Annonse
MAKTSPILL: Sametinget er samlet til plenumsmøte denne uka for å vedta nytt budsjett. I stedet ser det ut til at budsjettbehandlingen har blitt gjenstand for et spill om makt og posisjoner. Foto: Torgrim Rath Olsen

Politisk spill skader Sametingets omdømme

Slik budsjettbehandlingen på Sametinget i år fremsto, minnet den mer om et kjent fenomen fra underholdningsindustrien: Hvem skal ut?

Det er vanskelig å komme utenom at budsjettkampen har dreid seg om et politisk spill om makt og posisjoner i Sametinget. For mye av den slags vil lett bringe Sametinget i vanry.

Et underlig maktspill har de siste dagene fått utfolde seg på Sametinget i Karasjok. Budsjettbehandlingen som sto på tingets dagsorden endte med at sametingspresident Aili Keskitalo i NSR (Norske Samers Riksforbund) ble kastet fra presidentvervet og måtte gå av sammen med sitt sametingsråd, som er den samiske “regjeringen”.

Nå vil Aps gruppeleder Vibeke Larsen, som allerede før budsjettbehandlingen uttalte at hun var klar til å ta over presidentembetet på Sametinget, gjøre nettopp det. Men prosessen som har ført frem dit fremstår som svært uryddig og sterkt preget av et taktisk, politisk spill. 

Det mest bemerkelsesverdige er det faktum at det som skulle være en av de viktigste politiske debattene i Sametinget, nemlig en politisk budsjettdebatt, ble noe ganske annet. Politikken ser ut til å ha druknet i en rå, partipolitisk maktkamp om verv og posisjoner.  

Mange stiller seg uforstående til det som nå skjer i samefolkets parlament. For det finnes ingen forståelig forklaring på hva budsjettuenigheten egentlig har bestått i. Og det er heller ikke gitt noen begrunnelse på mistillitsforslaget fra Ap og den øvrige opposisjonen mot Keskitalo og sametingsrådet. Blant annet har Sameradioens politiske kommentator Nils Johan Haetta påpekt akkurat dette.

Ved forrige budsjettbehandling i Sametinget forhandlet NSR og Ap seg frem til en felles enighet og inngikk et budsjettforlik som hadde et stort flertall bak seg. Denne gang har det tilsynelatende ikke vært noen formell kontakt om budsjettsamarbeid, til tross for at NSR bedyrer at de har invitert til forhandlinger, uten å ha fått noen respons fra Ap. 

Men dagen før budsjettet skulle vedtas i plenum, altså bare timer før behandlingen skulle starte, kom det et alternativt budsjettforslag fra Ap på bordet. Med den uhyre korte fristen frem til behandling og votering var det i realiteten et benkeforslag som ble fremmet.

At det skjer i en så viktig sak som en budsjettbehandling kan ikke oppfattes som annet enn direkte useriøst. Forslagsstillerne bak hevder at deres forslag handlet om betydelige endringer i budsjettet. I så fall gjør det ikke saken bedre, men stiller seriøsiteten i et enda dårligere lys.

For øvrig er de betydelige endringene ikke særlig store i budsjettsammenheng. Av et totalbudsjett på vel 450 millioner kroner, flytter endringsforslaget fra Ap på ca. fem millioner kroner. At man lager parlamentarisk krise med påfølgende regimeskifte på grunnlag av en prosent av det samlede budsjettet, må høre med til de parlamentariske sjeldenheter.

Det er vanskelig å komme utenom at budsjettkampen har dreid seg om et politisk spill om makt og posisjoner i Sametinget. For mye av den slags vil lett bringe Sametinget i vanry. Det bør flere av aktørene ta innover seg. Slik budsjettbehandlingen på Sametinget i år fremsto, minnet den mer om et kjent fenomen fra underholdningsindustrien: Hvem skal ut?

Hovedaktøren her er åpenbart Ap, med bl.a. Høyre og Árja på laget. Hva Høyre har å vinne på et kompaniskap med Ap bare ni måneder før et nytt valg, er det imidlertid flere i Høyre som lurer på.

Underlig er også tausheten som råder når Helga Pedersen, Aps neste kandidat til presidentvervet, ikke vil mene noe offentlig om saken som nå har ført til regimeskifte på Sametinget. Pedersen forteller imidlertid at hun har gitt sine råd til partifellene i Sametinget, men vil altså ikke si hva rådene besto i. Men det er vel ikke urimelig å tro at partifellene lojalt har fulgt rådene fra partiets presidentkandidat ved sametingsvalget neste høst.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse