Annonse
Pollfjelltunnelen i Lyngen minner mer om ei grotte, enn en veitunnel, mener artikkelforfatteren. "Kjære fylkespolitikere, lag gjerne Langsundforbindelsen - men lag først en ny, sikker og lang nok tunnel i Pollfjellet i Lyngen. Det vil være samfunnsøkonomisk ufornuftig av dere å ikke gjøre det.", skriver han. Foto: Torgrim Rath Olsen

Pollfjellgrotta og Langsundforbindelsen

Kan virkelig fylkets politikere gå inn for et milliardprosjekt på Langsundforbindelsen, når de ikke makter å ta vare på, utbedre og vedlikeholde det de eier i dag?

Leser med interesse diverse innlegg i Nordlys som omhandler Langsundforbindelsen.

Jeg sitter i Lyngen hvor vi er innesperret kveld og nattestid pga utbedring i Pollfjelltunnelen i vinter. Enten er den sperret pga vedlikehold - eller så er den sperret pga fare for ras eller ras som er gått. Så vidt jeg er kjent med er dette den eneste tunnelen i verden som blir stengt med bom når det er fare for ras eller at det har gått ras. Helt utrolig men sant. En tunnel som skal sikre trafikken forbi et rassted blir stengt pga av nettopp rasfare.

Vegvesenet bygde denne tunnelen i 1983 med sine egne ingeniører som kalkulerte ras-risikoen som fraværende i ytterpunktene av tunnelen og bygde den noen hundre meter for kort. Selv om Vegvesenet sine ingeniører fikk klar beskjed fra lokalbefolkningen at det ble alt for kort.

Mange år etterpå ble tunnelen forlenget i hver ende med noen titalls meter, men langtfra nok, det mangler fortsatt ca 250 meter. Og cirka annethvert år har det vært firma der og drevet tunnelrensk inni tunnelen. Dvs at de tar bort løs stein i tak og vegger. Det har det vært veldig mye av, fordi tunnelen består av stort sett bare dårlig fjell.
Derfor renner og drypper det fra taket 24/7. Derfor blir asfalten ødelagt, asfalten blir sleip og biler punkterer pga dype hull og nye hull forskjellige steder. Trailere tar i taket pga ujevnt tunneltak. Fjell stikker ut mange steder. Og steiner og løse steinblokker ramler ned av vann og frostsprengning. Den største steinblokken som har ramlet ned måtte en hjullaster hente ut..

I vinter har et firma startet opp arbeidet i tunnelen igjen. Stengt. Nå legges det på matter i tak og vegger for å lede vann ned langs sidene og bak mattene. Så sprøytes det betong på mattene. Fint det - men er det gjennomtenkt? Hva skjer når det blir frostsprengning bak mattene? Ingen oppdager noe før de store mattene med betong plutselig kommer ned fra taket? Samme med trailere som kommer til å ta borti tunneltaket, spesielt de fremmende og utenlandske. Da vil vel betongmattene ramle ned? Og de er ikke lette… Så blir tunnelen stengt igjen med utbedringer og sikring..

Da det endelig var bevilget nok penger for noen år siden til å utbedre hele tunnelen og få den bredere og sikker - så ble bare 600 meter av 3300 meter utbedret ihht dagens standard. Resten av pengene ble visstnok «lånt» til noe hasteutbedring på Senja, de pengene kom aldri tilbake, så her sitter vi med en stengt tunnel som har dagens standard i 600 av totalt 3300 meter. Resten av tunnelen er nærmest enveiskjørt med møtelommer, det er dårlig belysning, det renner vann fra taket, det er hullete og sleip asfalt, steiner og blokker løsner fra tak, is henger ned - og ikke minst er det rasfare rett utenfor tunnelen. På YouTube fins noen filmsnutter fra tunnelen.

For ikke å snakke om det enorme økonomiske tapet for næringslivet og samfunnet forøvrig på grunn av stengt tunnel gjennom disse 36 årene. En million pr dag tunnelen er stengt, er det beregnet at industrien på Furuflaten taper. I tillegg tap samfunnet forøvrig.

Hadde Statens Vegvesen hørt på kloke lyngsværinger da tunnelen ble bygd og opp gjennom alle disse årene og gjort det som ble fortalt de skulle gjøre, så hadde vi idag hatt en tunnel etter dagens standard, til en pris som nå er brukt til flikking, uten noe nevneverdig bedre resultat.

Hvorfor kan ikke politikerne i fylket gjøre denne tunnelen god og rassikker en gang for alle? Hvorfor må det stenges og klattes nesten hvert år for mange millioner? Bruk nå 500 millioner en gang for alle og lag en ny tunnel eller få tunnelen utbedret til dagens standard.

Kan virkelig fylkets politikere gå inn for et milliardprosjekt på Langsundforbindelsen, når de ikke makter å ta vare på, utbedre og vedlikeholde det de eier i dag? De 200-300 berørte på Reinøya (fastboende og hytteeiere i Tromsø) vil få en stor fordel, men det er jo ingen gjennomgangs trafikk der som vil dra kostnytte av et slikt stort prosjekt. Kanskje er det heller ingen rasfare og lite industri som kan stoppe opp, muligens heller ikke noen skolebuss med 40-50 elever som hver dag risikerer å bli tatt av snøras utenfor tunnelen og steinras inni tunnelen.. slik som i Lyngen.

Det er jo et paradoks at liv må gå tapt før store sikringer skjer. Slik som snøraset i 2000 i Lyngen i Ura, der fem lyngsværinger mistet livet da en buss ble tatt. Raskt etter det kom det to tunneler der. Bare altfor sent… La ikke slikt gjenta seg i Lyngen!

Kjære fylkespolitikere og lokalpolitikere, jeg synes lyngsværingene og andre veifarende her har vært tålmodige lenge nok. Lag gjerne Langsundforbindelsen - men lag først en ny, sikker og lang nok tunnel i Pollfjellet i Lyngen. Det vil være samfunnsøkonomisk ufornuftig av dere å ikke gjøre det.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse