Annonse
«La oss heller løfte frem det positive med bompenger. I kampen mot økte klimagassutslipp er bompenger et av de viktigste tiltakene vi har», skriver Sofie Stranger og Jonas Nilsen i Tromsø MDG.

Politikerne erklærte miljø- og klimakrise – men hva nå?

Når man erklærer krise, er det fordi man står overfor en akutt fare og det krever akutte tiltak. Om man bare erklærer krise, uten å sette inn nye tiltak som kan gjøre noe med krisen, har man i realiteten ikke erklært krise.

De siste fire årene har klimagassutslippene i Tromsø gått opp. Det er en utvikling som rimer dårlig med kommunestyrets erklæring om miljø- og klimakrise og det er ei utvikling som vi i MDG går til valg på å snu. 

I mai erklærte et nesten enstemmig kommunestyret i Tromsø miljø- og klimakrise. Det var et viktig vedtak og et viktig signal om at nesten samtlige politikere ser hvor alvorlige krisen faktisk er. 

Når man erklærer krise, er det fordi man står overfor en akutt fare og det krever akutte tiltak. Om man bare erklærer krise, uten å sette inn nye tiltak som kan gjøre noe med krisen, har man i realiteten ikke erklært krise. Derfor reagerer mange på at NRK kunne melde at det i de fleste kommunene ikke var kommet nye tiltak i etterkant av erklæringene, men at politikerne tvert imot var dratt på ferie. Også i Tromsø ferierte politikerne.

Det er imidlertid ikke bare de siste månedene politikerne i Tromsø har gjort for lite. De siste fire årene har klimagassutslippene i Tromsø gått opp. Det er en utvikling som rimer dårlig med kommunestyrets erklæring om miljø- og klimakrise og det er ei utvikling som vi i MDG går til valg på å snu. 

For å få det til behøver vi en hel rekke tiltak. Kommunen må blant annet stille tøffere krav når det gjelder innkjøp, vi må tenke nytt om forbruk, vi må utnytte ressursene våre bedre, vi må ha mindre biltrafikk og vi må ha bedre forhold for kollektivreisende, gående og syklende. Vi trenger rett og slett politikere som tør å prioritere miljø og klima høyere.

Vi må også endre fokuset vårt og gi oppmerksomhet til det som er viktig. Vi har nemlig ingen bompengekrise, men en miljø- og klimakrise. Allikevel får bompengemotstanderne uforholdsmessig mye oppmerksomhet og de får sette premissene for debatten. La oss heller løfte frem det positive med bompenger. I kampen mot økte klimagassutslipp er bompenger et av de viktigste tiltakene vi har. Ved å si ja til bompenger, sier vi ja til mindre kø, mindre luftforurensning, nye sykkel- og gangveier, bedre kollektivtilbud og en triveligere by. 

I tillegg må de store og grå partiene Høyre og Arbeiderpartiet vise at de følger opp erklæringen om miljø- og klimakrise med forpliktende tiltak som virkelig monner. Om man ser i programmene til de to partiene kan man bli nedslått. Høyre nevner ikke klima i det hele tatt og Arbeiderpartiet har to relativt generelle punkter. Kanskje har ordførerkandidatene Hans Petter Kvaal og Gunnar Wilhelmsen høyere ambisjoner enn partiene sine? Det utfordrer vi dem til å svare på. 

I hele år har barn og ungdom streiket for å få politikerne til å gjøre noe med miljø- og klimakrisen. De fortjener at bompenger ikke blir en stor sak på grunn av ulempene, men på grunn av fordelene. De fortjener at dette blir valget hvor politikerne ikke konkurrer om å gjøre minst, men hvor alle vil gjøre mest. De fortjener at årets valg blir tidenes miljø- og klimavalg.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse