Annonse
For å spare penger blir det viktig å gjøre ting annerledes, og ikke bare bruke ostehøvel, skriver Roar Dons. Foto: Tromsø kommune

Politisk og administrativ ledelse – eller fravær av ledelse?

Det er fortsatt mange som mener at det er den politiske ledelsen som skal tenke, mens embetsverket lydig skal følge ordre. Ledere og politikere må innse at de, som alle andre, har sine begrensninger. Kompetansen sitter i organisasjonen og hos medarbeiderne.

Ordfører har mange friske nye tanker om hvordan Tromsø skal utvikles. For å spare penger blir det viktig å gjøre ting annerledes, og ikke bare bruke ostehøvel. Mulighetene til å bli bedre som by og region handler først og fremst om bedre administrativ styring. Og hvordan administrasjonen må få ro og rammer til å utvikle en sterk og forutsigbar organisasjon. Administrasjonen må rett og slett få lov til å gjøre jobben sin.

Det er uten tvil flere som må løfte i flokk for å løse utfordringer som Tromsø kommune sliter med, men vi kommer sjelden lengre enn at vi klager enten på administrasjonen, politikerne eller helst begge. Det er noe i denne misnøyen som politisk ledelse uansett farge eller politisk styringssystem ikke klarer endre på innenfor sine respektive valg-perioder.

Det handler om mennesker. Om å bygge organisasjoner som skaper verdier. Kommunestyret er en slik organisasjon. Administrasjonen også, men med annet formål. Men sammen kan man se på disse som politisk ledelse og operativt nivå som skal gjennomføre oppgaver til beste for byens befolkning. Sånn sett henger disse organisasjonene tett sammen og skal fungere som en enhet.

Jeg tror mye vil kunne bli bedre om administrasjonen fikk mer innflytelse og lengre planleggingshorisont. Samtidig som politisk ledelse ble tydeligere på hva som er deres roller og ansvar i et utviklingsperspektiv. Politikken må prestere kollektivt langt bedre og administrasjonen må måles på hvordan oppgavene operasjonaliseres og hvordan servicen overfor skattebetalerne utvikles. Så skal disse to nivå, det politiske og administrative, arbeide sammen. Det er mye som faktisk må unnfanges i et samspill. Det kan virke som om vi er ganske langt unna et slikt perspektiv i dag.

Vi må først ordentlig til bunns for å skape reell forståelse og endringsvilje. Det kommunale systemet må ha fokus på samfunnsoppdraget og deretter organisere seg effektivt for å få samspillet til å fungere.

Hva er kundetilfredsheten på Rådhuset? Er den målt? I Pellerin pågår for tiden en målrettet innsats mot å prestere mer for våre kunder. En velkjent metode som mange organisasjoner bruker for å bli bedre og hvor ny kompetanse utvikles. Det er krevende, mennesker må endre måten jobben gjøres på og nytt språk og tankesett utvikles. En god administrasjon er fundamentet for å kunne utvikle en solid region som er moderne i tankesett og bruker metoder for sunn og bærekraftig vekst og utvikling. Er det annerledes for administrasjonen i kommunen? Er administrasjonen pålagt å måle tilfredsheten til brukerne? Politisk ledelse måles i kommunevalgene. Takk og pris!

Det er mye jobb å gjøre med denne organisasjonen. Og det er ikke enklere her enn det er å endre enhver annen organisasjon som skal skape resultater. Og ekstra vanskelig er det når administrasjonen er under kontinuerlig angrep, avisartikler foreslår å kutte vilkårlig i stillinger og politikerne fatter vedtak som hodeløse høns!

Som innbygger og næringsutvikler i Tromsø skulle jeg ønske at vi kunne skape en kultur hvor det var helt naturlig at alle de beste hodene jobbet i Tromsø kommune, fremfor å søke seg bort derfra. Det er de som lager tilbud til oss alle fra vugge til grav, de som utdanner barna våre, skaper fritidstilbud til oss alle og som tar vare på oss når vi blir gamle. Vi må skape en kultur hvor det blir attraktivt å jobbe i kommunen, hvor vi klarer å verdsette den innsatsen som gjøres og bidrar til stolthet. Dette starter med å gi tillit, anerkjennelse, forutsigbarhet og rom for innovasjon og utvikling.

Mine anbefalinger:

  1. Skape grunnlag for ekte samspill hvor administrasjonen som skal gjennomføre tiltak selv må få utvikle løsninger, gjerne i dialog med politisk ledelse.
    Viktige stikkord er dialog – entusiasme – samspill.
     
  2. Politikerne må slutte å tro at de sitter på alle løsningene – fagkompetansen sitter ikke hos politikerne, men i organisasjonen. Når innsikten sitter i organisasjonen må organisasjonen få rammer til å utvikle sin organisasjonskultur, kompetanse og ledelse.

Professor Jan Ubøe ved NHH skrev i en artikkel i Bergens Tidende i 2015: «Moderne ledelse dreier seg ikke om å tvinge vedtak nedover i hierarkiet. Moderne ledelse vil si å stille seg på siden av de andre, spre visjoner og entusiasme og finne gode måter å løse problemene på.»

Klarere roller, entusiasme, ansvar og samspill er nøkkel til ønsket fremtid i og for regionen og Tromsø.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse