Annonse
Den største utfordringen for vedlikeholdsetterslepet i Troms er faktisk Prestbakmo selv. Fordi fylkesrådet han er en del av ikke prioriterer å ruste opp veiene våre, skriver Høyres Benjamin Furuly (bildet).

Prestbakmo uten troverdighet

Den største utfordringen for vedlikeholdsetterslepet i Troms er faktisk Prestbakmo selv.

Den 11. april skriver fylkesråd Ivar B. Prestbakmo om Regjeringens satsning på fylkesveger i Troms. Han har dessverre utelatt viktige poenger, som jeg tillater meg å komme med. 

Når man diskuterer hva som er et løft eller ikke er det selvsagt viktig å ha med seg fakta og historie. Prestbakmo mener at Regjeringens foreslåtte 33 milliarder kroner til fylkesvegene i landet vårt ikke er nok, og at folk kommer til å være skuffet om det er samferdselspolitikken som får råde de neste tolv årene. Jeg tror han tar feil. Folk kommer til å være skuffet om  Prestbakmo og hans partifeller skulle komme i regjering igjen. 

Folk husker godt. Når fylkesråden skriver om den største unnlatelsessynden noensinne unnlater han elegant å fortelle om hvordan Senterpartiet stod for en av de verste. I 2010 omgjorde man riksvegene om til fylkesveger, men uten å sette fylkeskommunene i stand til å håndtere det massive etterslepet som fantes. Under Senterpartiets styre av landet var ikke vedlikehold av vegene en prioritert oppgave. Det er det nå.

I 2013 var samferdselsbudsjettet på 40 milliarder kroner. I 2017 er det på 62,5 milliard. Det er fordi denne regjeringen prioriterer vegene våre. Det lukter asfalt i landet, og spesielt i Nord-Norge. 

Nord-Norges andel av vegbevillingene har nemlig også økt under denne regjeringen. Fra 14 prosent i 2013 til over 21 prosent i 2017. Når potten også har økt sier det seg selv at det er en massiv økning. Nærmere 9 milliarder kroner i årlig økning til Nord-Norge er det faktisk. Også fylkesvegene nyter godt av dette. I Troms får vi over 150 millioner kroner årlig, utover det vanlige rammetilskuddet, for å vedlikeholde vegene våre. 

Den største utfordringen for vedlikeholdsetterslepet i Troms er faktisk Prestbakmo selv. Fordi fylkesrådet han er en del av ikke prioriterer å ruste opp veiene våre. Det er selvsagt slik at fylkeskommunen må forholde seg til de rammene som staten tildeler, men innenfor den rammen står man ganske fritt for å prioritere som man vil. Det kunne vi se i budsjettbehandlingen i fylkestinget hvor Høyres alternative budsjettforslag hadde nærmere 30 millioner mer årlig til vedlikehold av fylkesvegene våre. Det handler om å prioritere. Prestbakmo mangler viljen til å prioritere veg i sine budsjetter. 

VG beskrev situasjonen godt etter NTP var lagt frem: «Om samferdsel avgjør valget, så vinner de blåblå. For man kan ikke med særlig troverdighet hevde at regjeringen ikke har levert her.» 

Troverdigheten sliter også fylkesråden med når han kritiserer tidenes vegsatsning fra regjeringen og samarbeidspartiene. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse