Hvis man er sikker på at fakta taler for at et område ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, da bør man ønske en konsekvensutredning velkommen, skriver adm. dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass. Foto: Scanpix

Politikk og kunnskap

Norsk olje og gass er krystallklare på det snarest bør settes i gang med konsekvensutredning slik at man får kunnskap til å ta en avgjørelse om vi bør åpne områdene for petroleumsvirksomhet.

Fra Nord-Norge eksporterer vi nå større verdier fra olje og gass enn fra all annen industri til sammen. På nasjonalt plan står olje og gass for 40 prosent av all norsk eksport. Staten vil i år tjene over 224 milliarder kroner på olje og gass. Penger som går til velferd, skole, helse og omsorg.

Derfor er olje og gass så viktig at beslutninger må tas basert på kunnskap.

Noen ganger mangler det også på kunnskap om hva konsekvensutredning er.

I sitt leserbrev i Avisa Nordland gjør Mia Chamberlain i Natur og Ungdom det klart at hun er en sterk motstander av konsekvensutredning. Hun skriver at “alle konsekvensutredninger som har blitt gjennomført i Norge har endt med at områdene har blitt helt eller delvis åpnet for oljevirksomhet.”

Dette er feil.

Ikke bare er loven klar på at konsekvensutredning ikke nødvendigvis medfører åpning, men Skagerrak, Troms II og Trønderlag I/Øst er eksempler på områder som har blitt konsekvensutredet, men som ikke er åpnet for oljevirksomhet.

En konsekvensutredning er en kunnskapsinnsamling der de næringsmessige, miljø- og klimamessige og andre samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet i området blir vurdert. Så får alle berørte komme med innspill og få innflytelse på prosessen.  Etter en helhetlig vurdering tas så en beslutning som skal være til det beste for samfunnet.

Jeg er derfor overrasket over at Morten Melå og Ida Pinnerød i Bodø Arbeiderparti er mot å få kunnskap om konsekvensene av en eventuell petroleumsvirksomhet i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Dersom noen skulle være i tvil: Norsk olje og gass er krystallklare på det snarest bør settes i gang med konsekvensutredning slik at man får kunnskap til å ta en avgjørelse om vi bør åpne områdene for petroleumsvirksomhet.

Som jeg sa i en debatt i NRK denne uken så forutsetter Norsk olje og gass at Arbeiderpartiet holder fast ved det programmet velgerne ble bedt om å støtte ved stortingsvalget i fjor høst. Kompromisset som ble vedtatt for dette området i stortingsvalgprogrammet i fjor må gjelde i hele stortingsperioden.

Vi vet at det kan være olje og gass for 500 til 1000 milliarder kroner i området. Det kan gi mange arbeidsplasser i regionen. Basert på de erfaringene vi har vil vi kunne hente ut ressursene på en sikker og miljømessig forsvarlig måte. Omfattende forskning viser at det kan gjøres uten fare for den viktige torskebestanden.

Vi vet også at Norge vil få store kostnader til pensjon og helsetjenester etter som andelen eldre øker kraftig i årene framover. Kostnader som ikke kan dekkes av oljefondet, og at vi derfor sårt trenger inntektene olje- og gassressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi oss.

Men det er fortsatt mye vi ikke vet. Og det kan også være grunner til å ikke åpne områdene. Det er et legitimt standpunkt å mene at områdene ikke bør åpnes. Men da er det desto mindre forståelig at man ikke ønsker en konsekvensutredning. For om man er sikker på at fakta taler for at et område ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, da bør man ønske en konsekvensutredning velkommen. Uansett må vi holde fast ved det grunnleggende prinsippet om at norsk olje- og gassvirksomhet alltid må baseres på fakta.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse