Annonse
Hvis politiet mener det er hinsides all fornuft å kutte i skolesektoren er det nærliggende å tro at politiet også må ha en formening om hvilke områder det må kuttes i for å unngå totalkollaps i kommunens økonomi, skriver Espen Jentoft.

Politiet og media

Hvem kan uttale seg til pressen på vegne av politiet?

Jeg må innrømme jeg ble svært overasket da jeg så følgende overskrift i nettavisen til bladet Tromsø: «Politiet langer ut mot omfattende skolekutt:- Galskap og hinsides all fornuft».

Hvis politiet som etat går offentlig ut og kritiserer kommunens folkevalgte politikere for hvordan de disponerer midler de har til rådighet, vil det være oppsiktsvekkende, kritikkverdig og ikke minst en utilbørlig innblanding i politiske vedtak. Hvis politiet mener det er hinsides all fornuft å kutte i skolesektoren er det nærliggende å tro at politiet også må ha en formening om hvilke områder det må kuttes i for å unngå totalkollaps i kommunens økonomi.

Nå viste det seg at dette var et utspill fra politioverbetjent Kenneth Helberg uten forankring i ledelsen ved Troms politidistrikt. Dette kom ikke frem i tilstrekkelig grad i artikkelen og det var derfor etter mitt syn helt nødvendig og riktig av politistasjonssjef Anita Hermandsen å presisere dette.

Jeg har fulgt debatten med stor interesse og registrerer at svært mange støtter Helberg i denne saken. Det er ikke spesielt overraskende. Helberg er en dyktig og engasjert medarbeider og de aller fleste er selvfølgelig enige i essensen i budskapet hans. Jeg har til gode å se en eneste person uttale seg positivt til kutt. Dette har selvfølgelig Helberg rett til å uttale seg relativt friskt om, men ikke på vegne av politiet.

For å illustrere hvor feil dette blir så la oss tenke seg en politibetjent som er iherdig motstander av regjeringens innvandringspolitikk og mener dette koster samfunnet milliarder av kroner som følge av kriminalitet begått av innvandrere. Vedkommende blir intervjuet i uniform og overskriften blir selvfølgelig: «Politiet mener regjeringens innvandringspolitikk er galskap og koster samfunnet milliarder av kroner» Jeg antar dette ville medført høye kneløft i politidirektoratet.

Jeg registrerer også relativt krass kritikk av ledelsen ved Troms politidistrikt, særlig politistasjonssjef Anita Hermandsen. Noen hevder ledelsen setter munnkurv på sine ansatte. Som tidligere ansatt, kjenner jeg ledelsen ved Troms politidistrikt godt og vet at dette er fullstendig feil. Håndtering av media er ingen enkel øvelse for et politidistrikt og det er derfor nødvendig med retningslinjer for hvordan dette skal skje. Dette regelverket plikter så vel ledelsen som øvrige ansatte å følge.

Politiet har den senere tid investert flere titalls millioner kroner i opprettelse av staber med spesialister i kommunikasjon og håndtering av media. Hvis ansatte i politiet er usikre i forhold til håndtering av pressen, er det mulig å få nødvendig bistand i eget distrikt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse