Annonse
Tverrpolitisk enighet på rekordtid. Det var svært viktig for å minske usikkerheten og utryggheten hos folk. I løpet av helga ble stortingspolitikerne enige om en krisepakke til mange, mange milliarder.

Politisk lederskap i koronaens tid

Med strakstiltakene fra et enstemmig Storting sendte politikerne viktige signaler om solidaritet, om betydningen av å stå sammen og å ta vare på hverandre. Krisepakken har dessuten noe av det fineste norske ved seg: velferdsstatens solide fotavtrykk.

Det er dessverre helt åpenbart at vi nå kommer til å se tall over permitterte og arbeidsløse, som vi aldri noen gang har sett i moderne tid.

Tverrpolitisk enighet på rekordtid. Det var svært viktig for å minske usikkerheten og utryggheten hos folk. Med strakstiltakene fra et enstemmig Storting viste stortingspolitikerne at de ser folket. De sendte viktige signaler om solidaritet, om betydningen av å stå sammen og å ta vare på hverandre. Tsunamien av endringer og utrygghet som skyller inn over oss, gjør at vi trenger et samlet politikerkorps som viser lederskap og går foran. Ellers rakner det.

Krisepakken som ble lansert mandag morgen har noe av det fineste norske ved seg: velferdsstatens solide fotavtrykk. Den har lavlønnsprofil, og gir høyere kompensasjon til de av oss som trenger det mest. Den retter seg mot vanlige folks økonomi, men også mot hverdagens praktiske utfordringer for småbarnsforeldre, for eksempel, med utviding av ordningen med omsorgspenger.

Det er dessverre helt åpenbart at vi nå kommer til å se tall over permitterte og arbeidsløse, som vi aldri noen gang har sett i moderne tid. Hvilket nærings og arbeidsliv som møter oss når pandemien er over, vet vi ikke.

Noe er ganske sikkert. Det vil ta tid før situasjonen er stabilisert. Korona-krisen kommer til å endre mye, hvor store konsekvenser den får, er det umulig å forutse i dag.

Men en privat sektor som ble tilnærmet rasert i løpet av få dager, vil det ta tid å bygge opp igjen. Og vi må nok også avfinne oss med at noen bedrifter og arbeidsplasser er tapt for alltid.

Vi har kontroll der hvor vi kan. Virusets usynlige veier har vi ikke herredømme over, bortsett fra å ta forholdsregler som gjør at det ikke slipper så lett til. Så får vi håpe og tro at restriksjonene virker. Og gå ut fra at kriseforståelsen har nådd fram til oss alle, slik at vi etterlever råd og påbud, og tar kollektivt ansvar.

Krisepakken letter også næringslivets økonomiske situasjon. Utsatt innbetaling av moms og andre avgifter betyr en god del, sammen med lån og andre tiltak. For bransjer som er hardest rammet, som luftfarten, vil det komme nye initiativ. Det dreier seg om å berge jobbene til folk. Det er som kjent mye dyrere for et land om tusenvis av arbeidsplasser går tapt.

Og det blir dyrt. Hvor dyrt, vet ingen. Men at vi snakker om flersifret antall milliarder, er det liten tvil om. Det avhenger av hvor mange som vil trenge bistand, og hvor lenge krisesituasjonen vil vare.

-Nå bruker vi pæng på bok, sa Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen mandag morgen, og siterte tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen.

Vi er heldige som har pæng på bok, og en solid buffer til å møte en økonomisk krise som for lengst har overgått alle nedturer og finanskriser de siste femti årene.

Og vi er heldige som har politikere som viser lederskap, lar uenigheter ligge og viser vei. Slik at vi ikke risikerer, når alt dette er over, å sitte igjen i et samfunn som er satt kraftig tilbake.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse