Annonse
Bildet er fra et bystyremøte i Tromsø tidligere i år. Foto: Stein Fredriksen, Tromsø kommune

Politikerforakt og folkeopplysning

Tromsø har endt opp med en hybrid der man har frikjøp som i en parlamentarisk modell og ansvar som i en formannskapsmodell, skriver Tor Arne Morskogen.

Flere av politikerne fra posisjonen har fått godt betalte styreverv utenom sin godtgjørelse fra kommunen.

Nordlys har satt søkelyset på avlønningen til formannskapet i kommunen. Deretter følger de opp med en harmdirrende leder om nivået på honorarene til de som har verv. Så til slutt kommer Tone Jensen med en kommentar basert på den manglende forståelsen sak og leder bygger på. Det er interessant lesning av flere grunner.

Først fordi fokuset er avlønningen utenfor politikken – altså en sak der man legger som normativt grunnlag at politikerne i formannskapet skal si fra seg sine sivile jobber i bytte mot å være deltids eller heltidspolitiker. Det er en logikk som tilhører en parlamentarisk styreform. Man kan ikke være byråd og samtidig ha hel stilling et annet sted. Alternativt måtte man ha frikjøpt hele formannskapet i 100%. Men da ville antagelig Nordlys reagert enda sterkere.

Nordlys sin logikk legger også opp til at avlønningssystemet i kommunen skal påvirke hvilke politikere som kan tre inn i verv. Et eksempel: dersom en av toppkandidatene skulle trukket seg fra sin jobb for å sitte i formannskapet, burde dette vært avklart før valget slik at en slik konsekvens var kjent. For det andre åpner Nordlys for en logikk der avlønningssystemet i kommunen kan tilsidesette det mandatet folket har gitt medlemmene av kommunestyret. Dersom kravet til avisen skal tas seriøst må man vente at representantene sier fra seg hele eller deler av sitt yrkesaktive liv i denne perioden. Dersom de ikke er villige til det, eller ikke kan det, så vil resultatet være at de ikke, ut fra avisens logikk, kan tiltre de verv befolkningen har gitt de mandat til.

Så holder man altså frem tre representanter fra «opposisjonen» som glansnumrene i egen sak. Det er rart – for systemet er vedtatt mot stemmene til «opposisjonen». I tillegg burde Nordlys vite at det formelt ikke finnes en opposisjon i en formannskapsmodell. Det finnes kun representanter. Skal man ha en strukturert opposisjon må man til en parlamentarisk modell. I en slik kompenserer man til og med opposisjonen ekstra slik at de skal slippe denne type dilemmaer.

Her dukker også en av de mer kuriøse sidene i saken opp. Flere av politikerne fra posisjonen har fått godt betalte styreverv utenom sin godtgjørelse fra kommunen – noe som muliggjør å komme opp til en inntekt som er sammenlignbar med det man hadde fra før. Disse vervene har ikke gått til opposisjonen – eksempelvis har Brage Sollund 100.000 i året som styreleder i Tromsprodukt. Listen er selvfølgelig mye lengre. Ei av de som fremheves i saken har selv stemt mot systemet hun virker innenfor – men gjør jobben innenfor de rammene flertallet har bestemt.

Hele saken skyldes at Nordlys sitt korstog mot den parlamentariske styreformen endte med at avisen og de mørkerøde fikk avviklet modellen. Eller snarere: man har endt opp med en hybrid der man har frikjøp som i en parlamentarisk modell og ansvar som i en formannskapsmodell. Det skyldes at (etter Ap sitt eget utsagn) man nå skal ha en «fremoverlent» formannskapsmodell. Noe som til nå betyr at man skal ha omfattende politisk styring –formannskap hver uke – uten at det reelt er saker til det. Tre eksempler på dette er at man krever politisk behandling av alle søknader over 20.000 – adm sitt forslag var 200.000, at man krever at formannskapet(!) skal ansette ledergruppen til admsjefen og at alle saker som berører ansatte skal kunne klages til et politisk organ. Disse tre er i seg selv merkelig at Nordlys ikke har funnet verd å kritisere, siden alle beveger kommunen bort fra en normal formannskapsmodell og mot en mellomløsning. Samtidig ser vi at avisen på lederplass hyller en nyfunnen lukkethet – på tross av at denne lukketheten er ulovlig. I motsetning til fleksibiliteten i den parlamentariske modellen, der det nye byrådet åpnet modellen mer enn det gamle. Både det gamle og det nye byrådet var innenfor rammen av loven.

Kommunens økonomiske utfordringer handler ikke om lønnsnivå. Hvis det imidlertid var slik at ALLE ansatte i kommunen tok et felles lønnskutt, burde selvfølgelig også politikerne være med. At Ap/SV/Rødt er glad i å pålegge mer avgifter, istedenfor å effektivisere er en annen sak.

I stedet for å bruke masse tid på å forsøke å henge ut politikere som ikke har stemt for den modellen som er vedtatt, burde Nordlys heller innse at kampanjejournalistikken mot parlamentarismen var uklok.

Samtidig som man burde rettet pekefingeren dit den burde vært rettet: mot de som bevilger seg selv slike godtgjørelser som vi nå ser. Dette skyldes ene og alene at Ap vil ha en parlamentarisk modell, mens de mørkerøde ikke vil ha det ansvaret en slik modell avkrever.

Nordlys har en lang rekke slike saker, der man ensidig retter søkelyset mot politikeres lønn, uten å tilføre saken noe annet enn referatlignende karakter. I min tid som rådgiver i fylkeskommunen lagde avisen en sak med sensasjonsoverskriften «Disse fikk 8,4 millioner for å møte på fire samlinger» med et gruppebilde av de 37 som har latt seg velge til Fylkestinget. Saken inneholdt ingen annen informasjon enn et pinlig løp mot folk som gjør det de kan for at innbyggerne i Troms skal få litt bedre liv. Hadde Nordlys tatt seg bryet med å lage en sak der de faktisk tilførte relevant informasjon om hvor mye Troms brukte på politisk styring sammenlignet med andre fylker hadde saken vært mer interessant. Men en slik sak ville neppe kunne skapt overskriften avisen

At Nordlys skrev følgende den 23.7.2015 gir et rammeverk for avisen:

«Mitt lille bidrag[Helge Nitterberg, min tilføying], som journalist og redaktør, de neste fire årene er herved å være mer konstruktiv overfor kommunepolitikerne våre, men minst like kritisk mot makta som til nå . For det går an å stille krav til dem man heier på. Heia alle dere som gidder. Dere kan nok trenge det»

Nordlys sin opptreden i saker om politikeres lønn er ikke verdig en slik tilnærming. I saken om politikeres lønn har avisen rettet baker for smed og hengt ut folk som ikke kan noe for situasjonen de er kommet opp i. Det er flertallet i kommunestyret som må svare på den modellen de har innført. Ikke de som stemte mot.

Etter mitt syn lever ikke avisen opp til egne standarder i denne type saker. Dersom de trenger innsikt eller kunnskap om hvordan slike systemer fungerer, og hva som er formelle rammer rundt dem stiller jeg gjerne opp for å forklare – under forutsetning at avisen ønsker å nyttiggjøre seg informasjonen på en måte som bidrar til at de ser når de fyrer opp under generell politikerforakt og når de informerer befolkningen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse