Annonse
Dersom Stensvaag og Senterpartiet, som han her representerer, mener reglene rundt habilitet er for dårlige og burde vært strammere, får han heller ta til orde for dette. Jeg har fulgt de reglene som gjelder, skriver Frank Bakke-Jensen. (Foto: Regjeringen)

Poenget med å erklære seg inhabil er nettopp at det ikke skal bli samrøre

Per Gunnar Stensvaag gir seg ikke i forsøket på å male et bilde av samrøre rundt luftambulansesaken. Jeg har ikke tenkt å delta i en debatt-stafett, men det fremsettes noen beskyldninger som må tilbakevises.

Jeg har aldri forsøkt å skjule at jeg er gift med Hilde Sjurelv, eller det faktum at Marianne Telle var Hildes forlover i vårt bryllup. Tvert imot, det er dette faktum som gjør at jeg viser til habilitetsreglene i forvaltningsloven. Det jeg imøtegår er beskyldningene om at jeg har deltatt i noen form for samrøre i utnevnelse av styreleder i Helse Nord eller saken om Luftambulanseanbudet og driften av denne.

På det tidspunktet Telle ble ansatt var jeg ikke en del av regjeringen. Jeg var derfor ikke deltagende i hverken nominering, vurdering eller utnevnelse av henne som styreleder.

Så er det slik at Forsvarets bistand til sivilsamfunnet er regulert gjennom bistandsinstruksen. Det er Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som har dette ansvaret. Spørsmål om bruk av Forsvarets helikopter kommer derfor ikke til departementet før FOH mener støtte til sivilsamfunnet går ut over det opprinnelige oppdraget Forsvaret har. Hvis det blir tilfelle, noe som har skjedd, er det settestatsråd Monica Mæland som behandler saken i den utstrekning det er behov for politisk involvering. Dette fordi jeg har erklært meg inhabil.

Poenget med å erklære seg inhabil i en sak er nettopp at det ikke skal bli samrøre. Det skal være mulig å ha ryddige og transparente prosesser, også i et lite land og en liten by. Dersom Stensvaag og Senterpartiet som han her representerer, mener reglene rundt habilitet er for dårlige og burde vært strammere, får han heller ta til orde for dette. Jeg har fulgt de reglene som gjelder.

Alternativet Stensvaag indirekte skisserer er at politikere må be sine partnere eller ektefeller trå ut av arbeidslivet slik at politikerne kan få utøve sitt virke.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse