Annonse
Posten har etter vår mening fortsatt viktige samfunnsfunksjoner som bør ivaretas. Blant annet har den sterkt voksende netthandelen av alle slags varer skapt et økende behov for pakkedistribusjon til husstander, bedrifter og andre foretak. Foto: Nordlys-arkiv

Posten har fortsatt en viktig samfunnsfunksjon

Folk skal kunne bo hvor som helst i landet og likevel ha nytte av den typen infrastruktur som postombæring utgjør.

I Samferdselsdepartementet arbeides det nå med en ny postlov. I en høringsuttalelse fra Posten går det frem at 95 prosent av det som havner i postkassene landet rundt, kan digitaliseres. Omlegging vil for Posten innebære at 1 500 årsverk blir overflødige og at ca. 2 600 ansatte vil få nye arbeidsoppgaver. Over tid forventer Posten at det bare blir postombæring en gang i uka.

Høringsuttalelsen peker også på at dersom staten vil opprettholde postomdeling fem dager i uka, vil utgiftene vokse for hvert år. I 2025 vil staten måtte en milliard kroner for ulønnsomme, men leveringspliktige posttjenester. Til NTB sier Postens konsernsjef Tone Wille at argumentet om at «Posten skal gå med post, ikke med overskudd», blir for enkelt. Hun argumenterer for at Posten skal levere de tjenestene du og jeg faktisk trenger, uten å belaste fellesskapet. Ifølge konsernsjefen vil det bety postomdeling annenhver dag, og etter hvert bare én dag i uken, melder NTB.

Posten har vært en av de viktigste samfunnsinstitusjonene og en uhyre sentral infrastruktur i det langstrakte Norge med vår spredte bosetning i nesten hver avkrok av landet. Posten har alltid kommet frem og har vært et lim som har holdt landet sammen, og linjene åpne mellom byer og bygder, mellom sentrum og utkanter. Posten har holdt den norske nasjonsbyggingen ved like.

Men også ærverdige institusjoner som Posten møter nye tider og samfunnsomveltende endringer. Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har endret nesten all kommunikasjon vi bedriver, privat og i yrkeslivet. Det er stadig færre som skriver brev og postkort. Nettet er effektivt og hyperraskt og det er der nesten all kommunikasjon foregår, både skriftlig og muntlig. Digitaliseringen har revolusjonert den kommunikasjonen som institusjoner som Posten tidligere sørget for.

Da må også Posten ta innover seg de store endringene som har skjedd og tilpasse seg en helt annen virkelighet enn den som eksisterte før internett ble allemannseie. Dette har da også Posten forstått og har gjennomført nødvendige omstillinger på mange fronter. Det har vært høyst forståelig og helt riktig. Men er det da sånn at Posten nærmest ligger på sotteseng og egentlig bør avlives?

Posten har etter vår mening fortsatt viktige samfunnsfunksjoner som bør ivaretas. Blant annet har den sterkt voksende netthandelen av alle slags varer skapt et økende behov for pakkedistribusjon til husstander, bedrifter og andre foretak. Det kan også dreie seg om forsendelser av viktige medisiner som bør distribueres til mottaker så raskt som mulig.

Et annet element er det faktum at Norge er et grissgrendt land, med lange avstander. Det er ikke nødvendigvis lønnsomt å distribuere varer til alle avkroker, men det kan like fullt være viktig i et samfunnsnyttig perspektiv. Folk skal kunne bo hvor som helst i landet og likevel ha nytte av den typen infrastruktur som postombæring utgjør. Eksperimentene med privatisering, for eksempel med distribusjonen av lokalaviser, har ikke fungert. Derfor vil vi advare mot å gå for fort frem med å fjerne eller kraftig nedskalere Postens tjenester. De er viktige og nødvendige fortsatt i dag og ganske sikkert i en god del år fremover.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse