De politiske partiene har ansvaret

De Grønne mener at det ikke er rett å fastslå nytt hovedsete for fylket midt i forhandlingene med Finnmark.

Miljøpartiet De Grønne mener at det viktigste for oss politikere i forhandlingene om sammenslåing av Troms og Finnmark, er å sikre bredest mulig oppslutning for reformen i befolkningene i Troms og Finnmark. Vår oppgave som politikere er å sikre at befolkningen i begge fylkene opplever at dette er en reform som gir begge fylkene viktige oppgaver. Dette er en krevende oppgave. Og spesielt er det viktig at vi i Troms som bor i den mest folkerike delen av den nye regionen, har blikk for at det å bare framholde våre egne behov, ikke vil være et godt utgangspunkt for en sammenslåing.

Konstruktiv dynamikk

Et sentralt prinsipp i forhandlingene med Finnmark skal være demokratisk legitimitet. Prosessen er kommet skjevt ut, fordi Stortinget har ignorert Finnmark fylkesting sitt vedtak om at de ikke ønsker sammenslåing. Derfor er det enda viktigere at begge fylkestingene legger til rette for at vi i størst mulig grad inkluderer alle politikerne i fylkestingene i Troms og Finnmark i sammenslåingsprosessen. Miljøpartiet De Grønne er i lys av dette kritiske til at fylkesrådet nå sitter alene og forhandler med Finnmark. I mediene har vi fått inntrykk av at frontene er steile, og forhandlingene brøt også sammen i første runde. Dersom flere parti hadde vært representert i forhandlingsutvalget til Troms, er den liten tvil om at vi ville fått en mer konstruktiv dynamikk i forhandlingene.

Steile fronter

Miljøpartiet De Grønne skulle også ønsket at partiene på tvers av fylkesgrensene i større grad var involvert i sammenslåingssamtalene på dette tidlige tidspunktet. På møtet med begge fylkestingene i Kirkenes så vi at flere parti kom frem til felles vedtak på tvers av fylkesgrensene. Det er vi i De Grønne overbevist om at også vil gjelde så snart vi kommer i gang med samtaler med alle partigruppene på de to fylkestingene. Fra forhandlingene har vi fått med oss at Troms og Finnmark ikke greier å bli enige om det er en dobbeltstemme som skal avgjøre flertallet i fellesnemnda. En ser altså for seg at avstemningene i fellesnemnda skal være delt etter fylkesgrensen. Dette er en analyse som er svært nedslående om den er sann. I MDG tror vi likevel ikke på denne delingen, spesielt ikke dersom vi greier å involvere partiene i stor grad i sammenslåingen i tiden fremover.

Lærdommen er altså at jo i større grad vi greier å involvere flest mulig parti og representanter i sammenslåingsprosessen, jo vanskeligere blir det å opptre med steile fronter i forhandlingene. Miljøpartiet De grønne tatt til orde for at hele fylkestingene i Troms og Finnmark skal utgjøre fellesnemnda, og vi har fått bekreftet i samtalene til nå at dette er svært viktig.

Nytt hovedsete må vente

De Grønne mener at det ikke er rett å fastslå nytt hovedsete for fylket midt i forhandlingene med Finnmark. Dette er et svært betent spørsmål i begge fylkene, og det beste hadde vært om det ikke en gang var diskutert i før vi får involvert flere parti fra begge fylkestingene i forhandlingene. I Troms bør vi ta imot invitasjonen fra Finnmark, og ikke si noe om administrasjonshovedstad på det nåværende tidspunkt.

Om sammenslåingen av Finnmark og Troms skal få oppslutning fra befolkningen i Troms og Finnmark, må fylkespolitikerne i begge fylkene innse at det er viktig å komme videre fra de steile frontene som har preget forhandlingene til nå. De politiske partiene på tvers av fylkesgrensene sitter på nøkkelen som kan løse den floken som forhandlingene til nå har ført oss inn i.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse