Annonse
Etter at min far hadde vært bruker av kommunal hjemmetjeneste i 4 år, valgte vi å gå over til privat omsorg. Her ble vi møtt av en avdelingsleder som så løsninger der den kommunale avdelingsleder kun så problem, skriver Berit Hals Meyer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Privat omsorg må bestå - kommunevalget blir viktig

Jeg vet ikke hvilken opplæring ansatte i privat omsorg får i forhold til de kommunalt ansatte, men det er stor forskjell på hvordan de møter bruker og pårørende.

Brukere av hjemmetjenesten har fritt kunnet velge privat leverandør av hjemmetjenesten i stedet for kommunens tilbud. Fra 01.09.19 er det slutt på valgfriheten, og alle må benytte den kommunale tjenesten.

Som pårørende til bruker av hjemmetjenesten har jeg erfaring med både kommunal og privat hjemmetjeneste. Kommunen har mange flinke ansatte, MEN problemet er mangel på kontinuitet. Det at det hele tiden kommer nye ansatte som ikke har hatt opplæring, at den som ble opplært den ene dagen er den som driver opplæring neste dag sier noe om kontinuiteten og kvaliteten.

Etter at min far hadde vært bruker av kommunal hjemmetjeneste i 4 år, valgte vi å gå over til privat omsorg. Her ble vi møtt av en avdelingsleder som så løsninger der den kommunale avdelingsleder kun så problem. Opplæring av ansatte måtte gjennomføres på nytt, men etter en stund var det stort sett kjente som kom.

Jeg vet ikke hvilken opplæring ansatte i privat omsorg får i forhold til de kommunalt ansatte, men det er stor forskjell på hvordan de møter bruker og pårørende. Samtlige ansatte fra privat omsorg er høflige og hilser alltid på bruker og pårørende når de kommer hjem til bruker. Dette er noe mange av de kommunalt ansatte kan bli mye bedre på. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, men en god del.

I leserinnlegget til Pål Julius Skogholt i Nordlys fredag 21.06.19 avslutter han med følgende: «Eg vil at skattepengene våre skal gå til omsorg, ikkje til privat profitt». Mener han med dette at privat omsorg ikke gir omsorg? I så fall tar han helt feil. Privat omsorg gir fantastisk omsorg.

I en artikkel i Nordlys mandag 24.06.9 uttaler Gunhild Johansen seg vedrørende fritt brukervalg. Hun innleder med å si at «det er absolutt ingen grunn til bekymring». Under følger flere uttalelser fra Gunhild Johansen som jeg ønsker svar på i avisa.

Brukere som i dag benytter private tjenester frykter at tilbudet blir dårligere. De er redd for å miste sine faste pleiere, og de frykter hyppigere utskifting og mange ansatte å forholde seg til når kommunen overtar. Til dette svarer Gunhild Johansen «Dette har vi veldig fokus på, og vi jobber nå mye for at akkurat dette ikke skal skje» Hvordan jobber dere med dette, og hvem jobber med det?

Videre blir det spurt om brukerne dermed kan beholde de pleierne de har i dag. Her svarer hun: «Hvis det er et ønske fra brukerne, så vil man helt sikkert forsøke å få det til». Hva mener hun her? Det er 104 brukere som skal overføres fra privat til kommunal hjemmetjeneste. Hvordan tenker hun at disse skal kunne beholde samme pleiere som de har hatt hos privat omsorg?

Privat omsorg har 30 årsverk. Administrasjonen har vurdert behovet for ansatte ved overtakelsen, og mener det trengs 18,44 årsverk. Hvordan mener Gunhild Johansen at brukerne fortsatt vil få den hjelpen de trenger når antall ansatte reduseres så kraftig? Hun sier videre at det uansett er kommunen som avgjør hvor mye og hvilken type hjelp de får i dag. Mener hun med dette at Tildelingskontoret skal redusere hjelpen til brukerne slik at de ikke trenger så mange ansatte?

Har administrasjonen i kommunen tenkt på hva det vil koste for opplæring av personalet til 104 brukere? Og hva om de som vinner kommunevalget fortsatt vil beholde privat omsorg, og alt tilbakeføres igjen. Det burde være god nok grunn til å avvente avviklingen av privat omsorg til etter valget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse