Annonse
Siden fredsdagene i 1945, da polititroppene følte seg fullstendig forlatt i ingenmannsland, og frem til i dag, har polititroppenes innsats vært behandlet som en fotnote i norsk krigshistorie, skriver forfatter Helge Alvin Rosfjord.

Politisoldatene – glemt under frigjøringsmarkeringen i Finnmark

Brødtekstbilder: 
Artikkelforfatter Helge Alvin Rosfjord har nylig gitt ut denne boka som "kaster nytt lys over rekruttenes dramatiske opplevelser under senkingen av Blücher i Drøbaksundet 9. april 1940, og de siste måneder blodslit under frigjøringen av Finnmark for 75 år siden. Torgeir Foss fra Lyngdal var blant de 2300 norske soldater fra alle landets fylker som deltok i den største militæraksjonen siden 9. april 1940:" (Fra forlagets omtale).
Men innsatsene til politisoldatene, påkjenningene og slitet gjennom 1000 km på ski i 40 minusgrader, kan sammenliknes med hvilken som helst annen krigsbragd som ble utført under krigen i Norge.

75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark har vært en viktig påminnelse om den urett og lidelse som lokalbefolkningen ble påført under tvangsevakueringen vinteren 1944/45. Men politisoldatens innsats etter russernes frigjøring er helt uteblitt i markeringen og debattene som har vært ført under og etter frigjøringsmarkeringen.

NRK2 hadde en flott tre timers direkte sendt tv-sending fra Kirkenes, 25. oktober. Her ble mange tidsvitner intervjuet om lidelsene de opplevde under tvangsevakueringen og forfattere og forskere diskuterte tyskernes begrunnelse for gjennomføringen. Programmet skulle i utgangspunktet kun ha fokus på frigjøringen av Øst-Finnmark. Imidlertid ble det mot slutten av programmet snakket om bergkompaniet, Varangerbataljonen og tyske etterlatenskaper etter krigen. Da er vi over i neste fase – frigjøringen av Vest-Finnmark, der politisoldatene spilte hovedrollen, men uten at dette ble nevnt i NRK2 programmet.

Den norske militære styrken i Finnmark, som startet med et kompani på 230 mann fra Skottland i november 1944, vokste utover vinteren til nærmere 3000 soldater og frivillige, den største landmilitære operasjonen siden 9. april 1940. Soldatene bestod av Varangerbataljonen (nærmere 700 mann), polititroppene fra Sverige (1300) og bergkompaniet (230) fra Skottland. Tyskerne trakk seg i april tilbake til Troms og de norske styrkene var kun i kamp med mindre tyske patruljer i krigenes siste fase. Likevel ble 12 drept under kamphandlingene.

Oberst Arne Dahl lyktes ikke med å beskytte sivilbefolkningen mot tysk terror og overgrep i de siste månedene av krigen. Det skyldtes i hovedsak mangel på transportkjøretøyer, mat, våpen og militært utstyr. Men innsatsene til politisoldatene, påkjenningene og slitet gjennom 1000 km på ski i 40 minusgrader, kan sammenliknes med hvilken som helst annen krigsbragd som ble utført under krigen i Norge.

For den norske regjeringen var politisoldatenes tilstedeværelse også svært viktig for å hevde norsk suverenitet overfor de sovjetrussiske troppene som fortsatt var stasjonert i Øst-Finnmark. Politisoldatene bidrog mot slutten av krigen og i månedene etter freden med minerydding og gjenoppbygging av ødelagte områder, med livet som innsats. Totalt ble minst 63 drept og flere ti-talls skadet under det militære felttoget i Finnmark, de fleste i mineulykker. I tillegg satt mange igjen med nedbrutt helse etter sterke fysiske og psykiske påkjenninger.

Siden fredsdagene i 1945, da polititroppene følte seg fullstendig forlatt i ingenmannsland, og frem til i dag, har polititroppenes innsats vært behandlet som en fotnote i norsk krigshistorie. Både 70-års markeringen for frigjøringen av Finnmark, og dagens 75 års markering, utelot å nevne polititroppenes innsats under historiekonferansene. Det som fulgte i månedene etterpå henger nøye sammen med russernes frigjøring. Derfor hadde innsatsen til politisoldatene fortjent å komme med.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse