Annonse
- Dagens ordning med demokratiske valg gir oss både dyre og dårlige politikere. Det sier arbeids og sosialminister Anniken Haugli (H). (Foto: Arbeids- og sosialdepartementet)

Politikere skal legges ut på anbud: - Dagens ordning er dyr og dårlig, sier statsråd

Fra neste valg settes norske politikere ut på anbud. – Dagens ordning med demokratiske valg gir oss både dyre og dårlige politikere. Det sier arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H). Hun skal administrere den nye anbudsordningen, og har allerede satt ned en hurtigarbeidende komite.

Brødtekstbilder: 
- Anniken Hauglis befatning med den såkalte NAVsaken har vist at hun er en politiker som ikke lar seg distrahere av lovverk og utidige henvendelser fra underetater og trygdede, sier statsminister Erna Solberg. (Foto: Statsministerens kontor)
- Arbeiderpartiets slagord er at «Alle skal med». Anniken Haugli har et poeng når hun viser til at svært få faktisk er med i det politiske arbeidet, sier Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet)
- Dersom det åpner for at avgåtte politikere, som for eksempel tidligere partiledere, kan gjøre comeback, vil vi sterkt advare mot konsekvensene, sier leder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. (Foto: Scanpix)
- Vi er med på det meste som kan bringe politikerlønningene ned på industriarbeidernivå. Riktignok er vi mot det meste av industri, særlig i NordNorge, men vi er innmari for industriarbeiderlønninger, sier leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes. (Foto: Oslo kommune)
- Det er viktig at vi raskt får på plass de nye anbudskriteriene, sier Haugli til High North News.
- Derfor består komiteen utelukkende av medlemmer fra Endeliktspartiet. Slik unngår vi forsinkende og kostbare innvendinger fra politikere som uansett ikke kan gjenvelges i den nye ordningen. Dagens politikere skuler mer til velgerne og valgresultatet, enn til hvor lite vi faktisk får igjen for pengene vi bruker på dem.

Gjør ikke annet enn å klage

Det er statsminister Erna Solberg som har bedt arbeids- og sosialministeren om å lede arbeidet med den nye anbudsordningen. I første omgang skal ordningen gjelde for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, men Solberg ser ikke bort fra at ordningen vil kunne bli utvidet til også å gjelde fylkespolitikere.

- I den grad vi har noen fylker igjen i framtida, er det ingen grunn til å fortsette med store overføringer til fylkespolitikere, som uansett ikke gjør annet enn å klage på staten, sier Erna Solberg, som legger til at hun er trygg på at Anniken Haugli er rette person til å lede arbeidet.

- Hennes befatning med den såkalte NAVsaken har vist at Haugli er en politiker som ikke lar seg distrahere av lovverk og utidige henvendelser fra underetater og trygdede.

Jakte syke nordlendinger

Det er særlig erfaringene fra den vellykkede anbudskonkurransen om ambulansefly i Nord-Norge som har fått regjeringen til å utvide det såkalte anbudsregimet. Beregninger finansminister Siv Jensen har gjort, viser at staten sparer flere titalls millioner kroner på at ambulanseflyene stort sett blir stående på bakken, i stedet for å flakse rundt på en nærmest endeløs jakt etter syke nordlendinger.

- Og dem er det som kjent mange av, sier Jensen.

Anniken Haugli sier hun har «sekken full» av eksempler på hvordan anbud kan spare staten for store utgifter.

- Se bare på NSB, sier Haugli, og fortsetter:

- Ved å tilby den nylig avgått konsernsjefen i VY lønn og bonus på til sammen 6,2 millioner kroner i 2018, har han klart å tape nesten alle anbud tidligere NSB har deltatt i. Det sparer oss for svimlende beløp.

At anbudsordningen nå også forsøkes gjennomført for politikere, mener Anniken Haugli er en naturlig videreføring fra bransjer som allerede er satt ut på anbud.

- Politikere koster fryktelige mye penger, uten at det ser ut til å bedre livskvaliteten for noen i dette landet. Dyrt og dårlig, med andre ord, sier Haugli, som viser til helsevesenet, hvor selv dødssyke pasienter nå kan skrives ut etter bare noen timer.

- Og så lenge ambulanseflyene står på bakken, blir de i mange tilfeller ikke lagt inn på sykehus i det hele tatt. Det er veldig kostnadseffektivt.

Sp vil bare skyte ulv

Haugli legger ikke skjul på at Senterpartiets framgang det siste året har framskyndet reformen.

- I Sp er mer enn halvparten av representantene satt på bakken, jeg mener sitter på baken, uten å gjøre annet enn å klage og syte. Når så noen sist at en senterpartipolitiker fra Innlandet lanserte andre løsninger enn å skyte ulv, nesten uansett hva problemet eller måtte være? Slik kan vi ikke ha det.

AP kan kanskje si ja eller nei

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre avviser ikke (helt) at partiet kan komme til å støtte forslaget.

- Men først må vi analysere helheten og tenke oss grundig om. Vi skal nedsette en komite innad i Arbeiderpartiet som skal studere forslaget både ovenfra, nedenifra og ikke minst fra begge sider. Deretter legger vi ut på en turné til Innlandet og Nord-Norge, før vi til slutt starter diskusjonen om hvilke konsekvenser et slikt forslag kanskje vil kunne få. Jeg tror vi muligens rekker å trekke en konklusjon før reformen blir vedtatt.

- Men allerede nå kan jeg kanskje antyde, eller mer enn det, at Arbeiderpartiets slagord jo er at «Alle skal med». Anniken Haugli har et poeng når hun viser til at svært få faktisk er med i det politiske arbeidet.

Får støtte også fra Rødt

Venstre mener spørsmålet om anbud på politikere må sees i et klimaperspektiv. Trine Skei Grande sier blant annet dette i et lengre You Tube-innslag:

- Det er greit for oss så lenge anbudskriteriene inneholder et krav om å nå togradersmålet og samtidig redder regnskogen i Brasil.

Videoen kan sees i sin helhet på You-Tube-kanalen «Grandes Grønne Gründere».

Også partiet Rødt er ganske uforbeholden i sin støtte, men stiller et ufravikelig krav:

- Vi er med på det meste som kan bringe politikerlønningene ned på industriarbeidernivå. Riktignok er vi mot det meste av industri, særlig i NordNorge, men vi er innmari for industriarbeiderlønninger, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

KrF er mest skeptisk

KrF peker på det de mener er en klar svakhet med forslaget, slik det foreligger akkurat nå.

- Dersom det åpner for at avgåtte politikere, som for eksempel tidligere partiledere, kan gjøre comeback, vil vi sterkt advare mot konsekvensene, sier leder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. Han avviser likevel kategorisk at han har Knut Arild Hareide i baktankene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli nekter å offentliggjøre referater fra møtene i arbeidsgruppen som har forberedt reformen.

- Slikt har vi som kjent sluttet med for lenge siden. Referater og postlister er bare plunder og heft. Nå må pressen ta seg sammen, og heller se på fordelene med den nye ordningen. Jeg er ganske sikker på at vi kan få tre ganger så mange politikere for halve prisen av dagens stortingsrepresentanter.

Haugli må legge på

- Men var ikke meningen å redusere antall politikere?

- Hemm uh. Du, jeg må legge på. Det dukket akkurat opp et brev fra Nav som ble mottatt for en to-tre måneder siden. Det skulle tatt seg ut at jeg ikke svarte på det med en gang, sier Anniken Haugli til High North News.

  • Artikkelen ble først publisert i High North News, der Arne O. Holm er ansvarlig redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse