Annonse
Det er egna til å forundre at Eskild Johansen også i sin nye rolle som journalist er opptatt av å ekskludere ytringer som faller utenfor den smale politiske anstendighetsramma han holder seg med. Men enda meir forunderlig er det at Johansen ser ut til å ha fått med seg heile redaksjonen i Fiskeribladet på å innføre det som ikke kan karakteriseres på anna måte enn rein politisk sensur i avisa, skriver Oddmund Enoksen.

Politisk sensur i Fiskeribladet

Men enda meir forunderlig er det at Johansen ser ut til å ha fått med seg heile redaksjonen i Fiskeribladet på å innføre det som ikke kan karakteriseres på anna måte enn rein politisk sensur i avisa

I 2012 rykka Eskild Johansen, daværende fylkessekretær i Troms Arbeiderparti ut, med krav om at partifellen Lars Hapalathi i Alta måtte ekskluderes. Begrunnelsen var at Hapalathi hadde engasjert seg i organisasjonen EDL (Etnisk Demokratisk Likeverd). Hapalathi og EDL ble av Johansen kobla til Anders Behring Breiviks terrorangrep 22. juli i 2001 som tok livet av 77 mennesker.

Johansens krav om eksklusjon og sidestilling av EDL med Anders Behring Breivik, ble som rimelig er, kontant avvist av daværende leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen.

7 år seinere har Eskild Johansen blitt journalist i Fiskeribladet. I en kommentar i avisa den 20. desember i 2019 kan Johansen på vegne av avisas redaksjon meddele - med stolthet - at Fiskeribladet ikke vil tillate leserinnlegg «som har som mål å undergrave samenes politiske rettigheter, Sametinget og selve grunnlaget for at samene har status som et opprinnelig folk i nord.»

Det er egna til å forundre at Johansen også i sin nye rolle som journalist er opptatt av å ekskludere ytringer som faller utenfor den smale politiske anstendighetsramma han holder seg med. Men enda meir forunderlig er det at Johansen ser ut til å ha fått med seg heile redaksjonen i Fiskeribladet på å innføre det som ikke kan karakteriseres på anna måte enn rein politisk sensur i avisa. For jeg har etter at Johansens kommentar sto på trykk, ikke sett at redaktøren har distansert seg fra Johansens artikkel. Tvert imot. I et intervju med Sagat den 30. desember bekrefter Fiskeribladets redaktør Øystein Hage at redaksjonen stiller seg bak den politiske sensuren.

Det kan neppe være andre innlegg enn de som er skrevet på vegne av EDL Fiskeribladets bannbulle er meint å ramme. Så langt jeg har kunnet registrere, har øvrige aviser i den nordlige landsdelen vært åpne for innlegg fra EDL. Dette gjelder også den samiske avisa Sagat.

Avisa Nordlys har på en prisverdig måte gitt behørig plass både til innlegg fra EDL og andre som har satt et kritisk søkelys på Sametinget og andre samiske institusjoner, organisasjoner og samepolitiske krav og utspill. På samme måte som avisa har gitt spalteplass til de som har kritisert EDL.

At EDL og andre kritikere av Sametinget og samiske rettighetskrav har fått slippe til i media, har åpenbart vært et torn i øyet for en del samepolitikere. Sametingspresidentens egen organisasjon NSR har gjennom lang tid argumentert for å nekte EDL spalteplass. Ingen aviser har så langt tatt i på denne oppfordringa. Men nå har NSR åpenbart fått napp hos Fiskeribladet.

Jeg har sjøl abonnert på Fiskeribladet gjennom fleire tiår. Jeg har mange ganger anbefalt andre om å gjøre det samme. Det blir ikke fleire slike anbefalinger fra mi side med mindre redaktøren tar skjea i ei anna hånd og opphever sin bannbulle.

Fiskeribladet svarer

Ansvarlig redaktør Øystein Hage i Fiskeribladet svarer på innlegget fra Oddmund Enoksen:

Det Fiskeribladet står for er at innlegg som preges av usakligheter, hets og udokumenterte opplysninger om folkegrupper/interessegrupper osv får ikke spalteplass hos oss. Vi forholder oss til Pressens Vær varsom-plakat, og vi driver ikke politisk sensur. Så lenge skribentene argumenterer saklig og belegger sine påstander med fakta så kommer alle innlegg på trykk. Dette er ingen revolusjon, kun en presisering. Dette gjelder alle saker og innlegg som vi publiserer.

Øystein Hage, ansv. redaktør

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse