Annonse
Jeg har aldri sagt at Finnmark «ikke lar seg forsvare». Spørsmålet er ikke om men hvordan et landareal 20 prosent større enn Danmark lar seg forsvare, skriver Sverre Disen. Foto: Forsvaret

Presisjonsnivå og forsvarsdebatt

I en kommentar på Nordnorsk debatt 3. mars avlegger Oddvar Nygård undertegnede et besøk i forbindelse med debatten forut for regjeringens kommende langtidsplan for Forsvaret. I kommentaren vises det til et innlegg jeg nylig skrev på nettsiden stratagem.no – en nettside for faglig basert diskusjon om Forsvaret – om hva slags operasjonskonsept eller stridsidé forsvaret av Nord-Norge skal baseres på.

Nygårds innlegg inneholder en lenke til det opprinnelige innlegget, så alle som er interessert kan se selv hva jeg egentlig mener om dette. Nygård har likevel en formulering som har fortjent en replikk fra min side, nemlig der han sier at «For om lag et år siden vakte det oppsikt da Diesen hevdet at Finnmark ikke lot seg forsvare».

Nå er jeg for så vidt vant til at meningsmotstandere later som de ikke forstår hva jeg sier, og i stedet tillegger meg synspunkter som de regner med vil bli oppfattet som ekstreme og dermed egnet til å utdefinere meg i debatten. Men jeg har altså aldri sagt at Finnmark «ikke lar seg forsvare». Spørsmålet er ikke om men hvordan et landareal 20 prosent større enn Danmark lar seg forsvare.

Og svaret er ikke «ved hjelp av en enslig mekanisert norsk brigade.» Det er ut fra så vel fysiske som statistiske, økonomiske og andre matematisk beregnbare størrelser ikke mulig. Hvilket sannsynligvis er årsaken til at hærmiljøets argumentasjon for å bevare Brig N i dagens form preges av en intens uvilje mot å forholde seg til slike bastante forhold som tid, rom, styrkeforhold, kjørehastigheter, våpensystemers presisjon og rekkevidde, kostnader etc, etc.

I stedet støtter man seg på generelle og teoretiske betraktninger rundt ulike operasjonskonsepters prinsipielle fordeler og ulemper, hva amerikansk doktrineutvikling legger vekt på, hva NATO gjør i Baltikum og så videre. Kort sagt alt annet enn det som angår det konkrete, forhåndenværende problem, nemlig hva som er både strategisk rasjonelt, operativt gjennomførbart og økonomisk oppnåelig med et norsk forsvar i Finnmark under de forutsetninger forsvarsplanleggingen bygger på.

Jeg skal ikke her prøve å gi et fullstendig sammendrag av debatten så langt, bare minne om at forsvar i sikkerhetspolitisk eller strategisk forstand ikke må forveksles med tradisjonell forsvarsstrid med bakkestyrker i taktisk forstand. Det er to forskjellige ting, der det ene ikke forutsetter det andre, hverken logisk eller empirisk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse