Annonse
Varaordfører Anni Skogman (Frp)

Private og konkurranseutsetting - igjen.

Å konkurranseutsette kommunale tjenester for å spare pensjonsutgifter kan fort vise seg å være å spare ører og la krona gå inn i aksjeselskapets lommebok, enten det nå gjelder renhold, helse eller barnehager, skriver Jan-Thore Lockertsen.

Jeg er ikke i tvil om at private barnehager er et godt supplement til kommunale barnehager. At det skal gi noen kvalitativ gevinst kan jeg ikke se. Skogman forveksler hva som er kvalitet med kvantitet

Private og konkurranseutsetting har vært hovedordene i denne valgperioden. Nå nylig fra Frps Anni Skogman, varaordfører i Tromsø kommune.  Denne gangen knyttet til barnehager. Konklusjonen synes å være at private kan drive barnehager bedre enn den kommunen der Skogman er en sentral tillitsmann, gjør.

For å komme til den konklusjon gjør Skogman noen hurtige koblinger som jeg ønsker å påtale. Skogmans forståelse av kvalitet har ikke noe med det som forstås som kvalitet å gjøre. Det er egentlig tallstørrelser hun henviser til.

Norge har tradisjonelt hatt en blandingsøkonomi. Noen oppgaver er ansett som det offentliges oppgaver og er et felleseie for innbyggerne. Helsevesenet og utdanningsinstitusjoner er slike felleseier. Andre ting er regnet som det private næringslivets oppgaver. Blant disse er varehandel og husbygging, slik hun nevner. Det er likevel ikke slik som Skogman synes å tro, at vi som forbrukere er fornøyde med snekkeren og kjøpmannen bare fordi de er privat. 

Vi forventer at en snekker har et fagbrev og kan sitt håndverk.  Vi forventer at en kjøpmann sørger for friske varer og en god hygiene i forretningen. En som fører opp et hus som er i water og ”vel så det,” eller en som slurver med hygienen, vil begge være ute av forretningslivet på kort tid. Det er kvaliteten på verket som gjør oss fornøyde. Ikke om de er private eller ikke.

Når det kommer til en barnehage, i virkeligheten en del av skoleverket, er mine forventninger de samme. Jeg forventer at den som er ansatt der kan sitt håndverk. Jeg forenter at det er tilstrekkelig med ansatte som har sitt fagbrev i form av eksamener.  Med likt antall kvalifisert personale skal det ikke være noen forskjell på en kommunalt drevet barnehage og en privatdrevet barnehage når det gjelder ivaretakelsen av barna og det valgte pedagogiske opplegget.

Skogmans henvisning til EPSIs målinger om tilfredshet med private barnehager i forhold til kommunale barnehager, oppveies av andre rapporter og langsgående forskning fra NOVA. Dette er forskning som nyanserer bildet og viser en større jevnhet mellom kommunale og private barnehager.

Den eneste egentlige forskjellen som Skogman trekker frem, er personalkostnadene i form av personalets framtidige pensjon.  Kort fortalt ønsker Frps varaordfører en pensjon som er en spareordning (innskuddspensjon) i motsetning til en pensjon som er en forsikringsordning (ytelsespensjon). Den siste koster i første omgang mer, men det er ikke sikkert at kostnaden er høyere i det lange løp.

Sosial trygghet for arbeidstakere som er ute av bildet når det skal deles ut  godt gasjerte kommunale styreverv og som aldri får godt betalte stillinger som politiske rådgivere, er i det lange løp en god investering for fellesskapet. Det gir stabilitet i arbeidsstyrken og vil styrke det som er den virkelige kvaliteten i en barnehage. God ivaretakelse av barna.

Jeg er ikke i tvil om at private barnehager er et supplement til kommunale barnehager. At det skal gi noen kvalitativ gevinst kan jeg ikke se. Skogman forveksler hva som er kvalitet med kvantitet. Forvekslingen bunner i en ideologisk tro hos Frp om at når kommunale oppgaver overdras til private vil alle tjene penger på det. Men det stemmer ikke. Ansatte som mister fremtidig pensjon, tjener ikke på det. Skattebetalerne får ikke mindre skatt og tjener heller ikke på det.

Da er det bare en igjen som tjener på det: Aksjeselskapet som har fått overdratt offentlig virksomhet. Det er kvantitet og må ikke forveksles med kvalitet.  Å konkurranseutsette kommunale tjenester for å spare pensjonsutgifter kan fort vise seg å være å spare ører og la krona gå inn i aksjeselskapets lommebok, enten det nå gjelder renhold, helse eller barnehager. Virkelig kvalitet ligger i personalets håndverk. Det kan ingen vise er bedre hos det private næringslivet enn hos kommunens arbeidstakere, virkelighetens folk flest.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse