Annonse
FLERE JOBBER FOR BANEN: Men vi er langt fra i mål. Politisk velvilje er ikke mer enn et stykke på vei, skriver Einar Sørensen.

Politisk kappløp om plass på toget Fauske-Tromsø!

De vet også like godt som oss tilhengere av jernbanen at dette blir den store saken i valgkampen foran stortingsvalget høsten 2021.

Men vi er langt fra i mål. Politisk velvilje er ikke mer enn et stykke på vei.

Hvem trodde for bare et halvt år siden at vi skulle oppleve politikere i kappsprang for å unngå å komme for sent til toget – det vil si Nord-Norgebanen!  Nå vil Arbeiderpartiet «forplikte» seg til å bygge banen, mens Høyre ivrig refererer fra svensk-norske regjeringsmøter om å få fart på jernbaneutbyggingen på Nordkalotten.

Vi skal selvsagt ta dem på ordet. De vet også like godt som oss tilhengere av jernbanen at dette blir den store saken i valgkampen foran stortingsvalget høsten 2021. Nord-Norge-banen har en så sterk posisjon regionalt og nasjonalt at det politiske parti som måtte stille seg utenfor, vil betale dyrt for det under valget. Det er bare å registrere at selv statsminister Erna Solberg nå holder kjeft om sine selvstyrte lastebiler i stedet for toget.

Men vi er langt fra i mål. Politisk velvilje er ikke mer enn et stykke på vei. Arbeiderpartiet kan ikke «forplikte» noe som helst der de sitter i opposisjon, og det blir ikke en eneste meter med jernbane bare ved møter på regjeringsplan. AP kan tidligst håpe på regjeringsansvar fra høsten 2021, og Nord-Norgebanen blir ikke første sak for Jonas Gahr Støre & co.

Året 2021 er viktig – og jeg skal begrunne det nedenfor. Dessverre tar det lang tid til beslutninger tas, og Nord-Norgebanen som sak står nå på stedet hvil.  Under vedtak av statsbudsjettet for 2020 i fjor høst ble det vedtatt å igangsette en større analyse av nordnorsk transport (Konseptvalgutredning – KVU). Regjeringen har ikke akkurat behandlet dette som en hastesak. Først nå skjer første skritt ved at  vegkontoret i Nordland har fått i oppgave å samordne innspill til det som kalles «utfordringsnotat» som så skal danne grunnlag for at departementet kan utforme mandatet en gang sent i høst! Det har altså tatt ett helt år bare å skrive et intetsigende brev!

Departementet  avsporer allerede i innledningen ved at vegetaten gis samordningsansvar. Vegetaten er som særinteressent er ikke den rette til en slik oppgave. KVU skal dekke alle sektorer av samferdselen inkludert Nord-Norgebanen. Samferdselsmyndighetene i landsdelen burde i fellesskap fått dette ansvaret. Verre er det at bestillingsbrevet fra departementet ikke gir Nord-Norgebanen noen preferanse – og det betyr at vi må vente til et KVU-resultat foreligger en gang fra to til tre år eller kanskje enda lenger.

Dette holder ikke, fordi det er viktig at Nord-Norgebanen kan realitetsbehandles når Stortinget  enten i vårsesjonen eller tidlig på høsten neste år, skal vedta Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2022 – 2033. Nord-Norgebanen må inn her – men skal vi følge KVU-opplegget,  så havner banen inn i en fjern fremtid. Det kan vi ikke finne oss i. Vi har ventet lenge nok.

Det er uforståelig at  Samferdselsdepartementets byråkrater ikke har fanget opp det deres sjef, samferdselsminister Knut Arild Hareide, sa i høringsdebatten i Stortinget 28. januar om Nord-Norgebanen, nemlig at det ikke var noe i veien for at Nord-Norgebanen kunne løsrives fra KVU-oppgaven og gis haste-status slik at den kan komme med i NTP’en.

Jeg vil oppfordre regjeringspartienes nordnorske stortingsrepresentanter om å følge opp dette og  «forplikte» seg til at banen kommer med i neste NTP-periode. Dette  må også fremmes som pålegg til vegetaten i Nordland – slik at det ikke kan herske noen tvil om at her må det handles raskt. De svensk-norske regjeringskontakter om Ofotbanen/Tromsbanen må oppfattes som en klar melding om at jernbane i nord nå gis topp prioritet. Dette er også for lengst jernbanepolitisk vedtatt i form av Jernbanedirektoratets strategi om å utvikle internasjonale togkorridorer for bedre godsflyt. Ofotbanen er den naturlige internasjonale bane i nord, og Tromsbanen vil som første trinn i Nord-Norgebanen skape en av Norges mest økonomiske jernbanestrekninger med de perspektiver som sjømat og annen transport innebærer.

Nord-Norgebanen er nå på full fart fra en drøm, en ide til et prosjekt som kan og skal realiseres. Det er også derfor på høy tid at politikerne kan samle seg til et tverrpolitisk løft som er en  betingelse for å kunne lykkes.  Torgeir Krag Fylkesnes fra SV og Per Willy Amundsen fra FrP viste stort mot i fjor om i fellesskap å slåss for banen.  Lag en nordnorsk og senere nasjonal politisk allianse om en sak der «alle» nå er enige, om at banen kan og skal bygges.

Og trenger dere noen tips på hvordan det kan skje i praksis, så reis i flokk og følge til Danmark (ta toget Oslo-Gøteborg-København) – også ned  til Femern mellom Danmark og Tyskland. Her finner det nå sted en jernbane-revolusjon i form av de 18 km med undersjøisk jernbane- og vegtunnel mellom de to land. Femern Belt vil stå klar i 2028 og her finner dere løsninger som absolutt har betydning for Nord-Norgebanen.

Den undersjøiske tunnelen (dobbeltspor for biler og dobbeltspor for jernbane) koster 52,6 milliarder danske kroner. Den bygges ut med alt av tilførselsveier uten en eneste skattekrone fordi hele stasen er brukerfinansiert via statsgaranterte lån. Dobbeltspor på Ofotbanen og så Tromsbanen Narvik-Tromsø og Bjerkvik-Harstad er førsteklasses egnet for slik finansiering.

Vi kan og skal bygge Nord-Norgebanen – og behøver ikke en gang be om oljemilliarder for det som blir Norges mest lønnsomme jernbane.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse