Annonse

Er politireformen til beste for samfunnet i nord?

Nå må regjeringen snart innse hvilke avstander og kulturelle særtrekk vi har i nord, og få kartet til å stemme med terrenget!

Det er enighet fra politimestrene i Troms, Øst- og Vestfinnmark om at en sammenslåing av Troms og Finnmark er en dårlig vei å gå.

Nå er Regjeringen klar for å få på plass en ny politireform – en reform som har et sterkt sentraliseringselement, og som kan sette beredskapen i Nord under sterkt press. Ifølge justisminister Aanundsen er forslaget like om hjørnet, og samarbeidskameratene på Stortinget, Venstre og regjeringen har allerede i heftig diskusjon om Finnmark skal ha 1 politimester, eller om vår nærmeste politimester skal befinne seg i Tromsø.

Politiet gjør en viktig jobb, og samfunnet er helt avhengig av å ha et velfungerende operativt politi, også i samiske områder. Faktorer som demografi, kulturelle forhold, geografi, infrastruktur og klimatiske forhold har stor betydning for hvordan man bør organisere politiet for å få et best mulig sluttprodukt til befolkningen der den er. Samisk språk og kultur er noe av det som politiet i Finnmark har bedre kunnskaper om og kompetanse på enn andre deler av landet. Dette er ikke tilstrekkelig belyst, og særlig ikke fra et samisk perspektiv.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har derfor allerede i 2014 bedt Sametingsrådet innlede et samarbeid med Politimestrene i de 3 nordligste politidistriktene, og følge opp anbefalingene med på politisk nasjonalt nivå. Etter forrige ukes Sametingsplenum har vi ikke fått noen forsikringer om at dette er gjort. Sametingsrådet fra NSR vil fortsatt ikke ta stilling til organiseringa, kun til å ivareta det samiske. Det er for tafatt.

Bakgrunnen for dette er de innspill vi har fått på NOU’en - ”Politianalysen” – fordi den er uegnet som beslutningsgrunnlag. Den er unyansert og gir en veldig forenklet fremstilling hvor man kun ser på fordelene med sammenslåing av distrikter til store regioner.

Det er enighet fra politimestrene i Troms, Øst- og Vestfinnmark om at en sammenslåing av Troms og Finnmark er en dårlig vei å gå. Troms vil ha en stor region, mens Finnmarksdistriktene vil ha ett eget distrikt i Finnmark. Det er heller ikke lenge siden det var en sammenslåing av politidistriktene, og Øst-Finnmark ble ett distrikt.

Rekruttering og det å beholde kompetent og god arbeidskraft i Finnmark blir vanskelig når “de robuste fagmiljøene” skal styrkes og vil befinne seg langt unna. Riksadvokaten har i flere sammenhenger vært klar på at Finnmark er stort nok. Mindre, oversiktelig og veldrevet enheter gir ofte bedre ressursutnyttelse. Det er dette som gir robusthet.

Opprettholdelse av flere politidistrikter må også sees i sammenheng med at Helse Nord vurderer at én AMK-sentral som urealistisk, blant annet på grunn av Nord-Norges enorme geografiske område, og med mange ambulanseressurser å koordinere. Videre er den geopolitiske plassering helt avgjørende, og Norges ansvar for Schengen-samarbeidet er definitivt mest arbeidskrevende i Øst-Finnmark. Selv om det nå foreligger forslag om at Østfinnmark skal beholdes som ett distrikt, deler vi politimester Hættas bekymring om nedskalering og oppgaver. 

Den blåblå regjeringen viser handlekraft, la det ikke være tvil om det. De leverer det de har lovt. I disse dager er det også forslag om effektivisering i Avinor, og en av løsningene som presenteres er fjernstyring av flytrafikken i nord fra Oslo. En slik fjernstyringspolitikk vil effektivt avfolke Nord-Norge, og det er Arbeiderpartiets sametingsgruppe sterkt i mot. Nå må regjeringen snart innse hvilke avstander og kulturelle særtrekk vi har i nord, og få kartet til å stemme med terrenget!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse