KAMERATER: Valget er vunnet, og Rødts Jens Ingvald Olsen, Aps Kristin Røymo og SVs Ingrid Marie Kielland knytter nevene i seiersfeiring. Nå styrer de Tromsø og ser ut til å være like ideologisk drevne som det borgerlige byrådet de avløste. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Politisk grøftekjøring

Byrådet i Tromsø trosser administrasjonens klare råd og vil drive kommunalt asylmottak.

Ideologiske føringer som trumfer sunn og rasjonell, offentlig drift er og blir et onde, enten de kler seg i blått eller rødt.

I fire år fra 2011 til 2015 styrte et borgerlig byråd, bestående av Høyre, Frp og Venstre, Tromsø kommune. Øyvind Hilmarsens blå regime hadde en uttalt politisk linje som de styrte etter i alle viktige saker.

Enkelt beskrevet var mantraet i politikken at private kunne gjøre det aller meste både bedre og mer lønnsomt enn hva det offentlige klarte. Derfor jobbet Hilmarsens byråd intenst med å sette ut mest mulig av den kommunale driften til private.

Nå ble jo fasiten at de i relativt liten grad lyktes med sitt store privatiseringsprosjekt. Bl.a. i helse- og omsorgssektoren prøvde det borgerlige byrådet å lokke nye private tilbydere av omsorgstjenester til Tromsø.

Selv om dette stort sett endte resultatløst, var viljen og iveren fra politisk ledelse ikke til å ta feil av. Hilmarsens byråd var et ideologidrevet prosjekt med en klar politisk profil: Privat drift var det ønskelige, på flest mulig områder.

Kristin Røymos nye byregjering, som ble innsatt i oktober 2015, er en allianse av Ap, SV og Rødt.

Denne uken vedtok de å starte et arbeid med sikte på å opprette et kommunalt asylmottak i Tromsø med inntil 200 plasser. Vedtaket ble gjort mot administrasjonens anbefaling.

I konklusjonen i saksfremlegget, som er undertegnet av kommunaldirektør May-Britt Stensjø Miri, heter det:

«Tromsø kommune har i dag ikke en etablert kompetanse eller erfaring med mottaksdrift. Inntil nye føringer i forhold til kommunalt fortrinn i drift er på plass, vil det være store utfordringer knyttet til etablering av et kommunalt asylmottak. På bakgrunn av dette vil det ikke være faglig tilrådelig å innlede en utredning».

Byrådet vet imidlertid bedre. Det som ikke er faglig tilrådelig er åpenbart politisk tilrådelig. Også i dette byrådet er det politisk ideologi som trumfer den faglige vurderingen.

Der Hilmarsens regime ville la private overta mest mulig, mener Røymos ledergruppe at mest mulig offentlig, kommunal drift er å foretrekke. Der Hilmarsen konsekvent befant seg i høyre grøft er Røymo like skråsikker på at det beste er å kjøre i venstre grøft.

Nylig har dagens byråd forsikret oss om at de skal gjøre store innsparinger (200 millioner kroner) i den kommunale driften, som har påført kommuneøkonomien store overskridelser.

Nå gjør de det stikk motsatte. I stedet for å se etter måter å effektivisere på og slanke organisasjonen, feiter man den opp ved å opprette en helt ny kommunal driftsorganisasjon: Kommunalt asylmottak.

At administrasjonen påpeker store utfordringer, flere risikofaktorer og at prosjektet kan få betydelige kostnader bare i planfasen, gjør åpenbart ikke inntrykk på byrådet.

Tankegangen synes å være: Vi ønsker å bidra til å løse asylkrisen. Og kommunalt er bedre enn privat.

Ideologiske føringer som trumfer sunn og rasjonell, offentlig drift er og blir et onde, enten de kler seg i blått eller rødt. Tromsø kommune har fremvist nok av eksempler på dette. Vi trenger ikke flere. 

Byrådet bør snarest avvikle tradisjonen med politisk grøftekjøring.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse