Annonse
Siden våren 2018 har vi sett nytten av et felles helikopter for helse, politi og Forsvaret. Det har uten tvil vært med på å redde liv, og vi har kunnet løse oppdrag raskt som ellers ville vært svært krevende, skriver Odd Børre Evensen i politiet i Øst-Finnmark. (Foto: Forsvaret)

Politiet ønsker et militært flerbrukshelikopter i Øst-Finnmark

Koronakrisen har lært oss at samfunnsberedskap må skje tverretatlig. Det er på tide at vi tenker nytt og helhetlig i den sammenhengen.

Det bør stå et permanent militært flerbrukshelikopter i Øst-Finnmark. Vi har hatt et godt samarbeid med forsvarets Bell ambulansehelikopter i Kirkenes de siste to årene. En tverretatlig tilgang på helikopter vil være den beste måten å skape like god beredskap i Øst-Finnmark som i resten av landet.

Varanger politistasjonsdistrikt har mange alarm oppdrag gjennom året. Flere av disse krever en straks-innsats fra vår side. Vanligvis kan vi rykke ut med mannskaper og ressurser fra lokale tjenestesteder på disse oppdragene. Med jevne mellomrom så opplever vi å bli kalt ut til større hendelser som krever en viss type kraftsamling av ressurser. Disse ressursene besitter en spesialkompetanse som ofte ikke finnes på det aktuelle tjenestestedet- og ansvarsområdet hvor hendelsen skjer.

Vi har hatt flere store og alvorlige hendelser i Varanger politistasjonsdistrikt som har utfordret oss på hastegrad. Dette er ofte tidskritiske hendelser hvor liv og helse er truet. Ved slike hendelser har vi erfart hvor viktig det har vært å få bistand av Forsvaret til å transportere mannskaper med helikopter. Dette har vært oppdrag hvor skyte- eller stikkvåpen har vært brukt, leteaksjoner etter savnede, snøskred, transportstøtte til etterforskere med spesialkompetanse, hundeførere og andre mannskaper med kritisk kompetanse. Forsvaret har i de oppdragene vært en uvurderlig viktig ressurs for oss.

Jeg har vært polititjenestemann i Finnmark i snart 30 år, og har selv fått erfare viktigheten av å kunne få hjelp av forsvarets helikoptre ved alvorlige hendelser. Det var blant annet en hendelse i et hytteområde i Finnmark hvor det var pågående skyting og flere innbyggere i nærområdet som var truet. Vi måtte rykke ut med et lag av innsatspersonell med kompetanse for slike hendelser, og forsvarets helikopter bistod oss med transportkapasitet. Vi ble løftet så nært inn mot objektet som det var mulig, hvorpå vi tok oss inn til stedet til fots og fikk løst oppdraget. Dette utviklet seg til et veldig farlig oppdrag. Jeg tør ikke å spekulere i hva utfallet kunne blitt dersom vi ikke hadde kommet så hurtig til unnsetning. Dette er et eksempel på den skarpe delen av oppdragene.

I Finnmark er det forholdsvis få hendelser hvor politiet trenger helikopterbistand. Men regionen har store utfordringer med klima og avstander som gjør at helikopter ofte vil være en hensiktsmessig ressurs. Ut i fra et samfunnsøkonomisk synspunkt, vil det være naturlig å se på hvordan en slik effektiv ressurs kan utnyttes best mulig. Vi bør derfor se det hele i et større perspektiv, nemlig et helikopter som flere etater kan benytte seg av. Som eksempel kan det nevnes at vi hadde en større brann i Vardø nylig. Brannen oppstod under full storm og brannfolkene ble etterhvert slitne etter å ha jobbet i mange timer. 110-sentralen var derfor forberedt på å bruke helikopter til å transportere brannfolk fra Vadsø for å bistå under brannen.

I Øst-Finnmark har Norge også grense til Russland, og har i den sammenheng et særskilt ansvar for EU sin yttergrense i Schengen. Helikopterberedskap tilknyttet denne problemstillingen vil også være nyttig.

Siden våren 2018 har vi sett nytten av et felles helikopter for helse, politi og Forsvaret. Det har uten tvil vært med på å redde liv, og vi har kunnet løse oppdrag raskt som ellers ville vært svært krevende. Koronakrisen har lært oss at samfunnsberedskap må skje tverretatlig. Det er på tide at vi tenker nytt og helhetlig i den sammenhengen.

Et militært flerbrukshelikopter stasjonert i Kirkenes vil utgjøre en stor forskjell i forhold til hvordan løsningen blir på de mest utfordrende oppdragene. Vi opplever tid- og ressursknapphet ute på de forskjellige tjenestestedene og her vil tilgang på et helikopter i noen tilfeller være helt avgjørende. Et flerbrukshelikopter plassert i Kirkenes vil gi våre innbyggere i hele Varanger et betydelig sikkerhetsløft.

Det må være både kunnskap og bevissthet om at det for politiets vedkommende er forskjell på det å få bistand fra forsvarets helikopter kontra sivile operatører. Forsvarets piloter er trent til taktisk flyging, innsetting av personell i skarpe oppdrag, det å være observasjon- og kommando plattform m.m. Det kan blant annet benyttes aktivt under lokalisering og forfølgelse av personer og kjøretøy når liv og helse er truet. Politiet kan ikke benytte sivile transportoperatører til slike formål. Sivile operatører kan fly politiet fra A til B, men der stopper også bruksområdet. Det er derfor viktig for tryggheten til Finnmarks befolkning at forsvarets Bell helikopter vil være stasjonert på permanent basis i Kirkenes. 14. mai 2020 vedtok Stortinget at det skal plasseres et permanent ambulansehelikopter i Øst-Finnmark. Dette bør være et flerbrukshelikopter fra Forsvaret.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse