Annonse
Karlsøy kommune
Karlsøy kommune rekrutterer ungdom til utdanning og arbeidsplasser, på Øyriket i sentrum 2018.

Politikk og strategier i Karlsøy kommune

Mange holder frem landbruk som et stort satsingsområde for nye arbeidsplasser. Tror vi egentlig at mange av våre ungdommer etter endt utdanning ser for seg en fremtid som gårdsarbeider?

Det å være ordfører i en kommune er en ære og et privilegium, sånn er det også her i Karlsøy. Etter cirka 1400 dager i jobben kan jeg med handa på hjertet si at jobben er både lærerik, givende og altoppslukende. Jeg har møtt mange flotte mennesker i kommunen som brenner for sitt lokalsamfunn, mennesker som engasjerer seg for andre og fantastiske ansatte i kommunen som hver dag gjør sitt beste for Karlsøy.

Valgkampen er nå snart kommet til sin ende, og etter mandag vet vi mer om hvem som skal styre Karlsøy de neste fire årene. Det skal forhandles, gis og tas, og det skal inngås kompromisser. Dette er slik det er, og det vil ikke være annerledes i år. Alle partier har friske ansikter på kandidatlisten, noe som er en positiv utvikling.

Jeg får daglig spørsmål om hvorfor jeg tar gjenvalg, hva er det jeg tror på, hvorfor jobbe med politikk i Karlsøy? Gode spørsmål, som jeg tenkte mye på før jeg sa ja til gjenvalg. Fra første dag som ordfører i Karlsøy visste jeg at jeg måtte finne en indre drivkraft, ha en visjon, og jobbe mot den.

Selv om jeg var en novise i politikken, har jeg alltid vært samfunnsengasjert, og hatt et sterkt ønske om å jobbe med utvikling. Jeg visste også at Karlsøy er en kommune med store muligheter for fremtiden, med stort potensiale for nærings- og samfunnsutvikling, og at vi har mye å gå på.

Samtidig er det viktig at vi har et godt tjenestetilbud for alle våre innbyggere, at alle skal få likeverdige tjenester, uansett hvor de bor. Dette er noe samhandlings- og kommunereformen utfordrer oss sterkt på, ingen tvil om det.

Vi har lykkes med mye i de fire årene jeg har vært ordfører!

Det var nødvendig å få tilbake etatsmodellen først og fremst, den administrative organiseringen HAR betydning. Det er også viktig å ha nok ressurser og kompetanse slik at det er mulighet for å gjennomføre de vedtak som fattes både i formannskap og kommunestyre.

Bryggetunet skal snart ha sin offisielle åpning, en byggeprosess som ordfører var sterk pådriver for. Vi har også fått gjennomført en analyse for fylkesveg 863, etter bestilling fra ordfører. Skal vi nå frem i forhold til de som beslutter og bevilger penger til veg, så må vi gå mer systematisk til verks!

Det har vært et omfattende planarbeid som har vært gjort i denne perioden, og planer er viktige!

Både samfunnsplanen og næringsplanen er viktige for våre strategier for fremtiden, også fordi det har vært sterk grad av medvirkning fra både innbyggere og næringsliv i begge. Dette er ikke bare kommunale planer, dette er medvirkning og demokrati. Da er det spesielt synd at disse planene ikke gjenspeiler seg hverken i valgprogrammer eller valgtaler.

I vår enstemmige vedtatte næringsplan har vi i samarbeid med både lokalt og regionalt næringsliv besluttet at vi skal bli en ledende sjømatkommune. Dette er innen fiske og havbruk, innen produksjon og kompetanse. Hvordan vi skal nå disse målene sies det lite om i valgprogrammer i år. Er det potensiale for en stor økning av arbeidsplasser innen tradisjonelt fiske? Tror vi at det vil rekrutteres eksempelvis 20 nye fiskere i Karlsøy de neste 5 årene?

Mange holder frem landbruk som et stort satsingsområde for nye arbeidsplasser. Tror vi egentlig at mange av våre ungdommer etter endt utdanning ser for seg en fremtid som gårdsarbeider? Vi har et ungt og flott landbruk i Karlsøy, men det vil ikke skape hundre nye arbeidsplasser i privat sektor.

Vi fikk utarbeidet en leverandørrapport innen sjømatnæringen som viser at det er mye å hente på dette området, og denne skal vi jobbe videre med. Vi har allerede næringen her, hvorfor ikke jobbe for at leverandørene også etablere seg her, midt mellom Skjervøy og Tromsø.

Vi har siden 2015 fått 20 nye arbeidsplasser på lokalitetene i kommunen. Vi har et tilvekstsenter med 7 nye arbeidsplasser, og NRS bygger et settefiskanlegg til en verdi av 800 millioner i byggetrinn 1, og med ytterligere tenkt investering på 600 millioner på byggetrinn 2. Dette er fordi vi har jobbet tett og nært med næringslivet, for å vise at det er potensiale i kommunen til å etablere seg her.

Siden 2017 har Karlsøy kommune fått utbetalt 63 millioner fra både grønne konsesjoner og Havbruksfondet. Det er disse pengene som gjør det mulig å bygge ut fiber i hele Karlsøy innen 2021. Det er disse inntektene som gjør det mulig å ta ned eiendomsskatten før vi må, med 6 millioner avsatt til det formål. Inntektene gjør det mulig for oss å sette av penger til sårt tiltrengt vedlikehold på kommunale bygg, og det er herfra vi fant 5 millioner til fartøyfond for å rekruttere unge fiskere.

Vi har til sammen 35 millioner på fond for å møte fremtidige utfordringer og behov, noe som vi ikke har hatt på lang tid.

I årets valgkamp har det vært mye fokus på enkeltsaker, og også på saker som er ferdige. Ingen må tro at det er noen ordfører uansett hvilket parti som kan stoppe prosessen med Langsundforbindelsen. Opprettelsen av to nattevaktstillinger på Bosenteret i Vannvåg vil ikke gjøre noe med de reelle utfordringer som pleie- og omsorgssektoren har. Hvorfor debatterer vi heller ikke de utfordringer vi har om 5 år, hvordan skal vi rekruttere nok helsepersonell, og hvordan skal vi organisere vårt heldøgnstilbud på alle områder, også innen rus og psykiatri?

Hvordan skal vi nå målene om å hundre nye arbeidsplasser i privat sektor, hvis vi ikke skal følge de strategiene vi allerede har vedtatt, i samarbeid med innbyggere og næringsliv?

Vi skal som ombudspersoner se enkeltmennesker, og vi må også kunne se det store bildet, og jobbe for vekst i kommunen. Det er viktig med heltidsstillinger i offentlig sektor, men hvor er vår plan for å rekruttere for fremtiden? Noen synes at alle som bor på sykehjem skal få drikke så mye vin de vil, men hvordan skal vi jobbe for at det er et sykehjem med nok og rett kompetanse blant de ansatte?

Mange sier de vil si nei til flere lokaliteter til oppdrett, men hvor er deres plan for finansiering av null i eiendomsskatt, ny skole, barnehage, vedlikehold av bygninger og bygging av flerbrukshall?

Nylig gikk en bedriftseier i kommunen ut og fortalte en suksesshistorie om vekst, og hvordan etableringen av et settefiskanlegg i kommunen skapte et behov for tre nye ansettelser i hans bedrift. Det er jo dette som er viktig, at vekst i sjømatnæringen skaper vekst i andre næringer!

Det er viktig å se på våre vedtatte strategier for fremtiden, og også hvilke ringvirkninger de vil skape i samfunnet. Vi har vedtatt å lykkes, det bare savnes noen ord og tanker om hvordan vi skal lykkes i valgtalene i år.

Nye arbeidsplasser, boliger, og ny vei er det mange mener må til for at vi skal beholde folketallet oppe og ungdommene i egen kommune. Da er det viktig å fortsette med den jobben vi har begynt på, og ikke avvike fra vedtatt strategi.

Jeg går til valg på nettopp de vedtatte strategiene, på den jobben som er gjort i samarbeid med innbyggere og næringsliv, på våre målsetninger om å skape vekst i Karlsøy.

Vi er godt i gang, nå gjelder det å fortsette!

Godt valg til alle!

Mona Pedersen, ordførerkandidat for Karlsøy Fellesliste

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse