Annonse
Det er omtrent 1150 personer som mottar PrEP. En ny evalueringsrapport fra Oslo Universitetssykehus viser at ingen av de som mottar PrEP har fått hiv. Det er anslått at bruk av PrEP til nå har forhindret 80 smittetilfeller. Vi ser også at meldte hiv-tilfeller i 2018 er det laveste antallet siden 2001, med under 200 tilfeller, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Colourbox

PrEP har bidratt til rekordlave hiv-tall

I etterkant av Dagsrevyens reportasje om den hiv-forebyggende medisinen PrEP har jeg fått spørsmål om hvorfor PrEP tilbys uten egenandel i helsetjenesten.

Hiv er en alvorlig og smittsom sykdom. På 80-tallet var det en dødelig og fryktet sykdom som man ikke hadde medisin mot. Med vellykket medisinsk behandling lever man i dag fint med hiv. Like fullt er det en smittsom sykdom som samfunnet skal beskyttes mot.

PrEP ble tatt i bruk i Norge i 2017 for å forebygge hiv-infeksjon. Beslutningen om å innføre PrEP var basert på en grundig faglig utredning, gjort av Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre fagmiljøer. Utredningen konkluderte med at PrEP gav betydelig redusert risiko for hiv-infeksjon i grupper med høy risiko for å bli smittet. Beslutningen var også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, Det europeiske smittevernbyrået ECDC og Norsk infeksjonsmedisinsk forening.

Helsemyndighetene har et særskilt ansvar for å beskytte befolkningen og den enkelte mot smittsomme sykdommer, og vi har lang tradisjon for å tilby smitteforebyggende tiltak gratis. Det gjelder ikke minst ved alvorlige og dødelige sykdommer som hiv og aids. Så langt har ikke verdenssamfunnet lykkes i å utvikle en vaksine mot hiv. I mangel av vaksine er PrEP et viktig beskyttende tiltak sammen med testing, tidlig diagnostisering og behandling. Dette gjelder spesielt i noen grupper, i hovedsak blant menn som har sex med menn. Der vet vi at risikoen for smitte er høy, og andre tiltak har vist seg å ikke ha god nok effekt.

I Norge i dag er det rundt 4300 personer som lever med hiv. De regionale helseforetakene har oppnådd gode rabatter på hiv-legemidler gjennom sine anbud. Vi bruker i dag mindre årlig samlet på legemidler til behandling av hiv og forebygging av hiv gjennom PrEP, enn det vi før brukte på å bare behandle hiv.

Det er omtrent 1150 personer som mottar PrEP. En ny evalueringsrapport fra Oslo Universitetssykehus viser at ingen av de som mottar PrEP har fått hiv. Det er anslått at bruk av PrEP til nå har forhindret 80 smittetilfeller. Vi ser også at meldte hiv-tilfeller i 2018 er det laveste antallet siden 2001, med under 200 tilfeller. Det er ikke tvil om at PrEP og vellykket medisinsk behandling bidrar til dette gjennom å minske smittepresset. Også for 2019 ligger det an til en ytterligere nedgang. Dette er en gledelig utvikling, og viser at PrEP har vært et viktig bidrag i forebygging av hiv. Det betyr at vi unngår kostnader knyttet til hiv-behandling, penger som kan komme andre pasienter til gode.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse