skole. Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune mangler 9 årsverk for å imøtekomme dette.

I 2016 kom Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Med nye retningslinjer for skolehelsetjenesten fikk helsesykepleier nye arbeidsoppgaver som blant annet mer gruppe- og klasseromsundervisning. Dette er en viktig måte å jobbe helsefremmende og forebyggende på, men vi vet også at åpen-dør tilgjengeligheten er vesentlig for barn og unge som trenger noen å snakke med.

Vi ser derfor at vi er altfor lite tilstede på skolene slik fordelingen av ressurser er i dag.

Kutt i lærerstillinger i Tromsøskolen frykter vi kan få store konsekvenser. Vi undrer om det vil være noen som har kapasitet til å se og hjelpe de elevene som trenger det lille ekstra?

Vi frykter at elever som allerede er risikoutsatt står i fare for å ikke få hjelp i tide og at oppfølgning de sårt trenger både faglig og sosialt, uteblir.

Vi vet, og forskning viser, at det er vesentlig for barn og unges trivsel i skole og læringsutbytte, at de blir sett og at gode relasjoner etableres. Vi frykter at med kutt i lærerstillinger, vil de trygge og tydelige voksne i skolen ha mindre tid til å se elevene i skolehverdagen.

På Lørdagsuniversitetet 25. januar holdt førsteamanuensis Gro Hilde Ramsdal et sterkt innlegg om frafall i videregående skole. Tittel på innlegget var Hvem dropper ut av skolen og hvorfor? Ramsdals klare henstilling på vegne av de unge var: “Don't leave me now”.

Ramsdal hadde funnet at frafall i skolen blant annet handlet om relasjoner og psykisk helse. Og at dette startet tidlig.  Elevene trenger tilstedeværende voksne som hjelper dem til å mestre utfordringene livet byr på. Helsesykepleier jobber forebyggende og helsefremmende og vi har stor kunnskap om psykisk helse. Det burde være helsesykepleier tilstede på skolene hver dag. Og nok lærere til at de har tid til å se og hjelpe elever som trenger det.

Da kan vi snakke om at Tromsø kommune satser på barn og unge.

Helsesykepleiere i Tromsø kommune stiller seg bak oppropet til de andre faggruppene og ber om at politikerne ikke forlater barn og unge i Tromsø nå.

På vegne av helsesykepleierne i Tromsø kommune:

Merete Nypan, Anette Karlsen Eines (tillitsvalgt i NSF for helsesykepleierne), Heidi Stensrud og Hege Solbakken

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse