Annonse
REPPARFJORDEN: Det kan ligge store verdier i mineralnæringen i nord. I Repparfjord ønsker man å utvinne kobber som kan gi et betydelig antall nye arbeidsplasser, men kostnadene for miljøet og oss mennesker kan bli store. Foto: Finnmark Dagblad

Prisen er for høy

Mesteparten av massene vil legge seg på bunnen, men fine partikler vil sveve i vannmassene. Det er ofte kvasse partikler som fester seg til gjellene og går inn i fordøyelsesorganene til fisk.

La elva leve. Det gamle slagordet fra kampen mot utbygging av Altaelva kan bli vekket til live i Repparfjorden i Finnmark. Planene om ny gruvedrift i den nasjonale laksefjorden har potensiale i seg for en ny aksjon der sivil ulydighet tas i bruk.

Aksjonistene vil i så fall ha gode kort på handa. I ei ny bok dokumenterer forfatteren Svein Lund fra Kautokeino hvordan klare advarsler fra faginstanser er tilsidesatt i iveren etter å skaffe arbeidsplasser i en utkantkommune.

Mineralnæringen har vært viktig i nord, den var med på å forme det moderne Nord-Norge. Rundt forrige århundreskifte ble folk i nord rammet av skjerpefeber. I 1903 ble det for eksempel sendt inn hele 6907 meldinger om malmfunn i nord, mot 2196 i landet for øvrig. Innbyggerne i Nordreisa var særlig aktive.

I Sulitjelma i Fauske kommune ble en fredelig avkrok i løpet av få år omgjort til arbeids- og bosted for 1500-1700 mann, mange av dem med familier. Det ble satt i gang drift i ti gruver der det ble brutt svovelkis, kobberkis, magnetkis og andre metaller.

Men markedene var ustabile, prisene gikk gjerne opp, men stupte senere. Derfor fikk mange av disse gruveanleggene en brå død, blant annet i Dunderlandsdalen i Nordland, på Austvågøy i Lofoten og ved Salangsverket i Troms.

Hva var lærdommen? Arbeidsplassene i gruvene var flyktige. Utenlandsk kapital trakk seg like fort ut som de gikk inn. Tilbake lå tomme industrilokaler og en forurenset natur. I Repparfjorden i Finnmark gjentar denne problemstillingen seg nå, drøyt hundre år etter.

I en nasjonal laksefjord ligger gruveselskapet Nussir an til å få tillatelse til å dumpe store mengder masser i et sjødeponi med uante konsekvenser for miljøet. Ideen om et landdeponi er avvist. Det vil påvirke reindriften og har møtt motstand fra reinbeitedistriktene. Det vil også bli skjemmende og dyrt, ifølge Nussir er prislappen en milliard kroner.

Landdeponi er heller ikke risikofritt når det gjelder faren for avrenning av kjemikalier og tungmetaller.

I stedet vil Nussir dumpe restmassene, den såkalte avgangen,  i en trang del av Repparfjorden med sterke strømmer. Etter at kobberet er utvinnet, vil 97 prosent av massene som tas ut være avgang. I massene vil det være rester av kobber og andre tungmetaller.

Mesteparten av massene vil legge seg på bunnen, men fine partikler vil sveve i vannmassene. Det er ofte kvasse partikler som fester seg til gjellene og går inn i fordøyelsesorganene til fisk, konstaterer Svein Lund i boka “Gull, gråstein og grums” som er utgitt av forlaget Davvi Girji. Effekten av slik partikkelforurensing på små fisk vil være sårdannelser eller kvelning.

Alternativ bruk av restmassene - til betongproduksjon, utfylling, dikebygging i Nederland - er i liten grad utredet. Et eventuelt krav om tilbakefylling av massene i gruvegangene er avvist av Nussir. Det er vanskelig teknisk og vil koste for mye.

En rekke advarsler om miljøeefektene av sjødeponi i Repparfjorden har prellet av som vann på laksen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner  (H) godkjente i vinter reguleringsplanen for gruveanlegget. Det er viktig å utnytte gode mineralforekomster, og lokalsamfunn som Kvalsund trenger inntil 150 arbeidsplasser, het det.

Av og til må vi kunne si: Nei, dessverre. Arbeidsplasser i utkanten er viktige, men dette koster for mye. For naturen og dermed for oss.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse